Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6762 S.lı Türk Ticaret Kanunu MADDE 708
III- ÖDEME İÇİN İBRAZ:

       1. UMUMİ OLARAK :

       Madde 708 - Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

       Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

       Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip ve Akdeniz'de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi lazımgelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.

       Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten itibaren işler.

Keşide yeri ile ödeme yerinin aynı yer ve /veya farklı yer olmasından ne anlaşılması gerekeceği.

Üyemizin Notu: Yasada üç farklı ibraz müddeti düzenlenmiştir.Bu düzenleme yapılırken kanun koyucunun keşide yeri ve ödeme yerinden hareket ederken aynı yer-farklı yer(kanunun ifadesiyle başka bir yer)şeklinde bir kıstasdan hareket etmesi ve aynı yer ile farklı yerden ne anlaşılması gerektiği konusunda madde metninde ve madde gerekçesinde hiçbir açıklama yapılmamış olması özellikle ülke içi çekler bakımından bu yerden ne anlaşılması gerektiği konusunda doktrinde tartışmalara neden olduğu gibi, ibraz müddeti gibi önem taşıyan bir konuda, gittikçe hukuk güvenliğini zedeleyici nitelikte birbiriyle çelişen yargı kararlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.Örnek vermek gerekirse keşide yeri ile ödeme yerinin aynı yer olmasını kimi yazarlar il sınırları esası ile açıklamışlardır.Bu görüşe göre Antalya'da keşide edilen bir çek Alanya'da ödenecekse keşide yeri ile ödeme yeri aynı yerdir ve ibraz müddeti 10 gündür,zira Alanya Antalya'nın bir ilçesidir(Bu görüşte:Şimşek,Edip,Hukukta ve Cezada Ticari Senetler,Ankara,1983,s.451.)
Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde bu belediye sınırı içinde kalan yerlerin (ilçelerin) aynı yer, dışındaki yerlerin farklı yer olarak anlaşılması gerekeceği yönünde:Öztan,Fırat,Kıymetli Evrak Hukuku,2007,s.277;ayrım yapmadan ilçe sınırlarını dikkate alan:Reisoğlu,Seza,Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek,6.Baskı,2003,s.197;il sınırlarını dikkate alan Yarg.10.C.D'nin 28.1.1992 tarih ve 1996/117 sayılı kararına karşın,ilçe sınırlarını dikkate alan aynı dairenin 12.5.1992 tarih ve 3972/5487 sayılı kararı,kararlar için Eriş,Çek Hukuku,1993,s.486-487'e bkn.
Kanımca kanun koyucunun birbirinden farklı üç ibraz müddeti düzenlemesi ve bunu yaparken de hiçbir açıklama yapmadan keşide yeri ile ödeme yerinin aynı yerler ve/veya farklı yerler olması esasından hareket etmesi yerinde olmamıştır.Bugün mevcut düzenlemede, hamilin muhatap bankanın tüm şubelerine çeki ibraz edebilme imkanı dolayısıyla fiili ibraz zorluğunun da olmadığı düşünülerek,maddenin aynı ilin çekleri bakımından ibraz müddeti 10 gün, keşide yeri ile ödeme yeri farklı illerde ise ibraz müddeti 30 gün olarak uygulanması yerinde olacaktır.Ancak herhalde yapılması gereken maddede değişikliği gidilerek ülke içi tüm çekler bakımından 10 günlük ibraz müddetinin kabulü olacaktır(Narbay,Şafak,Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı,1999,s.42).Son olarak TTK Tasarısında mevcut düzenlemenin korunduğunu üzülerek belirtmeliyim.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Onur ÖMEROĞLU
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 23-11-2009

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01971698 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.