Mesajı Okuyun
Old 12-06-2007, 21:23   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Arama kayıtları ile konuşma kayıtları farklı şeyler. Arama kayıtlarında özetle: X numara Y numaralı telefonu ..../.../... tarihinde saat ..., ... 'da ... süre ile aramıştır. Konuşulan baz istasyonlar X için ...., Y için .... şeklinde olmuştur gibi... hareket halinde iseler baz istasyonları saate göre bildiriliyor...

Konuşma kayıtları ise malum tarafların konuşmalarının çözümlenmiş halidir.

Madde metni mahkeme kararından sonraki döneme işaret ediyor ise de bu durum ileriye yönelik konuşma kayıtları ile ilgili olmalıdır. Arama kayıtlarının (hakim kararıyla) geçmişe yönelik olarak da tespiti, soruşturma ve hatta kovuşturma için lüzumlu ise her zaman mümkün olmalıdır kanısındayım...

Saygılarımla.