Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

5271 S.lı Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 98 Değişiklik Önerisi

CMK. MADDE 98 Mevcut Metin
(1) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./10.mad) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.
CMK. MADDE 98 Önerilen Yeni Metin
(1) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./10.mad) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.

(5) Bu maddenin birinci ve üçünü fıkrası gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir.
Üyemizin Değişiklik Gerekçesi :

Yasa, kendi sistematiği içinde, ilgili maddelerde hakim ve mahkeme kararlarına itirazı ve genel olarak da 267. maddede itiraz yolunu düzenlemektedir. 267. maddede “hâkim ve kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.” denilmektedir. Ancak, 98. maddede itiraz yoluna yer verilmemiş olmasının, bu madde gereğince verilen mahkeme kararlarına itiraz mümkün olup olmadığı noktasında tereddüde neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu husus, kişi hürriyetine ilişkin hükümleri barındıran koruma tedbirlerinde büyük önem taşımakta değişiklikle, bu mahzurun giderilmesi amaçlanmıştır. Maddenin hem ülkemizin taraf olduğu ve iç hukuk normu hükmünde olan AİHS.m.5/4 hükmüyle hem de yasanın itiraz yolunu düzenleyen 267. maddesiyle uyumunu sağlamak amacıyla, mevcut maddeye beşinci fıkra eklenmiş ve itiraz yolunun varlığı açıklığa kavuşturulmuştur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Ömer GÜNTAY
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 21-10-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02472496 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.