Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

1. Hukuk Dairesi 2014/13162 E. , 2015/12116 K. İçtihat

Üyemizin Özeti
Taşınmazın davalı adına tesciline dayanak teşkil eden Ortaklığın giderilmesine ilişkin kararın usulsüz tebligat nedeniyle bozulduğu, tescilin Yolsuz hale geldiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
(Karar Tarihi : 20.10.2015)
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/04/2014
NUMARASI : 2013/197-2014/146

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, paydaşı olduğu 10 sayılı parseldeki 5 nolu bağımsız bölümle ilgili olarak diğer paydaş davalı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile taşınmazın satış suretiyle Ortaklığın giderilmesine karar verildiğini, akabinde taşınmazın davalıya ihale edilip davalı adına Tescil edildiğini, ancak dava ve ihale sürecinde kendisine tebligat yapılamadığını, tescilin Yolsuz olduğunu ileri sürerek, tapu iptali ve payı oranında tescile karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının süresinde ihalenin feshi davası açmadığını, tescilin Yolsuz olmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, taşınmazın davalı adına tesciline dayanak teşkil eden Ortaklığın giderilmesine ilişkin kararın usulsüz tebligat nedeniyle bozulduğu, tescilin Yolsuz hale geldiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ..........'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 2.785.75.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 20.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 698 :Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Paylaşmayı isteme hakkı, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir.

Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.M.Mustafa ÖZKUL
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 29-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02506495 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.