Mesajı Okuyun
Old 06-06-2018, 12:46   #3
orhan oğuz

 
Varsayılan yerele mahkemelerin kesin kararları

kesin verilen kararlara karşı tabi ki anayasa mahkemesine müracaat mümkündür. Çünkü mahkemeler artık eski yargıtay ilamlarını falan dinlemez oldu. tamamen keyfi kararlar vermeye başladı.
lakin 1086 sayılı HUMK 428. madde ile 6100 sayılı hmk 362. madde aynı. 362-1-b fıkrasında ((23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç ibaresi aynen korunmuş durumda.
6100 SAYILI hmk 341-5 fıkrasında da bir istisna maddesi konulmuştur, (5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir..
Burada bahsedilen diğer kanunlar, kadastro kanunu vb kanunlardaki usul hükümleri ve eski usul kanunlarıdır. ayrıca 6100 sayılı kanunun 362. maddesinde , taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç ibaresi ,aynen korunmuştur.
bu sebeplerle , kesin olduğu iddia edilen kararlar istinaf edilmelidir.