Mesajı Okuyun
Old 05-03-2007, 21:19   #5
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Sayın mutlakadalet,

İlk sorunuza istinaden şunları söylemek isterim:

86. maddenin 3. fıkrasında kasten yaralama suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir.Buna göre 3. fıkra altında sayılan bentlerdeki durumların biri ve/veya birkaçının gerçekleşmesi "kasten yaralama" suçunu "kasten yaralamanın nitelikli hali" durumuna sokacaktır.Kasten yaralamanın nitelikli halleri ayrı bir suç olmamakla birlikte nitelikli hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda "kasten yaralamanın nitelikli hali" durumuna bürünen bu durumun yaptırımıda madde sonunda belirtilmiştir.Sonucu ;verilecek olan temel cezada yarı oranında bir artırımdır.
Buraya kadar kanuna uygun bir uygulama yapılmıştır.
İkinci nitelikli hal için yeniden bir ağırlaştırma yaptığımızda bu neden kanunsuz bir cezalandırma oluyor?
Şöyle anlatayım;
Kanunda zikredilen bu nitelikli hallerinin birinin veya hepsinin aynı anda gerçekleşmesi suçun nitelikli hale bürünmesi açısından bir derece farklılığana tabi değildirler.1'ide gerçekleşse 3'üde gerçekleşse "nitekli hal" gerçekleşmiş ve karşılık olan yaptırım uygulanmıştır.
Kanunda açıkça her nitelikli hal için ayrı ayrı cezada artırım yoluna gidilir yönünde bir ibare bulunmadığı için her nitelikli durum için ayrı ayrı ceza artırımı yoluna gidilmesi "kanunsuz cezalandırma"dır.

2. sorunuza gelince; benimde tereddütlerim devam etmektedir.Şu anda kesin bir sonuca varmış değilim.

Sayın mutlakadalat sizin görüşünüz nedir?