Mesajı Okuyun
Old 06-02-2018, 09:36   #13
Admin

 
Varsayılan

Gruplarda verilen "icazeti" çok ciddiye almamak gerek. Gerçekten de konunun uzmanı olan eğitmenlerin dahi aynı konuda birbirinden farklı görüşleri olabiliyor. Ama bundan da önemlisi esasında Arabuluculuk süreciyle ilgili ihtilafların karar ve çözüm mercii Arabuluculuk Daire Başkanlığı değil! Daire Başkanlığı elbette (kanuna aykırı olmamak şartıyla) yeni yönetmelik vs. düzenlemeleri yapabilir ve bu konuda da çalışıyorlar. Aynı şekilde konunun meslek etiği ve disiplini yönünden de söz sahibi olabilir. Ama sorun şu ki, bir konuda Daire başkanının bizzat verdiği bir icazet dahi, yeri geldiğinde Savcılık soruşturması geçirecek bir arabulucuyu kurtarmayacaktır.

Her konuda olduğu gibi, arabuluculukla ilgili ihtilafları da yargı çözecek. Bu görevin doğru yapılmasıyla ilgili konularda ceza yargılaması söz sahibi olacak, hukuki yönlerini (örneğin ilk toplantıya katılmaması nedeniyle yargılama giderlerinden sorumlu olacak tarafın değerlendirilmesi vs.) ise hukuk mahkemeleri tarafından çözülecek.

Bu konularda içtihatlar oturuncaya kadar, her arabulucu esasında kendi bacağından asılmak durumunda. Whatsapp gruplarından bilgilenme çok güzel ve yararlı ama buradaki görüşleri (en yüksek makamdan gelse bile) bağlayıcılık anlamında değil, yararlanma ve fikir alma anlamında değerlendirmek gerekir diye düşüyorum.