Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay 16.Hukuk Dairesi 2012/2657 Esas, 2012/3298 Karar İçtihat

Üyemizin Özeti
Tenkis talebi def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
(Karar Tarihi : 05.04.2012)
T.C.
YARGITAY
16. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/2657
KARAR NO : 2012/3298
MAHKEMESİ: YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :
NUMARASI :
DAVACI : D ____S ____
DAVALI : S ____Ö ____
DAVA TÜRÜ: TENKİS
KANUNYOLU: TEMYİZ

Taraflar arasında görülmekte olan tenkis davası sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Davacı D ____S ____ 25.2.2003 tarihinde vefat eden miras bırakanı eşi H ____S ____'ün B ____ 8. Noterliği'nin 29.11.1999 tarih 27886 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ile Y ____ İli, B ____ Mahallesi, ____ pafta ____ ada ____ parselde bulunan 9/111 arsa paylı zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümü davalı S ____Ö ____'e vasiyet ettiğini belirterek vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep etmiş, 27.12.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini bunun mümkün olmaması halinde ise tenkisine karar verilmesini istemiştir. Davacı S ____Ö ____ ise, vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi ile davalı D ____S ____ hakkında dava açmıştır. Mahkemece birleştirme kararı verilerek yapılan yargılama sonunda davacı D ____S ____ tarafından açılan vasiyetnamenin iptali hakkındaki davanın reddine, tenkis davasının kabulüne, ____ TL'nin davalı S ____Ö ____'den alınarak davacıya verilmesine, davacı S ____Ö ____ tarafından açılan vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasının kabulüne, Y ____ İli, B ____ Mahallesi, ____ ada ____ parselde bulunan 9/111 arsa paylı zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümün vasiyet olunan adına tesciline karar verilmiş; hüküm, tenkis davası yönünden davalı S ____Ö ____ tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve 571/son maddesine göre tenkis talebi def'i yoluyla her zaman ileri sürülebileceğine göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalı tarafa yükletilmesine 05.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Medeni Kanunu MADDE 571 :Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.

Tenkis iddiası, def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Gerekçesi için Bkz. 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Av.Cengiz ALADAĞ
Hukukçu
Avukat
Şerh Son Güncelleme: 06-03-2017

THS Sunucusu bu sayfayı 0,01935601 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.