Mesajı Okuyun
Old 12-11-2009, 10:54   #2
uye8490

 
Varsayılan

Sayın konuk,Ceza Yasamızın cinsel taciz ile ilgili maddesi;

Alıntı:

Cinsel taciz

MADDE 105. - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

hükmünü içermektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı gibi sanığın size karşıki eylemi aynı işyerinde çalışıyor olmanın sağladığı kolaylık ve aradaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması öğelerini de içerdiğinden suçun ağırlaştırılmış halidir.

Yargılamanın yapıldığı mahkemeden baro tarafından size bir avukat atanmasını talep edebilirsiniz.