Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2017/4876 KARAR NO : 2018/4076 İçtihat

Üyemizin Özeti
Bilirkişi raporunda kusur oranı belirtilmesine rağmen; mahkeminin, kusur oranı gözetilmeksizin tüm bedel üzerinden devamına yönelik hüküm kurması mümkün değildir.
(Karar Tarihi : 12/04/2018)
YARGITAY İLAMI
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.10.2017 gün, 2017/53301 sayılı kanun yararına bozma talebi ile temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-KARAR-
Davacı vekili, davacı şirket tarafından sigortalı bulunan araçla davalı belediye otobüsünün kazaya karıştığını, hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini 1.252,71 TL hasar bedeli için davalı hakkında takip başlatıldığını, takibin haksız itiraz nedeni ile durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamını talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; görev itirazında bulunmuş kusuru ve hasarı kabul etmediklerini bildirerek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, İzmir 15.İcra Müdürlüğünün 2012/6308 takip sayılı dosyasında bulunan 24/05/2012 tarihli itirazının iptali ile takibin devamına, asıl alacak miktarı üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınıp,davacıya verilmesine, karar verilmiş; davalı vekilinin kanun yarına bozma istemli dilekçesi üzerine hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.10.2017 gün, 2017/53301 sayılı kanun yararına bozma talebi ile temyiz edilmiştir.
Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda hasar bedeli 1.114,82 TL olup kusur oranına göre davacının isteyebileceği tutar 668,89 TL olarak hesaplanmıştır.
Mahkemece bu husus gözetilmeden itirazın iptali ile takibin hesaplanan bedel üzerinden devamına karar vermek gerekirken kusur oranı gözetilmeksizin tüm bedel üzerinden devamına yönelik yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü ile 6100 sayılı HMK'nun 363. maddesi (1086 sayılı HUMK'nun 427. maddesi) uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA, 12/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 52 :Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Aydın IŞIK
Hukukçu
Şerh Son Güncelleme: 12-09-2018

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02439094 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.