Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 9.HD. 1997/8502 E.-1997/12296 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Belirli süreli hizmet akdi, işveren tarafından süre bitiminden önce ve haksız olarak feshedildiği takdirde, ücret talebinde BK.325´deki hüküm uyarınca mahsup yapılabilirse de, somut olayda işçinin boşta kaldığı sürede çalıştığına dair bir belge ve iddia olmadığına göre, sadece geri kalan kısa sürede yaptığı tasarruflarla ilgili cüz´i bir miktar indirim yapmakla yetinilmelidir.Bir başka ifadeyle böyle bir durumda, geri kalan süreye ilişkin ücret talebinde fahiş indirim yapılamaz.
(Karar Tarihi : 19.06.1997)
DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacının temyizine gelince;

Davacı, davalı şirket ile aralarında bağıtlanan 14/05/1993-14/11/1993 tarihleri arasını kapsayan süreli hizmet akdinin işveren ve tek taraflı ve haksız olarak 27/08/1993 tarihinde sona erdirildiğini bu nedenle kalan süreye ilişkin ücretini talep etmiştir. Mahkemece kalan süreye ilişkin ücretin B.K. madde 325´e göre % 50 indirilerek hükmolunmuştur.

Bilindiği üzere B.K. madde 325´e göre "iş sahibi işi kabulde temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi yapmaya mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti isteyebilir. Şu kadarki, işi yapmadığından dolayı tasarruf ettiği yahut diğer bir iş ile kazandığı veya kazanmaktan kasten feragat eylediği şeyi mahsup ettirmeğe mecburdur". Somut olayda davacının boşta kaldığı sürede çalıştığına dair bir belge olmadığı gibi bu konuda bir iddiada yoktur. O halde kalan kısa süre ile ilgili yaptığı tasarruflarla ilgili olarak cüzi bir miktarda indirim yapmakla yetinilmesi gerektiği halde fahiş şekilde indirim yoluna gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19/06/1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 325 :İş sahibi işi kabulde temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi yapmağa mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti isteyebilir.

Şu kadar ki, işi yapmadığından dolayı tasarruf ettiği yahut diğer bir iş ile kazandığı ve kazanmaktan kasten feragat eylediği şeyi mahsup ettirmeğe mecburdur. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Mehmet KARAUSTA
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 01-08-2010

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02031708 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.