Mesajı Okuyun
Old 14-04-2008, 18:57   #41
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Çek yaprağı başına sorumlu olduğu miktarı ödeyen bankanın alıkoyduğu çek asıllarına karşı hamile verdiği, onaylı çek fotokopilerinin kaybolmuş olması nedeniyle;borcunu ödeyen müvekkilimden ayrıca hamil/alacaklıdan ibraname ve imza sirküleri de getirmesini isteyen ve bu belgeleri alan bankanın, müvekkilden,bu çek fotokopilerinin zayi olduğuna dair mahkeme ilamı getirmesini isteyen tutumu hakkında yaptığımız sözlü itirazın,Adana avukatları aracılığıyla iletildiği İstanbul Merkezdeki hukuk danışmanları ilkesel görüşlerini sürdürdüklerini ve bu ilamın mutlaka alınarak bankaya ibraz edilmesine dair görüş bildirmiş,ancak Adanadaki avukat arkadaş bu görüşü kendi insiyatifi ile uygulamaya koymayarak,haksız tutuma kendisi son vermiştir.( Garanti Bankası ile ilgili bir problemdi,bugün çözüldü)

Arkadaşımız,kişisel olarak,bankanın bu talebini uygun bulmadığı kanaatindeydi,ben de düz mantığın iflası demek olan bu taleplerini yazılı olarak bildirmezlerse noterden ihtar çekerek öylece bankaya karşı " hukuka uygun davranmaları hususunda" dava açma hakkımı kullanacağımı bildirmiştim. Bu mantıksız talep ve ısrarlarını zorlanarak aşmış olduk.Aksi takdirde "çek fotokopisinin ziyaı" isimli bilmediğim bir dava açmak zorunda kalacaktım.