Mesajı Okuyun
Old 28-09-2009, 16:54   #131
üye8180

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avrupayakası
Ben şunu merak ediyorum, tacizi belirleyen unsurlar değişkenlik gösterirken bunun sınırını belirleyecek olan nedir? Tacizin bir sınırı var mıdır? Var ise bu nedir

Madde 105 - (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.
(2) (Değişik fıkra: 29/06/2005 - 5377 S.K./13. md.)(*) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Yasal düzenleme budur.

Cinsel taciz suçunda mağdurun cinsel bakımdan rahatsız edilmesi hali söz konusudur. Sözün mutlaka cinsel amaçla söylenmesi gerekir. Ahlak temizliğine aykırılık hali mevcuttur. Cinsel amaçlı, söylendiğinde mağduru utandırabilecek sözler olabilir. Misal: ' ne güzel dudakların var ' gibi. Islık çalma, bedenini teşhir ederek mağduru utandırma halleri de cinsel taciz suçu kapsamındadır.

Cinsel davranışlarla bedene dokunulduğu anda TCK. 102. maddedeki ' Cinsel Saldırı' suçu oluşacaktır.