Mesajı Okuyun
Old 19-10-2009, 15:09   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

Hastanın hekimini seçme hakkı varken,hekimin hastasını seçmesi diye bir hak yoktur.

Hekimin tedaviye engel mesleki ve şahsi bir surumu varsa bu haklı duruma dayanarak hastasını başka bir meslektaşına tüm tedaviye ilişkin bilgi ve belgeleri de hekime vererek yönlendirebilir ve bundan hastayı zamanında haberdar eder.Eğer bu durum hasta için tehlikeli ve zarar oluşturacak bir durum yaratacak ise diğer bir meslektaş temin etmeden hastasını bırakamaz.

Hekimin bu durumu yazılı olarak bildirmesini isteyebilir ve hekimin haksız olduğunu düşünüyorsanız hastane hasta hakları birimine ve tabip odasına durumu bildirebilirsiniz.

Bir avukattan hukuki destek almanızı öneriyoruz.


Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi:
Alıntı:
Madde 19 - Tabip ve diş tabibi meslekî veya şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir.
Ancak, bu gibi hallerde, diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkân verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Hastanın bırakılması halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise, diğer bir meslektaş temin edilmedikçe, hastayı terk edemez.
Hastayı bu suretle terk eden tabip veya diş tabibi, lüzum gördüğü veya hasta tarafından talep edildiği takdirde, tedavi zamanına ait müşahede notlarını verir.