Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

THS Şerhine Son Eklenen Şerhler

Hastalık özrüne dayanan eski hale getirme isteminin kabul edilmesi için salt doktor raporu yeterli olmayıp, raporda belirtilen hastalığın kişiyi yapması gereken işlerden alıkoyacak derecede acze düşürmüş olması gerekir.
(Şerh No: 693 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-11-2009 09:57)

Genel haciz yolu ile yapılan icra takibine karşı İcra Müdürlüğü yerine İcra Mahkemesine yapılan itirazlar sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 692 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-11-2009 09:46)

Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuşturmasında Suçüstü hükümleri (3005 sayılı Kanun) uygulanamaz.
(Şerh No: 524 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 13-11-2009 09:44)

Suç tarihinde 15 yaşını tamamlayıp 18 yaşını bitirmeyen suça sürüklenen çocuğun ( sanığın )kasten işlediği yaralama suçunun yaptırımının alt sınırının 2 yılı aşmayan hapis yada para cezası olması nedeniyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24.maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı ve 5271 sayılı CYY.nın 253 ve 254.maddelerine göre uzlaştırma işlemi yapılması, uzlaştırma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması karşısında, 5395 ...
(Şerh No: 691 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 13-11-2009 09:38)

 Bilgi  [MK. 404] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 354 üncü maddesini karşılamaktadır. Madde iki fıkraya ayrılmıştır. Birinci fıkrada velayet alanda bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınmasının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir, ikinci fıkrada bildirimle yükümlü resmî görevliler arasına noterlerde eklenmiştir.
(Şerh No: 690 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:58)

 Bilgi  [MK. 403] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 353 üncü maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki Kanunda mevcut "küçüğün ve mahcurun şahsına takayyüt ve mallarım idare ve medenî tasarruflarda onu temsil" şeklindeki ifade, maddede "küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil" şekline dönüştürülmüş ve böylece vasinin yetkisi, Yargıtay içtihatlarına uygun olarak genişletilmiş, vasiye vesayet alandaki kişinin kişilik haklarına ilişkin davaları ...
(Şerh No: 689 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:56)

 Bilgi  [MK. 402] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 352 nci, İsviçre Medenî Kanununun 365 •inci maddelerini karşılamaktadır. Maddede aile meclisinin görevini yapmaması veya vesayet altındaki kişinin yararlarının gerektirmesi hâlinde, denetim makamının her zaman için, aile meclisini değiştirme ya da özel vesayete son verme yetkisi öngörülmüştür.
(Şerh No: 688 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:53)

 Bilgi  [MK. 401] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 351 inci maddesini karşılamaktadır. Başlıkta ve metinde, yürürlükteki Kanundan farklı olarak, "maddî teminat" yerine sadece "güvence" terimi kullanılmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 687 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:52)

 Bilgi  [MK. 400] Gerekçe; Madde yürürlükteki 350 nci madde arılaştırmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddede yürürlükteki metinden farklı olarak asliye mahkemesi yerine denetim makamı denilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında yürürlükteki metinden farklı olarak uygulamada tereddütleri gidermek amacıyla "Kan ve koca, aile meclisine aza olabilir." hükmü yerine "Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir." hükmü konulmuştur.
(Şerh No: 686 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:19)

 Bilgi  [MK. 399] Gerekçe; Madde yürürlükteki 349 uncu maddeyi karşılamakta olup, kısmen değiştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Yürürlükteki metin vesayet altındaki kişinin yakın kan ve sihri hısımlarından iki ergin kişiden söz etmişken, yeni madde bunun yerine kaynak Kanuna uygun olarak bu kişilerin fiil ehliyetine sahip olması koşulunu getirmiştir.
(Şerh No: 685 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:17)

 Bilgi  [MK. 398] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 348 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 684 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:16)

 Bilgi  [MK. 397] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 347 nci maddesini karşılamaktadır. Sulh hukuk mahkemesi vesayet makamı, asliye hukuk mahkemesi ise denetim makamı olduğundan bu terimler tercih edilmiştir.
(Şerh No: 683 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:15)

 Bilgi  [MK. 396] Gerekçe; Bu madde ile başlayan vesayet konusunda yürürlükteki Kanunun sistemi esas itibarıyla korunduğu gibi kurumla ilgili terimlere, çok alışılmış ve yerleşmiş olmaları sebebiyle aynen yer verilmiştir, özellikle vesayet, vasi, vesayet makamı, aile vesayeti, aile meclisi, kayyım terimleri aynen korunmuş, sadece "kanunî müşavir" yerine "yasal danışman" deyimi kullanılmıştır. Buna karşılık "vesayet teşkilâtı" deyimi yerine "vesayet düzeni", " vesayet uzuvları" yerine 'Vesayet organları" ve "vesay...
(Şerh No: 682 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:13)

 Bilgi  [MK. 395] Gerekçe;1984 tarihli öntasarının 345 inci maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 345 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinden farklı olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 681 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:12)

 Bilgi  [MK. 394] Gerekçe;1984 tarihli öntasarının 325 inci maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 344 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 680 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:10)

 Bilgi  [MK. 393] Gerekçe;1984 tarihli öntasarının 324 üncü maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 343 üncü maddesini karşılamaktadır. Üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Yürürlükteki metinden esaslı bir içerik farkı yoktur: Ancak maddenin ilk fıkrasında, mahkeme kararı için alacaklıların başvuruda bulunması gerektiğinin belirtilmesine, yürürlükteki metnin aksine, gerek görülmemiştir.
(Şerh No: 679 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:09)

 Bilgi  [MK. 392] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 323 üncü maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 342 nci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde bulunan "...kabullerine mâni bulunmayan..." deyimi yerine, maddede "...kabullerine engel olacak durumları olmayan..." ifadesi kullanılmıştır. Bu maddeye göre, İsviçre Medenî Kanununun 355 inci maddesinde de olduğu gibi, yurda alınacak kişinin manevî ve ahlâkî yönden uygun olmayan bir durumunun bulunmaması gerekir. Madde bu hususu yürürlükteki metne ...
(Şerh No: 678 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:07)

 Bilgi  [MK. 391] Gerekçe;1984 tarihli öntasarının 322 nci maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 341 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 677 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:05)

 Bilgi  [MK. 390] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 321 inci maddesinden aynen alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 340 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği olmamakla birlikte, yürürlükteki metinde yer alan "Sicile Kayıt" kenar başlığı ile metin içindeki "... tapu siciline kayıt ..." ifadeleri yerine "tapu kütüğüne şerh verilmesi" ifadesi kullanılmıştır; çünkü burada söz konusu olan bir tasarruf hakkı sınırlamasının sicile yazmasıdır.
(Şerh No: 676 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 12-11-2009 21:04)

Kira tespit davaları sonunda verilen hükümler inşai nitelikte kararlar olup, kesinleşmedikçe icrası istenemez. Bu itibarla Kira tespit davalarında temerrüt ve faiz, dava öncesi gönderilen ihtar tarihinden değil, kararın kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
(Şerh No: 673 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-11-2009 17:10)

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde, bu kararı kaldırma görevi Aile Mahkemesi'ne aittir. Korunma kararının kaldırılması davasının, hakkında korunma kararı alınmış çocuğa, çocuk ergin değilse yasal temsilcisine yöneltilmesi gerekir.
(Şerh No: 675 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 12-11-2009 14:00)

Babaannesi tarafından haksız olarak alıkonulan çocuğun, mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine ilişkin dava dilekçesi, duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ edilmeli, gösterdikleri deliller toplanıp karar verilmelidir.
(Şerh No: 674 - Ekleyen: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 12-11-2009 12:59)

5846 sayılı FSEK'nın 6/11. maddesinde işleme eser niteliğinde kabul edilen veri tabanlarının tarifi yapılmış olup, işleme eser kapsamı içinde veri tabanlarının da koruma kapsamında olduğu belirtilmiştir. FSEK'nın 76. maddesi ile de kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan davaların İhtisas Mahkemeleri'nde,yani "FSHM"'nde görüleceği belirtilmiştir. Bu nedenle veri yayın sözleşmesine konu olan ihtilafların çözüm mercii FSHM'sidir.
(Şerh No: 672 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 12-11-2009 09:28)

States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.
(Şerh No: 671 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 11-11-2009 16:15)

1- States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child. 2- States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities. 3- States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest. 4- In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict.
(Şerh No: 670 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 11-11-2009 16:14)

States Parties shall ensure that: a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances; d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority and to a prompt decision on any such action.
(Şerh No: 669 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 11-11-2009 16:12)

Avukatın dava dilekçesinin FSEK.1/B ve2. maddesi dairesinde İlim ve Edebiyat eseri sayılabilmesi için, konusunda araştırma yapan bir avukat tarafından edinilen bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve mevzuat incelemesi ile yazılabilecek mutad dilekçe tertip ve ifade tarzının üzerinde kabul edilebilecek şekilde, hukuki görüşlerin ve vakıaların sunuluşu, düzenlenişi, bilgilerin derlenişi ve seçilmeleri itibariyle sahibinin hususiyetini taşıyan bir dilekçe niteliğinde bulunması gerekir.
(Şerh No: 668 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 11-11-2009 12:39)

Özet: Ortak irade ile olmasa bile ayrı ayrı eylemleriyle zarara neden olanlar da zarardan BK.50. madde uyarınca müteselsilen sorumlu olurlar. Müteselsil sorumlu olanların birbirlerine rücu etmelerinin yasal dayanağı da yine BK.50. maddedir. Rücu zamanaşımı bu nedenle rücuya neden olan temel ilişki için geçerli zamanaşımı süresi kadar olup, süre ödemeden itibaren işler.
(Şerh No: 667 - Ekleyen: Av.Mehmet Saim DİKİCİ - Tarih : 11-11-2009 12:04)

 Bilgi  [MK. 389] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 320 inci maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 339 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde, ikinci fıkrada sadece itiraz eden alacaklıların ilgilerinin kesilmesi öngörülmüş ise de Tasanda "taşınmaz üzerindeki rehin ve hacizlerin" kaldırılmış olması da izin için zorunlu görülmüştür.
(Şerh No: 666 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:56)

 Bilgi  [MK. 388] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 319 uncu maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 338 inci maddesini karşılamaktadır. Aile yurduna konu olan taşınmazlar üzerindeki tasarruf hakkı sınırlarımış olacağından, alacaklıların veya diğer kişilerin bu yüzden zarar görmelerini önlemek ve itiraz etmelerine olanak tanımak için mahkeme aracılığıyla bir ilân yapılması zorunlu görülmüştür, ikinci fıkrada, dununun rehinli ve hacizli alacaklılara da doğrudan doğruya bildirilmesi yükümü getirilmiştir.
(Şerh No: 665 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:55)

 Bilgi  [MK. 387] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 318 inci maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 337 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin ilk fıkrası, bir önceki maddeye alınmış; ikinci fıkradaki "aynî haklar" deyimi yerine İsviçre Medenî Kanununun 350 nci maddesindeki gibi "rehin hakkı" deyimi kullanılmıştır.
(Şerh No: 664 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:53)

 Bilgi  [MK. 386] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 317 inci maddesinden alınan bu bir cümlelik hüküm, yürürlükteki Kanunun 336 nci maddesini karşılamaktadır. "Aile yurdu" kurumu ülkemizde şimdiye kadar uygulama alanı bulmamış olmakla birlikte, bu kurumun aynen korunması uygun görülmüştür. Madde aile yurdunun kurulmasına imkân veren bir ana hüküm niteliğindedir. Yapılan değişiklik, sadece, yürürlükteki Kanunun 337 nci maddesinin ilk fıkrasının buraya alınması ve hangi malların aile yurdu hâline getirilebileceğini...
(Şerh No: 663 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:52)

 Bilgi  [MK. 385] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 316 inci maddesini örnek alan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 335 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 662 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:51)

 Bilgi  [MK. 384] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 315 inci maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 334 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur; ancak madde daha sade ve açık bir dille kaleme alınmıştır. Ayrıca maddenin konu başlığı da "Hissei temettü şartiyle şirket" yerine. "Kazanç paylı aile mal Ortaklığı" şeklinde değiştirilmiştir.
(Şerh No: 661 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:49)

 Bilgi  [MK. 383] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 314 üncü maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 333 üncü maddesini karşılamaktadır. Daha sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 660 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:47)

 Bilgi  [MK. 382] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 313 üncü maddesinden alınan bu hüküm, yürürlükteki Kanunun 332 nci maddesini karşılamaktadır. Daha sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 659 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:46)

 Bilgi  [MK. 381] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 312 nci maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki Kanunun 331 inci maddesini karşılamaktadır. Daha sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 658 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:44)

 Bilgi  [MK. 380] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 311 inci maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki Kanunun 330 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metnin üç numaralı bendinde sadece icra dairesince konulan haciz esas alınmışken, maddede, özel kanunlarla bazı kurumlara tanınan haciz imkânları da göz önünde tutularak metindeki "icra dairesi" deyimi kaldırılmış ve sadece "haciz"den söz edilmek suretiyle kapsam genişletilmiştir. Aynı bentte, hacizden sonra satışın istenmiş obuası fesih için yeterli görül...
(Şerh No: 657 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:43)

 Bilgi  [MK. 379] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 310 uncu maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki Kanunun 329 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinden farklı olarak üç fıkra hâlinde kaleme alınan maddenin hem yürürlükteki metin hem de kaynak İsviçre Medenî Kanununun 342 nci maddesine göre içerik açısından sahip olduğu önemli fark, ortaklık döneminde ortaklar tarafından, bedelli veya bedelsiz ya da miras yoluyla, edinilen bütün malların, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, onu edinen ortağın kişisel...
(Şerh No: 656 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:41)

 Bilgi  [MK. 378] Gerekçe; 1984 tarihli öntasarının 309 uncu maddesinden alınan bu madde, yürürlükteki Kanunun 328 inci maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 341 inci maddesinde olduğu gibi üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Maddede belirtilen "ticaret siciline kayıt" keyfiyetinin temsilcinin tacir sıfatı kazanmasına neden olmayacağı açıktır.
(Şerh No: 655 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:40)

 Bilgi  [MK. 377] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 308 inci maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 327 nci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 654 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:38)

 Bilgi  [MK. 376] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 307 nci maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 326 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddede, yürürlükteki metinden farklı olarak, aile mal ortaklığının ortakları elbirliği ile iktisadî faaliyette bulunmak üzere birleştirdiği öngörülmüştür. Nitekim İsviçre Medenî Kanununun 339 uncu maddesinin birinci fıkrasında da bu husus vurgulanmaktadır.
(Şerh No: 653 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:37)

 Bilgi  [MK. 375] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 306 ncı maddesini örnek alan bu madde, yürürlükteki Kanunun 325 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde yer alan ziraat mevsimi ifadesi, hasat olarak değiştirilmiştir.
(Şerh No: 652 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:35)

 Bilgi  [MK. 374] Gerekçe; 1984 tarihli Öntasarının 305 inci maddesi örnek alınarak yazılan bu madde, yürürlükteki Kanunun 324 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur; ancak daha sade ve açık bir dille, kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 651 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:34)

 Bilgi  [MK. 373] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 323 üncü maddesini karşılamaktadır Madde, 1984 tarihli öntasarının 304 üncü maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki metne göre hüküm değişikliği yoktur. Yürürlükteki Kanunun 323 ilâ 325 inci maddelerinin konusu "aile şirketi emvali" adındaki mal topluluğudur. Bu hükümlerle düzenlenmek istenen kurum, bir tasım malların bir tüzel kişilik oluşturulmaksızın ailenin ihtiyaçlarına özgülenmesidir. Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 336 ilâ 348 inci maddelerinde düzenlenen ...
(Şerh No: 650 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:31)

 Bilgi  [MK. 372] Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 322 inci maddesini karşılamaktadır. Madde, 1984 tarihli öntasarının 303 üncü maddesinden sadece "tahsis" sözcüğü "özgüleme" sözcüğüyle değiştirilmek suretiyle aynen alınmıştır. Ancak yürürlükteki metinde son fıkra olarak yer alan "Bu tarzda tasarruf, tesisat ihdası fikriyle dahi meczolunamaz" ibaresi anlamsız bulunduğu için maddeden çıkarılmış ve önceki fıkra hükmünü tamamlayıcı nitelikte olmak Üzere, böyle bir özgülemenin vakıf yoluyla da yapılamayacağı, ikinci ...
(Şerh No: 649 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:30)

 Bilgi  [MK. 371] Gerekçe; İsviçre Medenî Kanununun 334bis maddesinden alınan bu madde, bir önceki maddede düzenlenen denkleştirme bedelinin istenmesi zamanıyla ilgili bir hükümdür. Birinci fıkraya göre, altsoyun denkleştirme bedelini isteyebilmesi, kural olarak, bedel borçlusunun ölümü hâlinde mümkündür, ikinci fıkrada ise bu kuralın istisnası, yani bedel borçlusu hayattayken bu bedelin istenebileceği birlikte yaşamın sona ermesi veya işletmenin el değiştirmesi yahut borçluya karşı icra takibi yapılması yahut...
(Şerh No: 648 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 10-11-2009 21:28)

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
(Şerh No: 605 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:22)

States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child’s welfare.
(Şerh No: 647 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:04)

States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.
(Şerh No: 646 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:03)

States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials.
(Şerh No: 645 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:02)

States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international treaties and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of such substances.
(Şerh No: 644 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:01)

1- States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. 2- States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the implementation of the present article. To this end and having regard to the relevant provisions of other international instruments, States Parties shall in particular: a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment; b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment; c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective enforcement of the present article.
(Şerh No: 643 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 15:00)

1- States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts. 2- States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.
(Şerh No: 642 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:59)

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his or her own language.
(Şerh No: 641 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:58)

1- States Parties agree that the education of the child shall be directed to: a) The development of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential; b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations; c) The development of respect for the child’s parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilisations different from his or her own; d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin; e) The development of respect for the natural environment. 2- No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principle set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.
(Şerh No: 640 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:57)

1- States Parties recognize the right of the child to education and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: a) Make primary education compulsory and available free to all; b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need; c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means; d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children; e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates. 2- States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child’s human dignity and in conformity with the present Convention. 3- States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.
(Şerh No: 639 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:55)

1- States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development. 2- The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child’s development. 3- States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing. 4- States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements.
(Şerh No: 638 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:54)

1- States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social insurance and shall take the necessary measures to achieve the full realisation of this right in accordance with their national law. 2- The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child.
(Şerh No: 637 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 10-11-2009 14:52)

 Bilgi  [İhaleK. 75] Ecrimisil, bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminatı ifade eder. Bir kamu malından idareden izin almadan ve başkalarının o maldan yararlanmasını engeller biçimde özel yararlanma ecrimisil alınmasını gerektirecektir. Danıştay İçtihatlarına göre 10 yıllık süre için ecr...
(Şerh No: 636 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 10-11-2009 08:07)

 Bilgi  [AnaY. 105] 1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anayasasında da Cumhurbaşkanının görevi dışındaki suçlardan dolayı sorumluluğuna ilişkin bir kural olmadığı gibi, yasama dokunulmazlığından yararlanmasına ilişkin de bir kural yoktur. Bu nedenle milletvekili olmayan bakanların yararlandığı yasama dokunulmazlığından, Cumhurbaşkanın da yararlanması gerektiğine ilişkin görüş olduğu gibi, Cumhurbaşkanın yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağına ilişkin karşı görüşte bulunmaktadır.
(Şerh No: 635 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 10-11-2009 07:59)

Yıl içerisinde T.C.Merkez Bankasının faiz değişim tarihlerine göre değil; yılın ilk ve ikinci yarısı faiz oranları esas alınarak avans faizi hesabı yapılmalıdır.
(Şerh No: 634 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 09-11-2009 20:05)

 Bilgi  [HastaYön. 5] Kişinin özel yaşam gizliliği, tıbbi zorunluluk olmadıkça ancak yasada izin verilen hallerde ihlal edilebilmektedir. Dolayısıyla genelge, yönetmelik, tüzük gibi düzenlemelerle tıbbi zorunluluk olmadan özel hayatın gizliliği ihlal edilemez. Bu açıdan evlenme için istenen test sonuçlarının evlendirme dairesine ibraz etme zorunluluğunun genelgelerle getirilmesi bu maddeye aykırıdır.
(Şerh No: 633 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 09-11-2009 19:25)

 Bilgi  [MK. 2] Dürüstlük kuralı, sadece Türk Medeni Kanunu'nun değil hukuk düzeninin tamamını kapsayan genel ilkedir. Dürüstlük kuralı, çelişkili davranma yasağının, edim yükümünden bağımsız borç ilişkilerinin yani yan yükümlerin dayanağıdır. Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılmasını engelleyen işlevi yanında sözleşme benzeri sorumluluk kaynağına da yaşam vermektedir. Sözleşme benzeri sorumluluk ile kast edilen, sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk, üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmeden doğan sor...
(Şerh No: 632 - Ekleyen: Özge YÜCEL - Tarih : 09-11-2009 19:16)

 Türkçe  [EskiBK. 5] Dolaylı iletişim kurulan bir kişiye süre belirlemeden yöneltilen bir öneri, zamanında, düzenli ve düzgün biçimde gönderilmiş bir yanıtın varmasına dek geçeceği süre kadar önereni bağlar. Önerenin önerisinin zamanında vardığını saymaya hakkı vardır. Zamanında gönderilen kabul haberi, önerene geç varır ve öneren onunla bağlanmamak isterse öneren, bu durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır.
(Şerh No: 547 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-11-2009 19:06)

States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.
(Şerh No: 631 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 16:05)

1- States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services. 2- States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate measures: a)To diminish infant and child mortality; b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis on the development of primary health care; c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through, inter alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution; d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers; e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of breastfeeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents; f)To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services. 3- States Parties shall take all effective and appropriat...
(Şerh No: 630 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 16:04)

1- States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child’s active participation in the community. 2- States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child’s condition and to the circumstances of the parents or others caring for the child. 3- Recognising the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or others caring for the child and shall be designed to ensure that the disabled child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child’s achieving the fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual development. 4- States Parties shall promote, in the spirit of international cooperation, the exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment o...
(Şerh No: 629 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 16:01)

1- States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties. 2- For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organisations or non-governmental organisations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.
(Şerh No: 628 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 16:00)

States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall: a) Ensure that the adoption of a child is authorised only by competent authorities who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that the adoption is permissible in view of the child’s status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such counselling as may be necessary; b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child’s care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the child’s country of origin; c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent to those existing in the case of national adoption; d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not result in improper financial gain for those involved in it; e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the child in another country is carried out by competent authorities or organs.
(Şerh No: 627 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:59)

1- A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and assistance provided by the State. 2- States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child. 3- Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child’s upbringing and to the child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background.
(Şerh No: 626 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:56)

1- States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child. 2- Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.
(Şerh No: 625 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:55)

1- States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern. 2- For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children. 3- States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.
(Şerh No: 624 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:49)

States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. To this end, States Parties shall: a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29; b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such information and material from a diversity of cultural, national and international sources; c) Encourage the production and dissemination of children’s books; d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to a minority group or who is indigenous; e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18.
(Şerh No: 623 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:48)

1- No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 2- The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
(Şerh No: 622 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:46)

1- States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly. 2- No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
(Şerh No: 621 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:44)

1- States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. 2- States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child. 3- Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.
(Şerh No: 620 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:43)

1- The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice. 2- The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a) For respect of the rights or reputations of others; or b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.
(Şerh No: 619 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:42)

1- States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. 2- For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.
(Şerh No: 618 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:41)

1- States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad. 2- To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or accession to existing agreements.
(Şerh No: 617 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:40)

1- In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family. 2- A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, States Parties shall respect the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own and to enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognised in the present Convention.
(Şerh No: 616 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:35)

1- States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence. 2- In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known. 3- States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests. 4- Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the informatio...
(Şerh No: 615 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:34)

1- States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognised by law without unlawful interference. 2- Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.
(Şerh No: 614 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:33)

1- The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. 2- States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.
(Şerh No: 613 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:32)

1- States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 2- States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.
(Şerh No: 612 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 15:31)

Olumlu sicillerin, düşük olduğu, objektif olmadığı gerekçesiyle açılacak davalarda idare neden düşük not verildiğini somut bilgi ve belgelerle kanıtlamak zorundadır.
(Şerh No: 611 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 09-11-2009 15:17)

Anayasanın 42. maddesinde, kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı kurala bağlanmış olup, idaraye takdir hakkı tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir. Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal sonucu olarak davacının eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılacağı açıktır.
(Şerh No: 610 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 09-11-2009 15:01)

 Türkçe  [EskiBK. 4] Kabul için bir süre belirlemeksizin doğrudan iletişim kurulan bir kişiye yöneltilen öneri, hemen kabul edilmezse öneren önerisiyle bağlı kalmaz.
(Şerh No: 546 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 09-11-2009 12:24)

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognised in the present Convention.
(Şerh No: 609 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 10:50)

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognised in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.
(Şerh No: 608 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 10:49)

1- In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 2- States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. 3- States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.
(Şerh No: 607 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 10:48)

1- States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 2- States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.
(Şerh No: 606 - Çeviren: Av.Elvan AKKAYA - Tarih : 09-11-2009 10:47)

Attorneyship is a public service and a liberal profession. The attorney freely represents the independent defense which is one of the constituents of the judiciary.
(Şerh No: 603 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-11-2009 22:37)

The burial expenses are also covered in case of death.If the demise is not occurred instantly then the treatment expenses and the loss of profit due to the incapability to work are also considered within the damages. The deceased's dependents who are thus deprived of his support also may seek compensation.
(Şerh No: 146 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-11-2009 22:25)

If the parties have agreed upon all the fundamental terms of a contract, the contract is deemed to have been concluded even if the nonessential terms have not been negotiated. It is the judge to decide on the nonessential terms according to the feautes of the business if the parties fail to reach an agreement thereof. The provisions regarding the form of the contracts are reserved.
(Şerh No: 217 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 08-11-2009 22:09)

 Türkçe  [EskiBK. 3] Kabul için bir süre belirleyerek bir başkasına bir sözleşmenin yapılmasını öneren kimse, bu sürenin sonuna kadar önerisinden dönemez. Bu süre bitmeden önce kabul haberi önerene ulaşmazsa öneren, önerisiyle bağlı kalmaz.
(Şerh No: 545 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 08-11-2009 18:50)

Article 24 States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realisation of the rights recognised in the present Convention.
(Şerh No: 428 - Çeviren: Av.Habibe YILMAZ KAYAR - Tarih : 08-11-2009 18:35)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 18] (Yürürlükten Kalkan Madde : RGT: 22.05.1982 RG NO: 17701 KANUN NO: 2675/46)
(Şerh No: 602 - Türkçeleştiren: Sinan ÖZTÜRK - Tarih : 08-11-2009 18:30)

 Türkçe  [MülgaHUMK. 20] Devlet memuru, asker, öğrenci, işçi, çırak ve hizmetçi gibi bir yerde geçici olarak bulunanların orada bulunuşları işleri gözetildiğinde uzunca bir süre devam edebilecek ise, bu gibi kişilere karşı açılacak alacak ve taşınır mal davalarına bulundukları yer mahkemesinde bakılabilir.
(Şerh No: 538 - Türkçeleştiren: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 08-11-2009 18:29)

 Bilgi  [MK. 370] Gerekçe; Madde yürürlükteki Kanunun 321 inci maddesini karşılamakla birlikte, içerik açısından farklılıklar taşıyan İsviçre Medenî Kanununun 334 üncü maddesinden alınmıştır. Birinci fıkrada, ana ve baba veya büyük ana ve baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoylara, bu emek ya da gelirlerinin karşılığında uygun bir bedel ödenmesi kabul edilmiştir. Burada ergin altsoyların aileye özgüledikleri emek ya d& gelirleri nedeniyle bir denkleştirme alacak...
(Şerh No: 600 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 07-11-2009 21:32)

 
THS Sunucusu bu sayfayı 0,13183808 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.