Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

6102 S.lı Türk Ticaret Kanunu (Yeni) MADDE 18
(1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır.

Yeni TTK 18/3 'te yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler

Üyemizin Notu: Yeni TTK m.18/3'te önemli değişiklikler yapılmıştır.

Öncelikle bu hükmün uygulanabilmesi için her iki tarafın da tacir olması gerekir ve ihtarla ilgili işin her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması da zorunludur.

Yeni TTK ile getirilen ilk önemli yenilik ihbarların şekli bakımındandır. Buna göre ihbarlar taahhütlü mektupla, noterden, telgrafla ve güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılmalıdır.

18/3' e göre sadece akitten dönme, fesih ve temerrüt ihtarları bu düzenlemeye tabidir.

İhtar ve ihbarlar daha önceden iadeli taahhütlü yapılabiliyordu ancak artık taahhütlü yapılıyor.

TTK m.18/3 düzenlemesinin bir önemli yeniliği de artık kesin olarak bu düzenlemede öngörülen şekli koşullar geçerlilik değil, ispat şekli olarak kabul edilmektetir. Şimdi bu sorun, ispat şekli lehine halledilmiş oluyor.

TTK m.18/3'te öngörülen şekillerin ispat şekli olmasının özelliği şu noktada bulunmaktadır: TTK 18/3 ile ilgili ihtar ve ihbarlar, artık sadece m.18/3'te öngörülen yollarla değil, farklı usullerle de yapılabilir.
Ancak taraflar arasında ihtar ve ihbarın yapılıp yapılmadığı hususunda yargı organlarına yansıyan bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, ihbarın yapıldığını iddia eden taraf, bir ihbarı yaptığını ancak TTK m.18/3'te öngörülen şekillerden biriyle ispat etmelidir. Tabii bu durumda karşı taraf bunun aksini iddia etmiş olmalıdır. Tacirin, "bu ihbarı daha önce ‘x’ şekilde yapmıştım" beyanı dinlenmez. Yani ihbarları yine TTK m.18/3'te öngörülen şekillerde yapmakta fayda var. Yani kanun koyucu üstü kapalı da olsa eski usulü devam ettirmek istemiş; fakat sırf özgürlük ortamı oluşması açısından bunu zorunluluktan çıkartmıştır.


 
Şerhi Ekleyen Üyemiz:
Hasan ATAY
Hukuk Fakültesi Öğrencisi
Şerh Son Güncelleme: 03-02-2012

THS Sunucusu bu sayfayı 0,04443002 saniyede 8 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.