Mesajı Okuyun
Old 01-06-2012, 14:12   #27
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yeni açmaya hazırlandığımız bir dava ile ilgili yetki yönünden tereddütlerimiz bulunmakta. Davamızın konusunu, Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Alma Sözleşmesinde cezai hükümler var olmasına rağmen, kurumun, özel sağlık kuruluşunun hakedişlerinden birkaç fatura bedelini tamamen usulsüz ve sözleşmeye aykırı biçimde kesmesi durumu oluşturmaktadır. Ancak sözleşmede Ankara Mahkemeleri yetkili kılınmış. 6100 den önce bulunduğumuz yerde davayı açabiliyorduk fakat şu anda durumun ne olacağı konusunda tereddütlerimiz bulunmaktadır. Saygıdeğer meslektaşlarım, bu konuda sizlerin düşüncelerinize ihtiyacımız var? 6100 e göre bu dava artık sadece Ankara mahkemelerinde mi açılabilecek? Yoksa sözleşmenin ifa yeri de yetkili midir?

Alıntı:
Yazan Kübra İslamoğlu
6100 Sayılı HMK

Sözleşmeden doğan davalarda yetki

MADDE 10- (1) Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

Soruyu cevaplamak için geç olmuş fakat bundan sonra okuyacak olanların yanılmaması açısından

Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sadece Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

HMK. Madde 17:
"Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır."