Mesajı Okuyun
Old 10-11-2010, 00:01   #12
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

15 Mart 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27170

BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2009/14729

Ekli “Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 10/4/2008 tarihli ve 1164 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 320 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNDE ARACILIK FAALİYETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evlât Edinmede Yükümlülükler ve Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Evlât edinme kararının verilmesinden sonraki hak ve yükümlülükler

MADDE 20 –(4) Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına, ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır. Tek başına evlât edinilmesi halinde de aynı yöntem uygulanır

Tüzük düzenlemesi gereği idari başvuru yapılarak bekar kişi anne*veya baba-adını çocuğun nüfus kaydına yazdırabilir

Müvekkilim böyle bir başvuru yaptı ve anne adı olarak çocuğun kimlk belgesi düzeltildi.

Sevindirici uygulamayı paylaşmak istedim.