Mesajı Okuyun
Old 09-11-2017, 12:07   #14
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

3 Kasım 2017 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30229

KANUN

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7039 Kabul Tarihi: 19/10/2017

Evlat edinilen çocuğun ana ve baba adı

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birlikte veya tek başına evlat edinilen çocuk veya erginlerin bu maddenin yürürlüğünü izleyen beş yıl içinde nüfus müdürlüklerine başvurmaları hâlinde nüfus kaydında ana ve/veya baba adı ya da soyadı olarak evlat edinenlerin ad ve soyadları yazılır.