Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2008/18977 E.N , 2009/6196 K.N. İçtihat

Üyemizin Özeti
Adli Tıp Kurumunun raporuna göre, sanığın keserin kunt kısmıyla mağdura vurmasıyla, hem kafa kemiğinde kırık meydana gelmiş hem de mağdur iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmıştır. Bu durumda 5237 sayılı Tck gereğince en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı bir kez cezalandırılmalıdır.
(Karar Tarihi : 01.04.2009)
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, duruşmalı temyiz istemi üzerine sanık ve vekilinin gelmemesi nedeniyle duruşmasız olarak yapılan incelemede gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak;

Adli Tıp Kurumu İkinci İhtisas Dairesi'nin 28.05.2003 tarihli ve Üçüncü İhtisas Dairesi'nin 16.07.2003 tarihli raporlarına göre, katılan M____'in "sol temporapariatalde epidural hematoma ve kraniotomi girişimi uygulamasına neden olan yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye maruz kıldığı, 45 gün mutad iştigaline engel teşkil edeceği ve 456/3. maddesi kapsamında iyileşmesi kabil olmayan devamlı akıl hastalığı kapsamında olduğunun" yazılı bulun
masına, hükmün gerekçesinde lehe yasanın tespiti için yapılan 5237 sayılı TCK uygulamasında 86/1-3-e, 87/2-a-son maddelerinin tatbikiyle bulunan 9 yıl hapis cezası üzerinden katılanın kafa kemiğinde meydana gelen kırıktan dolayı aynı Yasa'nın 87/3. maddesi ile 1/2 oranında ayrıca bir daha artırım yapılmak suretiyle 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunup, bulunan bu netice hapis cezasının 765 sayılı TCK hükümlerine göre daha aleyhe olduğu kabul edilerek 765 sayılı TCK hükümleri uygulanmıştır.

Mahkeme hükmün gerekçesinde 5237 sayılı TCK hükümlerinin uygulanmasını hatalı göstermiş olması nedeniyle sonuç hapis cezasını fazla olarak hesaplamıştır. Çünkü sanığın, keserin kunt kısmıyla vurması sonucu katılanda Adli Tıp Kurumu raporlarından anlaşılacağı üzere 5237 sayılı TCK'da ceza yaptırımına bağlanmış bulunan birden fazla sonuç meydana gelmiştir. Katılan bu yaralanma nedeniyle hem iyileşmesi kabil olmayacak şekilde akıl has-talığına duçar olmuş, hem de kafa kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Bu durumda 5237 sayılı TCK'ya göre sanık hakkında en ağır cezayı gerektiren sonuçtan dolayı bir kez cezalandırılması, 5237 sayılı TCK'nın 86/1-3-e, 87/2-a-son maddelerinin tatbiki ile yetinilmesi gerekirken, bu maddelerin tatbikinden sonra 87/3. maddesinden 87/2. maddesine bir atıfta bulunulmadığı halde uygulama yeri bulunmayan 87/3. maddesiyle bir kez daha artırım yapılmak suretiyle hatalı bir şekilde hesaplama yapılmıştır. Mahkeme tarafından kabul ve takdir olunup 87/3. maddesi tatbik olunmadan bulunan hapis cezası 9 yıl olup, 765 sayılı TCK hükümlerine göre hükmolunan 12 yıl hapis cezasına göre daha lehe olması nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 01.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Üye Notu : Görüldüğü üzere yerel mahkemenin suçları fikri içtima kapsamına alırken yaptığı hata, lehe kanunu belirlemesinde hataya düşmesine sebebiyet vermiştir.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ceza Kanunu MADDE 44 :(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Raşit TAVUS
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Şerh Son Güncelleme: 22-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01904988 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.