Mesajı Okuyun
Old 26-03-2006, 22:29   #47
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
kadirbegler83
kadınlarımızın o kadar büyük sorunları varken belli kesimlerin özellikle ve kasıtlı olarak bunu gündemde tutması bence gereksizdir.ayrıca hukukun amacı salt eşitlik değildir netice itibari ile hukuk değer yargılarından oluşmakta ve bir toplumun gelenekleri görenekleri sosyal ihitiyaçları gözardı edilerek hukuk normu konulmaması lazım konulsa bile kanaatimce ölü norm olur onun için kadının ve çocukların erkeğin soyadını alması kökleşmiş bir geleneğimizdir. ayrıca dikkatinizi çektiğim bir konuda hukuk matematik gibi evrensel değilki toplumdan topluma değişmektedir.onun için soyadı sorunu bence diğer sorunlar yanında çok küçük kalmaktadır.ayrıca aile karmaşasına yolaçacaktır.

Beş cümleden oluşan bir mesajda katılamıyacağım en azından altı tez.

1. 'Bu kadar büyük sorunumuz varken ufak tefek işlerle mi uğraşacağız' ifadesi çoğu zaman ipe un sermekten başka bir anlama gelmez. Büyük sorunlar çoğunlukla birbirine bağlı küçük sorunlar kördüğümünden oluşur. Büyük sorunlar yumağını çözmek istiyorsanız büyük yumağı oluşturan tek tek düğümleri çözmek zorundasınız.
2. Belirli kesimler sadece soyadı sorununu değil, kadınların sorunu olan daha birçok sorunu da gündemde tutuyor, büyük sorunların çözümüne ulaşmak için.
3. Kadın ve erkek arasındaki eşitliğin veya eşitsizliğin sınırını Anayasa çiziyor. Benim birşey eklememe gerek yok.
Alıntı:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 10 (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.


4. Soyadının Almanyada 12. yüzyıla kadar gerilere giden bir tarihi var. Modern anlamda soyadının Almanyada 18. yüzyıla dayanan bir geçmişi olmasına rağmen 1994 yılında yapılan bir medeni kanun değişikliği ile o zamana kadar olan hukuki düzenlemeden ve o zamana kadar olan değer yargılarından vazgeçildi. Kadınlarımızın şimdi elde etmeye çalıştıkları Almanyada 1994 den beri uygulanıyor. Almanların soyadı düzenlemelerine kıyasla bizim 80 yıllık uygulamamızı kökleşmiş gelenek olarak değerlendirmek olayı biraz abartmak olur. Soyadı kanunu 1920 lere kadar olan uygulamayı kökünden değiştirdi.
5. Hukukun belirli olguları düzenlemesi ve uygulanması toplumdan topluma değişebilir. Buna rağmen Türkiyeninde benimsemiş olduğu hukuk sisteminin, anayasamızda da yer alan, belirleyici ve vazgeçilmez bazı özellikleri ve öngördüğü bazı temel haklar vardır. Kimsenin cinsiyetinden dolayı dışlanamıyacağı bunlardan birisidir.
6. Almanyadaki uygulamanın bir aile karmaşasına yol açtığı konusunda bir şikayete rastlamadım

Saygılarımla