Mesajı Okuyun
Old 21-07-2008, 15:26   #8
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Dava dilekçesinde davacı davasını her iki şirkete de yöneltmiş..A şirketinin sorumlu olduğu açık..Ama B şirketinin durumu nedir..

Davacı davasını bence doğru açmıştır.

İş Yasası madde 6

Alıntı:
Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Olayda alt-üst işveren ilişkisi kanımca yoktur.

Madde 2

Alıntı:
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu

Kolay Gelsin...