Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

 Bilgi  [TCK. 200] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 200.– Para ve kıymetli damgaların sahte olarak üretiminde kullanılan alet veya malzemenin imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır. Esasta sahtecilik suçlarının hazırlık hareketlerini oluşturan bu gibi fiillerin başlı başına cezalandırılması, bunlara bir an önce müdahale edilmesindeki zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Suçun konusunu oluşturan alet veya malzemenin, sahte para veya kıymetli damgalarda sahtecilik amacıyla imali, ithali, satılmas...
(Şerh No: 1299 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 199] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 199.– Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Kıymetli damga esasta, bir vasıtalı verginin veya harcın ödendiğini gösteren belgedir. Özel kanunlar bir takım işlemlerin bu gibi damgaları içeren kağıtlar üzerine yazılmasını veya bu işlemlerin onaylanması için belirli değerde damga pulunun işlemler üzerine yapıştırılıp imha olunmasını yahut posta hizmetlerinden yararlanmak isteyen kimsenin, idarece saptanan değerde posta pulunu hizmetin konusunu teşkil eden mektup...
(Şerh No: 1298 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 198] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 198.– Madde metninde paralara eşit sayılan değerler belirlenmiştir. Bu değerler, para değildir, ancak, bunlar da, herhangi bir devir ve ciro işlemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğinde tediye vasıtası fonksiyonunu görürler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. Hükûmet tarafından ihraç olunan bonolar, hisse senetleri, tahvil ve kuponların bu madde gereğince para gibi sayılmaları için başta gelen koşul, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çıkarılmış ve Devlet Ha...
(Şerh No: 1297 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 197] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 197.– Madde metninde parada sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu paradır. Paranın, madeni veya kağıt para ya da millî veya yabancı para olması arasında fark gözetilmemiştir. Suç konusu paranın kanunen tedavülde bulunması gerekir. Bu nedenle, tedavülden kaldırılmış ve örneğin antika özellik taşıyan paranın sahte olarak üretilmesi, ancak dolandırıcılık suçu bağlamında değerlendirilebilir. Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, sahte olarak üretme, ülkeye sokma, nakletme, ...
(Şerh No: 1296 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 196] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 196.– Maddede, ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.
(Şerh No: 1295 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 195] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 195.– Maddede, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması, suç olarak tanımlanmıştır. Böylece kamu sağlığının korunması amacı güdülmektedir.
(Şerh No: 1294 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:57)

 Bilgi  [TCK. 194] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 194.– Madde metninde çocuklara veya akıl hastalarına sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin verilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamülleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir. Bu bakımdan, insanda bağımlılık yaratması ve sağlık için tehlikeli olması dolayısıyla tiner gibi kimyasal maddeler de bu suçun konusunu oluşturur. Ancak, belirtilmelidir ki, bağımlılık etkisi yapan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler açısından, bu Bölümde tanım...
(Şerh No: 1293 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 193] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 193.– Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.
(Şerh No: 1292 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [TCK. 192] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 192.– Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçlar bakımından özel bir pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hâli düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekir. Etkin pişmanlık için, kişinin, diğer suç ortakları ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi ve verilen ...
(Şerh No: 1291 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:56)

 Bilgi  [MK. 406] MK. 406 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 356 ncı maddesini karşılamaktadır. Madde "savurganlık", "alkol" veya "uyuşturucu madde bağımlılığı", "kötü yaşama tarzı" veya "malvarlığını kötü yönetme" sebebiyle ergin bir kişinin kısıtlanması için bu kişinin bu yüzden kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması ya da başkasının güvenliğini tehdit etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulacak şekilde düzenlenmiştir. Bir hüküm ...
(Şerh No: 1290 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:55)

 Bilgi  [TCK. 191] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 191.– Madde metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, aslında tedavi ve terapiye ihtiyaç duyan bir kişidir. Bu nedenle, maddenin ikinci fıkrasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiği kabul edi...
(Şerh No: 1289 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:55)

 Bilgi  [TCK. 190] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 190.– Maddede, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı hareketler, suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkranın (a) bendinde, bir kimsenin başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlaması cezalandırılmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, burada kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde verilmemektedir. Aksi takdirde yukarıdaki maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan suç oluşur. Bu suç açısından önemli olan, kişiye ...
(Şerh No: 1288 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 183] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 183.– Madde metninde gürültüye neden olma fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunun için, gürültünün başkalarının sağlığının zarar görmesine elverişli olabilecek şekilde yüksek olması gerekir.
(Şerh No: 1287 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 182] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 182.– Madde metninde çevreyi taksirle kirletme suçu tanımlanmıştır. Bu suçun unsurlarına ilişkin açıklamalarla ilgili olarak, çevreyi kasten kirletme suçunun gerekçesine bakılmalıdır.
(Şerh No: 1286 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:54)

 Bilgi  [TCK. 189] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 189.– Madde metninde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, ilgili tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1285 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:53)

 Bilgi  [TCK. 188] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 188.– Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uy...
(Şerh No: 1284 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:53)

 Bilgi  [TCK. 187] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 187.– Maddede, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, ilaçtır. Suç, ilacın kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretilmesi veya satılması ile oluşur. Tabip tarafından düzenlenen reçetede yazılı ilâç yerine başka ilâç vermek suretiyle de, kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye sokulabilir ve dolayısıyla, bu suç işlenmiş olabilir. İkinci fıkrada, bu suçun tabip veya eczacı tar...
(Şerh No: 1283 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 186] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 186.– Madde metninde, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeylerin veya ilâçların satılması, tedarik edilmesi veya bulundurulması suç olarak tanımlanmıştır. Her türlü yenilecek veya içilecek şeyler ya da ilaçlar, bu suçun konusunu oluştururlar. Ancak, bunların, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya muhteviyatının değiştirilmiş olması gerekir. Söz konusu suç, kişilerin hayatın...
(Şerh No: 1282 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 185] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 185.– Maddede, içme sularına, besinlere veya diğer maddelere zehir katarak veya sair suretle bozarak kamunun sağlığını tehlikeye düşüren kimse cezalandırılmaktadır. Suç konusu olabilecek maddeler tek tek gösterilmemiştir; yenilecek ve içilecek her çeşit besin, tüketilecek her türlü madde, bu suçun konusunu oluşturabilir. Söz konusu suç, bu besin ve maddelere zehir katılması veya bunların bozulmasını sağlamak suretiyle oluşur. Gıdaların çeşitli suretlerde mikroplandırılması da, zehir ka...
(Şerh No: 1281 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [MK. 405] MK. 405 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 355 inci maddesini karşılamaktadır. Maddede kısıtlama sebebi olarak "akıl hastalığı" ile "akıl zayıflığı" halini düzenlenmektedir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle bir kişinin kısıtlanması için, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden işlerini göremez obuası veya korunması ya da bakımı için sürekli yardıma muhtaç bulunması veyahut bu yüzden başkalarının güvenliği için bir tehlikenin mevcut olması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Hüküm değişikl...
(Şerh No: 1280 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 181] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 181.– Madde metninde çevrenin kasten kirletilmesi fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Böylece, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakları korunmuş olmaktadır. Maddenin birinci fıkrasına göre, bu suç, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten verilmesiyle oluşur. Ancak, atık ve artıkların ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere uygun olarak doğal ortama bırakılması hâlinde, hukuka aykırı bir davranışın varlığından ve dolayısıyla bu suçun oluştuğundan söz edilemez. Bu te...
(Şerh No: 1279 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 180] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 180.– Madde metninde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında trafik güvenliğini kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından taksirle tehlikeye sokmak, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1278 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 179] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 179.– Madde metninde, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmıştır. Birinci fıkrada tanımlanan suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehl...
(Şerh No: 1277 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:52)

 Bilgi  [TCK. 178] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 178.– Madde metninde tanımlanan suç, herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret ve engellerin konmaması, konulmuş olan işaret ve engellerin kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi ile oluşur. Madde metninden de anlaşılacağı üzere suç seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden birinin yapılması ile suç oluşur. Suçun oluşması için bir zararın doğması aranmaz. Bu suçun işlenmesi suretiyle bir zarar m...
(Şerh No: 1276 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:51)

 Bilgi  [TCK. 184] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 184 – Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmıştır. Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçta...
(Şerh No: 849 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 21-11-2009 21:50)

 Bilgi  [MK. 117] MK. 117 Maddi Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 8l/B maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metin, kenar başlığı ile birlikte, -iktisap- yerine daha an Türkçe bir sözcük olarak -kazanma- sözcüğü kullanılmak suretiyle aynen korunmuştur.
(Şerh No: 1275 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:49)

 Bilgi  [MK. 116] MK. 116 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 81/A maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, birinci fıkraya, -amacın gerçekleşmesi olanaksız hale geldiği- deyiminden sonra 'Ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı" deyimi eklenmiştir. Bu fıkranın sonuna, yürürlükteki maddenin ikinci fıkrası, -ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.- şeklinde değiştirilerek eklenmiştir. Böylece sicilden silinmenin yargısal denetim altında gerçekleştirilmesi amacı güdülmüştür. Maddenin son fıkr...
(Şerh No: 1274 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:47)

 Bilgi  [TCK. 177] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 177.– Madde ile kişinin gözetimi altında bulunan bir hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi suç sayılmıştır. Fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması için bir zarar doğması aranmaz. Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınması...
(Şerh No: 1273 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 176] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 176.– Maddede inşaat veya yıkım faaliyetinden sorumlu olan kişinin bu faaliyet esnasında insan hayatı veya beden bütünlüğü bakımından gerekli tedbirleri almaması cezalandırılmaktadır. Fiil, somut tehlike suçu niteliğindedir. Suç inşaat veya yıkım faaliyeti esnasında sorumlu kişinin, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli tedbirleri almaması ile birlikte oluşur. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle bir zarar meydana gelirse; i...
(Şerh No: 1272 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 175] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 175.– Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi, cezalandırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli o...
(Şerh No: 1271 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 174] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 174.– Maddenin birinci fıkrası hükmüyle, yetkili makamlardan gerekli izin alınmaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi ülkeye sokmak, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek, muhafaza etmek, satmak, satın almak veya üretmek, suç hâline getirilmiştir. Bu bakımdan söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç niteliği taşımaktadır. Bu madde, toplumu genel tehlikelere karşı kor...
(Şerh No: 1270 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:46)

 Bilgi  [TCK. 173] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 173.– Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1269 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 172] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 172.– Maddenin birinci fıkrasında, belli bir kişiyi radyasyona tabi tutmak suçu tanımlanmıştır. Bu suçu oluşturan hareket, bir kişiyi radyasyona tabi tutmaktan ibarettir. Ancak, bu suçun oluşabilmesi için, radyasyona tabi tutulan kişinin sağlığını bozmak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Keza, bu fiil dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, tabi tutulduğu radyasyon miktarının kişinin sağlığını bozmaya elverişli olması gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, bir somut tehlike suçu niteliği ta...
(Şerh No: 1268 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 171] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 171.– Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir. Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neti...
(Şerh No: 1267 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 170] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 170.– Madde metninde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiiller, suç olarak tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, bu suçu oluşturan seçimlik hareketler, yangın çıkarmak; bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak; silâhla ateş etmek veya izinsiz patlayıcı madde kullanmak, olarak belirlenmiştir. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi ge...
(Şerh No: 1266 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [MK. 115] MK. 115 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde vakfın "faaliyetten geçici alıkoyma" hâlini düzenlemektedir. Yürürlükteki Kanunda bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır. Ülkemizde, zaman zaman demek yerine vakıf şeklinde örgütlenme eğilimi olabilmektedir. Demeklerin idarenin yalan takibinde bulunması, genel kurul toplantılarının yapılmasındaki güçlükler, bunun yapılmaması hâlinde demeğin sona erdirilmesi gibi yasal düzenlemeler karşısında, vakıf şeklinde örgütlenme tercih edilmektedir. Bu gelişme, vakıfların da aynen dernekler ...
(Şerh No: 1265 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 169] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 169.– Madde metninde, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir.
(Şerh No: 1264 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 168] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 168.– Suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, işlenmiş ve tamamlanmış olan suç işlenmemiş hâle artık döndürülemez. Ancak, suç tamamlandıktan sonra, pişmanlık duyarak, gerçekleştirilen haksızlığın neticeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırılabilir. Bu düşüncelerle, etkin pişmanlık; hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarında cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep olarak kabul edilmiştir. Anca...
(Şerh No: 1263 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [TCK. 167] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 167.– İzlenen suç politikası nedeniyle, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları suçlardan dolayı cezalandırılmamaları kabul edilmiştir. Ancak, yağma ve nitelikli yağma suçları açısından bu şahsî cezasızlık sebebinden yararlanma kabul edilmemiştir. Şahsî cezasızlık sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kişinin sadece cezaî sorumluluğuna gidilemez. İşlenen fiil, suç oluşturma özelliğini devam ettirmektedir. Maddeni...
(Şerh No: 1262 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:45)

 Bilgi  [MK. 114] MK. 114 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 81 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin "Vakfın gelirleri ve iktisap" şeklindeki kenar başlığı -Yıllık rapor- olarak değiştirilmiştir. Yürürlükteki metin esas alınmakla beraber, yapılacak işlem, daha basit şekilde ifade edilmiştir. Ancak, raporun her takvim yılı başında sunulması yerine ilk üç ay içinde sunulması esası benimsenmiştir.
(Şerh No: 1261 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 166] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 166.– Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak, örneğin satın alınan veya bağış olarak kabul edilen eşyanın bir suçtan elde edildiğinin daha sonra öğrenilmesi durumunda, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu oluşmaz. Zira, kast, fiilin işlendiği sırada mevcut olmalıdır. Ancak, eşyanın, örneğin satın alındıktan veya bağış olarak kabul edildikten sonra, bir suçun işlenmesi suretiyle veya işlenmesi dolayısıyla elde edildiğinin anlaşılması durumunda; satın alan veya örneğin bağış olar...
(Şerh No: 1260 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 165] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 165.– Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Suçun konu...
(Şerh No: 1259 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:38)

 Bilgi  [TCK. 164] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 164.– Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddede belirlenen kişiler tarafından, kasten yanlış bilgi verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır. “Kamuya yapılan beyanlardan” maksat, basın ve yayın yoluyla veya postayla prospektüsler gönderilerek belirli olmayan kişilere hitap edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesidir. Bu tür bilgilerin genel kurula sunulan ...
(Şerh No: 1258 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 163] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 163.– Madde metninde karşılıksız yararlanma suçu tanımlanmıştır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerden, otomatın teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle, bedeli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, ortada bir taşınabilir mal bulunmadığı için, hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Örneğin, toplu taşım sistem...
(Şerh No: 1257 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 162] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 162.– Madde metninde, taksirli iflas suçu tanımlanmıştır. Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin (Türk Ticaret Kanunu, madde 20, fıkra 2) gösterilmemesi yani objektif özen yükümlülüğünün ihlâli dolayısıyla iflâsa sebebiyet verilmesi hâlinde taksirli iflas söz konusudur. Hileli iflas suçunda olduğu gibi, kişinin taksirli iflas dolayısıyla cezalandırılabilmesi için, tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflâsa karar verilmiş olması gerekir. Bu ne...
(Şerh No: 1256 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 161] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 161.– Madde metninde, bir ticari faaliyet bağlamında malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişinin cezalandırılması öngörülmüştür. Ancak, kişinin bu tasarruflar nedeniyle cezalandırılabilmesi için, iflasa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçekleşmesi, bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliği taşımaktadır. Hileli iflâs suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Madde metninde bu seçimlik hareketler belirlenmiştir. Bu suçun faili, iflâsa ...
(Şerh No: 1255 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 160] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 160.– Kaybedilmiş olması nedeniyle sahibinin zilyetliğin-den çıkmış olan eşyayı ele geçiren kişi, bunu iade etmek veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmek yükümlülüğü altındadır. Aynı yükümlülük, bir şeyi hata sonucu ele geçiren kişi açısından da söz konusudur. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranarak, eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, şikâyete bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1254 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [MK. 113] MK. 113 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 80 ve 80/A maddelerini karşılamaktadır. Bu iki madde, -Amacın ve malların değiştirilmesi- kenar başlığı ile tek madde halinde düzenlenmiştir. 112 nci maddedeki gerekçeler, burada da geçerlidir.
(Şerh No: 1253 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 159] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 159.– Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla hileye başvurmuş olması hâlinde de, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, madde metninde, kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacı, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir neden olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, bu nedenle soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlanmıştır.
(Şerh No: 1252 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 158] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 158.– Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, dolandırıcılık suçunun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir durum olarak kabul edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu nitelikli unsurun gerçekleşebilmesi için, ...
(Şerh No: 1251 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [TCK. 157] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 157.– Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı nitelik taşıyan ...
(Şerh No: 1250 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:37)

 Bilgi  [MK. 112] MK. 112 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 79 uncu maddesini karşılamaktadır. Konu başlığı, "Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi" haline getirilmiş; fıkra sayısı ikiye indirilmiştir. Yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte vakfın yönetiminde değişiklik için, -kesin ihtiyaç- yerine -haklı sebepler- aranmıştır. Ayrıca, başvuruda bulunacaklar, vakfın yetkili organı veya denetim makamının biri olarak sayılmış ve mahkemenin başvuruda bulunmayan tarafın yazılı görüşünü alması gereği getirilmiştir. Y...
(Şerh No: 1249 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:35)

 Bilgi  [TCK. 156] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 156.– Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmaktadır. Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiilinin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur. Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1248 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 155] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 155.– Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla korunan hukukî değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin korunması amaçlanmaktadır. Ancak, söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine zilyetlik tesis edilen kişi (fail) arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya üzerinde mevcut sözleşme ...
(Şerh No: 1247 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 154] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 154.– Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp eki...
(Şerh No: 1246 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 153] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 153.– Madde metninde, ibadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara zarar verme fiilleri bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu suçun oluşması için, bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar verilmesi gerekir. Maddenin ikinci fıkrasında, ibadethaneleri, bunların eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezarları, bunların ...
(Şerh No: 1245 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 152] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 152.– Madde metninde mala zarar verme suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmıştır. Verilen zararın büyük bir kitleyi etkilemesi olanaklı bulunan bu hâllerde, nitelikli zarar vermenin varlığı kabul edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuru...
(Şerh No: 1244 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 151] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 151.– Madde metninde mala zarar verme suçu tanımlanmıştır. Suçun konusu, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Suç, başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yokedilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu seçimlik hareketlerden kirletme, örneğin başkasına ait binanın duvarına yazı yazmak, afiş veya ila...
(Şerh No: 1243 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:34)

 Bilgi  [TCK. 150] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 150.– Madde metninde, yağma suçunun daha az cezayı gerektiren hâlleri belirlenmiştir. Bu hükme göre, bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanılması hâlinde, tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Böylece, Kanunda, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 308 inci maddesinde tanımlanan ve “ihkakı hak” veya “kendiliğinden hak alma” diye ifade edilen suç tanımına ayrıca yer verilmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında, yağma suçunun konusunu ...
(Şerh No: 1242 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [TCK. 149] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 149.– Madde metninde, yağma suçunun nitelikli hâlleri tanımlanmaktadır. Birinci fıkranın (a) bendinde, yağmanın silâhla işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır. Silâhın cebir veya tehdit amaçlı olarak kullanılmasının bir önemi yoktur. Bu bakımdan, silâhın mağdura gösterilmesi veya yöneltilmesi suretiyle tehditte bulunulması ya da cebir aracı olarak kullanılması hâlinde, bu nitelikli unsur dolayısıyla cezaya hükmolunacaktır. Fıkranın (b) bendinde, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle...
(Şerh No: 1241 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [MK. 111] MK. 111 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 78 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı ve madde metni Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır, -teftiş- sözcüğü yerine dilimize yerleşmiş daha uygun bir sözcük olan -denetim- kullanılmıştır.
(Şerh No: 1240 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:33)

 Bilgi  [TCK. 148] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 148.– Madde metninde yağma suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Hırsızlık suçunda olduğu gibi, yağma suçunda da, taşınır malın alınmasıyla ilgili olarak zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Ancak, hırsızlık suçundan farklı olarak, bu suçun oluşabilmesi için, mağdurun rızasının, cebir veya tehdit kullanılarak ortadan kaldırılması gerekir. Yağma suçu açısından tehdidin, kişiyi, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinde...
(Şerh No: 1239 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [TCK. 147] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 147.– Madde metninde, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi hâlinde, zaruret hâlinin varlığı kabul edilmektedir. Ağır ve acil ihtiyaç, örneğin hasta olan çocuk için ilâç çalınması, açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması gibi hâlleri kapsar. Ancak, bu durumda hâkime olayın mahiyetine göre, verilecek cezada indirim yapma veya ceza vermekten sarfınazar etme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.
(Şerh No: 1238 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [MK. 110] MK. 110 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 77/A maddesi ile 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı -Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı- olarak değiştirilmiş, yürürlükteki metin esas alınmakla birlikte, maddenin ifadesi, açıklık sağlayacak şekilde düzeltilmiştir. Maddeye eklenen son fıkrada, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarından yararlanma ve yararlananların yönetime katılmaları koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişikliklerde...
(Şerh No: 1237 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:31)

 Bilgi  [TCK. 146] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 146.– Madde metninde, kullanma hırsızlığı tanımlanmıştır. Bu hırsızlık şeklinin oluşması için kişi sahibinin rızası olmaksızın malı alırken, bunu belli bir süre kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket etmesi gerekir. Kullanma hırsızlığında, kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre devam etmesi temel koşuldur. Malın suç işlemek için kullanılmış olması hâlinde, bu madde hükmü uygulanamaz, yani hırsızlık suçundan dolayı verilecek cezada indirim yapılamaz.
(Şerh No: 1236 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 145] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 145.– Madde metninde, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle cezada indirim yapılması veya ceza vermekten sarfınazar edilmesi konusunda hâkime takdir yetkisi tanınmıştır.
(Şerh No: 1235 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 144] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 144.– Madde metninde, hırsızlık suçunun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren hâlleri tanımlanmıştır. (a) bendinde müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete konu olan bir malın çalınması durumu düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin oluşması için failin malın hukukî durumunu bilmesi gerekir. Keza, (b) bendinde, hırsızlık suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenmesi, bu suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektiren bir hâl olarak kabul edilmiştir. Bu ik...
(Şerh No: 1234 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 143] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 143.– Madde metninde, hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda cezanın artırılması öngörülmüştür.
(Şerh No: 1233 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 142] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 142.– Maddede, hırsızlık suçunun nitelikli şekilleri tanımlanmıştır. Bu nitelikli unsurlar, üç fıkra hâlinde tasnif edilmiştir. Birinci fıkranın (a) bendine göre; hırsızlık suçunun, kime ait olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Eşyanın kurum ve kuruluş veya ibadet yerine ait bulunması vey...
(Şerh No: 1232 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 141] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 141.– Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre, taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için, zilyedinin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için bulunması gereken koşulların varlığı hâlinde zilyedin rızası bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edecek ve suç oluşmayacaktır. Hırsızlık suçunun oluşabilmesi için, failin kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temini şart değildir. Bu yarar,...
(Şerh No: 1231 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:30)

 Bilgi  [TCK. 140] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 140.– Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması öngörülmüştür.
(Şerh No: 1230 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 139] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 139.– Madde metninde, bu Bölümde tanımlanan bazı suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlı tutulmuştur.
(Şerh No: 1229 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 138] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 138.– Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olan kişisel verilerin kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1228 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 137] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 137.– Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektiren nitelikli hâlleri tanımlanmış bulunmaktadır.
(Şerh No: 1227 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 136] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 136.– Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.
(Şerh No: 1226 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [MK. 109] MK. 109 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasını karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin kenar başlığı, "Vakfın örgütü" şeklinde değiştirilmiş ve kenar başlıktaki "Genellikle" sözcüğü "Genel olarak" şeklinde kaleme alınmıştır. Yürürlükteki maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ise alınmamıştır. Çünkü ikinci fıkrada güdülen amaç, yukarıda açıklanan 107 nci maddenin ikinci fıkrası ile, üçüncü fıkradaki durum ise 107 nci maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenmiş bulu...
(Şerh No: 1225 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [TCK. 135] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 135.– Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde hastalara, sigorta şirketlerinde sigortalılara, bankaların ve kredili alış veriş yapılan mağazaların müşterilerine ilişkin kayıtlar, böylece tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları dışında kullanılmasından veya herhangi bir şekilde üçüncü şahısların eline geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında b...
(Şerh No: 1224 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:29)

 Bilgi  [MK. 108] MK. 108 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 76 ncı maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin kenar başlığı aynen alınmış; maddeye, -bağışlamaya ilişkin hükümler- yanında -ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler-de eklenmek suretiyle, ölüme bağlı tasarruflarla vakıf kurulması ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarının ihlali halinde dava hakları bulunduğu hususu, bu madde vesilesiyle de açıklanmıştır.
(Şerh No: 1223 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:27)

 Bilgi  [TCK. 134] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 134.– Maddenin birinci fıkrası metninde, özel hayatın gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Böylece, gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesi cezalandırılmaktadır. İkinci fıkrada, böylece elde edilen saptama ve kayıtlardan herhangi bir suretle yarar sağlanması veya bunların başkalarına verilmesi veya diğer kimselerin bilgi edinmelerinin temini veya basın ve yayın yoluyla açık...
(Şerh No: 1222 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 133] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 133.– Madde metninde, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suç olarak tanımlanmaktadır. Bir arada bulunan kişiler arasında yapılan konuşmanın aleni olmayan konuşma olarak kabulü için konuşmanın yapıldığı yerin önemi yoktur. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişile...
(Şerh No: 1221 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 132] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 132.– Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlâli suç olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur. Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç açısından önemli olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu...
(Şerh No: 1220 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 131] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 131.– Madde ile hakaret suçlarında kovuşturmanın, mağdurun şikâyetine bağlı olduğu hükmü getirilmektedir. Ancak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi kılınmamıştır. Maddenin ikinci fıkrasına göre, mağdur şikâyetten önce vefat ederse, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyunun, eş ve kardeşlerinin şikâyette bulunabilecekleri açıklanmış, bunlar dışındakilere şikâyet hakkı tanınmamıştır. Ölmüş olan kişinin hatıras...
(Şerh No: 1219 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [MK. 107] MK. 107 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 77 nci maddesiyle güdülen amacı karşılamaktadır. Maddede kuruluş belgesindeki eksikliklerin etkisi daha açık ve tutarlı bir şekilde düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, kuruluş belgesinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve hakların yeterince belirlenmemiş olmasının tüzel kişilik kazanmaya engel teşkil etmesine karşılık, diğer eksikliklerin tüzel kişiliğin kazanılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. İkinci fıkrada, tüzel kişiliğin kazanılmasını en...
(Şerh No: 1218 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:25)

 Bilgi  [TCK. 130] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 130.– Madde metninde, bir bağımsız suç olarak ölünün hatırasına hakaret suçu düzenlenmiştir. Genel olarak hakaret suçu ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlenebilir. Çünkü, onur ve şeref, ancak yaşayan kişiler açısından söz konusudur. Ölen bir kişinin ancak hatırasına hakaretten, saygısızlıktan söz edilebilir. Ölen kimsenin hatırasına hakaretin cezalandırılabilmesi için bunun en azından üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu suçun alenen veya basın ve yayın yoluyla işlenmesi,...
(Şerh No: 1217 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 129] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 129.– Madde metninde, hakaret suçundan dolayı cezanın kaldırılması ve azaltılması bakımından üç ayrı duruma ilişkin hüküm bulunmaktadır. Birinci fıkraya göre, mağdur kendi haksız hareketleriyle hakarete neden olmuş ise, haksız hareketinin ağırlığını göz önüne almak suretiyle hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerektiğinde tümüyle kaldırabilecektir. İkinci fıkraya göre, kişi kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak işlediği hakaret suçu dolayısıyla cezalandırı...
(Şerh No: 1216 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 128] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 128.– Madde metninde, bir hukuka uygunluk nedeni olan ve Anayasamızda da güvence altına alınan (madde 36) iddia ve savunma dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Bir talebin resmi bir makama iletilmesi, dilekçe hakkının kullanılması bağlamında hukuka uygun bir davranıştır. Ancak, dilekçe hakkı, dilekçenin içeriğindeki ifadeler açısından başlı başına bir hukuka uygunluk sebebi olarak mütalâa edilemez. Hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması dolay...
(Şerh No: 1215 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 127] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 127.– Madde metninde, kişiye somut isnatta bulunulması hâlinde, isnadın ispatı düzenlenmektedir. Anayasamızda da isnadın ispatına ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır. Anayasamıza göre; kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak isnatta bulunulması durumunda, isnatta bulunan isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışında, kişilere somut bir fiil isnadında bulunarak hakaret edilmiş olması hâlinde, isnadın doğruluğunun ispat...
(Şerh No: 1214 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 126] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 126.– Hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun belli veya belirlenmesinin olanaklı bulunması gereklidir. İşte bu maddeyle suçu işleyen tarafından mağdurun kimliğinin açıkça belirtilmediğinde, ne gibi bir durumun varlığı hâlinde ismin belirtilmiş ve hakaretin açıklanmış sayılacağına ait ölçü gösterilmektedir. Madde, aslında usûl hukuku bakımından ispata yönelik, karineye benzer bir ölçü getirmiş bulunmaktadır.
(Şerh No: 1213 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 125] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 125.– Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu düzenlemede 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayırımı kaldırılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldı...
(Şerh No: 1212 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:24)

 Bilgi  [TCK. 124] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 124.– Madde metninde haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile bir anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun konusu, belirli kişiler arasındaki haberleşmedir. Haberleşmenin yapıldığı araç önemli değildir. Bu haberleşme, örneğin mektupla veya telefonla yapılabilir. Haberleşmenin engellenmesi, çeşitli suretlerde gerçekleşebil...
(Şerh No: 1211 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [TCK. 123] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 123.– Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi. Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerekmektedir. Böylece madde, suçun oluşması için...
(Şerh No: 1210 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [MK. 106] MK. 106. Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 95 inci maddesini karşılamaktadır. Bu maddenin kenar başlığı ile birlikte tamamı Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 1209 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:23)

 Bilgi  [MK. 105] MK. 105 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin altı ve yedinci fıkralarını karşılamaktadır. Vakfın şekliyle ilgili olmayan bu iki fıkradaki konular, "Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk" başlığı altındaki bu madde içerisinde yer almıştır. Ayrıca ölüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakfın, mirasçı olarak atanması ihtimali bakımından, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğunun, özgülenen mal ve haklarla sınırlı olduğu esası getirilmiştir. Böylece vakfın kurulmasından sonra ba...
(Şerh No: 1208 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:21)

 Bilgi  [MK. 104] MK. 104 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasını karşılamaktadır. Birinci fıkrada vakfın, hem vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile ve hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile tescil edilmesi düzenlenmiştir, ikinci fıkrada tescil kararının başka bir mahkemece verilmesi hâlinde, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilmesi öngörülmüştür. Vakfın tescili kararı, vakfın yerle...
(Şerh No: 1207 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:20)

 Bilgi  [MK. 103] MK. 103 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasını karşılamaktadır. Mahkemenin vereceği kararın, tebliği tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuru sahibi veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebileceği öngörülmüş olmakla, yürürlükteki metinden farklı olarak, başvuru sahibi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün temyiz hakkı aynı esaslara tâbi kılınmış, temyiz süresi de, Vakıflar Genel Müdürlüğü bakımından "iki ay" yerine "bir ay"a indirilmiş olm...
(Şerh No: 1206 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:19)

 Bilgi  [MK. 102] MK. 102 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı, içeriğine uygun olarak, "Kuruluş şekli" olarak düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, vakıf kurma iradesinin resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanabileceği ve vakfın tüzel kişilik kazanmasının, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile olacağı esasları getirilmiştir, ikinci fıkrada, resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığı ile yapılması düzenlenmiş; bu çerçevede, temsi...
(Şerh No: 1205 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 122] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 122.– Madde, insanlar arasında, yürürlükteki kanun ve nizamların izin vermediği ayırımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı olanaklardan yoksun hâle getirilmelerini cezalandırmaktadır. Madde suçun maddî unsurlarını üç ayrı bentte ayrı ayrı belirtmiştir. Bu fiiller, maddede sayılan ayırım nedenlerine dayanılarak bir taşınır veya taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi veya bir hizmetin icra olunmaması, hizmetten yararlanmanın engellenmesi, kişinin işe alınması veya alınmaması...
(Şerh No: 1204 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 121] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 121.– Madde metninde dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Orijinini Latince “petitum” (talep) kavramı oluşturan ve Anayasamızda da düzenlenen dilekçe hakkı, bir sübjektif kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü, bu hak, toplu veya münferiden, ancak bireyler tarafından kullanılabilir. Kamusal bir haktır; çünkü, bu hakkın kullanılmasıyla kişiler taleplerini resmi makamlara iletmek olanağını elde etmektedirler. Söz konusu suç tanımıyla, dilekçe hakkının...
(Şerh No: 1203 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:17)

 Bilgi  [TCK. 120] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 120.– Madde metninde, bir kimsenin üstünü veya eşyasının hukuka aykırı olarak aranması, görevi kötüye kullanma suçundan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu hüküm, 10.12.1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (madde 12), 4.11.1950 tarihli İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (madde 8, fıkra 1) ve Anayasamızın koruduğu özel hayatın gizliliğini belli bir surette ihlâlin yaptırımını oluşturmaktadır. Kişilerin üzerinin...
(Şerh No: 1202 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 Bilgi  [TCK. 119] MADDE GEREKÇESİ
MADDE 119.– Bu madde, birinci fıkrada sayılan suçlar açısından söz konusu olan ve cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları göstermektedir. Maddenin birinci fıkrasında, bu nitelikli unsurlar, seçimlik olarak belirlenmişlerdir; yani bir olayda bu hâllerden bir veya birkaçının gerçekleşmiş olması durumunda; bu fıkraya göre cezanın artırılması gerekmektedir. Belirtilen nitelikli hâller, söz konusu suçların işlenmesi ile varılmak istenen amaç açısından cebir veya tehdidin kapsadığı korku...
(Şerh No: 1201 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009 21:16)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,12429309 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.