Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1977/4-61 E. - 1978/823 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 237. maddesi devlet memurlarının sorumluluğunu düzenlemişse de İcra ve İflas Kanunu 5. maddesi icra memurlarının sorumluluğu için özel düzenleme niteliğindedir.
(Karar Tarihi : 11.10.1978)
Dava: Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi)nce davanın kabulüne dair verilen 25.5.1973 gün ve 872-373 sayılı kararın incelenmesi davalılar tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 23.10.1976 gün ve 6338-10964 sayılı ilamiyla,

"657 Sayılı Kanunun 237/b maddesi karşısında İİK.nun 5. ve 6. maddelerinin yürürlükten kalkmış olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca icra memurlarının sorumluluklarının da Personel Kanununun 13. maddesi hükümlerine göre incelenmesi lazımdır. Bu madde hükmüne göre hizmeti ifa eden icra memuru aleyhine zarara uğrayan şahıslar tarafından doğrudan dava açılamayacağı ve ancak kanunun hizmetinin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı zarar görenlerin bu hizmetin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle uğradıkları zarardan dolayı ancak devlet aleyhine idare mahkemesi önünde Danıştay kanunun 30/b maddesi gereğince tam kaza, davası açabileceklerinin düşünülmeden işin esasına girişilerek isteğin hüküm altına alınmış bulunmasında isabet yoktur" gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Karar: Özel daire ile mahkeme arasındaki görüş ayrılığı icra ve iflas memurları ve yardımcılarının sorumluluğunu düzenleyen İcra ve İflas Kanunun 5. maddesinin sonradan çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 237. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup olmadığı yönüne ilişkin bulunmaktadır. İcra ve İflas kanunun 5. maddesi icra ve iflas memurlarının sorumluluklarını özel olarak düzenlemiştir; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ise icra ve iflas memurlarının sorumlulukları açısından bir düzenleme getirmemiştir. Bu itibarla sonradan çıkarılmış olmakla beraber düzenledikleri alan dikkate alındığında İcra ve İflas kanunun 5. maddesinin yürürlükte bulunduğundan kabulü gerekir. Bu nedenle direnme uygun bulunduğundan direnmeye yöneltilen temyiz itirazlarının reddi ile diğer yönler incelenmek üzere dosya özel daireye gönderilmelidir.

KARAR : Yukarıda açıklanan yöne ilişkin direnme uygun bulunduğundan direnmeye yöneltilen temyiz itirazlarının reddi ile diğer yönlerin incelenmesi için dosyanın 4. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine 11.10.1978 gününde üçte ikiyi geçen çoğunlukla karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 5 :(Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/1 md.)

İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Özgür KARABULUT
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 07-01-2011

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01782298 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.