Mesajı Okuyun
Old 04-04-2008, 17:27   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Bekar Kadınlar Evlat Edinebilir Ama Anne Olamazlar!!!

Bekar Kadınlar Evlat Edinebilir Ama Anne Olamazlar!!!

Bekar kadınlar bir çocuğu evlat edindiklerinde,medeni durumları nedeniyle ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Bekar kadınlar evlat edindiklerinde,doğal bir soybağının gerektirdiği tüm yükümlülükleri taşıdıkları halde haklar bakımıdan kısıtlanmaktadır.

Bilindiği gibi Türk Medeni Kanunu Madde 314/1.- e göre “Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer. “

Yasa açıkça evlat edinenin medeni durumuna göre herhangi sınırlama getirmeksizin evlat edinilenin biyolojik anne babasının haklarımı evlat edinene devretmektedir.

Evlat edinilen de ,doğal bir soybağı içinde bulunan çocukların hakları ile eşitlenmiş bir duruma getirilir ve evlat edinenin mirasçısı olur.(Md.314/2)Yasal düzenlemede bu noktada da evlat edinenin medeni durumu bir farklılık yaratmamaktadır.

Eşitlik anlayışı 314/3 düzenlemesinde de devam etmektedir.Düzenlemeye göre evlatlık,evlat edinenin soyadını alır ve Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.

Sorun bu noktadan sonra başlamaktadır;

Md.324/ 4 e göre;eşler birlikte evlat edinmişlerse çocuğun nüfus kaydına ana ve baba adı olarak eşlerin adları yazılabilir. Yasakoyucu evlat edinmeyi,doğal bir soybağına benzetmek istemiş ve hatta daha da ileri giderek çocuk ile evlat edinen arasındaki ilişkiyi geri dönüşsüz hale getirmiştir.

Peki evlat edinen bekar ise;anne adı hanesine kendi adını yazdırabilir mi?

Bu sorunun açık yanıtı yasada bulunmamaktadır.Fakat bir yasaklama da bulunmamaktadır.

Fakat uygulamada ve reddedilen davalar sonucunda da bekar evlat edinenler ,çocuğun nüfus kayıtlarında kendi adını yazdıramamaktadır.

Açılan davalarda yasada bir boşluk olduğu, çocuğun yüksek menfaatlerine uygun olara bu boşluğun hakim tarafından evli kişilere tanınan haklara benzer şekilde gibi doldurulması talep edilmektedir.

Yine açılan davalarda,boşluk talep gibi hakim tarafından doldurulamayacak ise,yasanın bu biçimi ile Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu , iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edilmekte ve mevcut düzenlemenin Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere(A.İ.H.S,Çocuk Hakları Sözleşmesi ,Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi-CEDAW) aykırı olduğu savunulmaktadır.

Fakat açılan davalar bekar kişilerin evlat edinilmesinde bu konunun düzenlenmediği ve mevcut düzenlemenin Anayasaya aykırılığı olmadığı gerekçesi ile reddedilmekte ve taraf olduğumuz sözleşmelerin ayrımcılık yasağına ilişkin düzenlemeleri görmezden gelinmekte ve Anayasa 90/ son gereği doğrudan sözleşmeler uygulanmamaktadır.

Evlat edinenin medeni durumu ; hem evlat edinenler hem de edinilenler arasında eşitsizlik oluşturmakta ve bekar kişilerce evlat edinenlerin kimliklerindeki anne adının farklılığı ,çocuğun özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkını her aşamada ihlal etmektedir.

SONUÇ: Bekar kadınların evlat edinmesi serbest ,fakat anne olmaları yasaktır.