Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

GelirVK. MADDE 70

     
 
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu MADDE 70
BEŞİNCİ BÖLÜM : GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TARİFİ
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

       1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

       2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

       3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;

       4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

       5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/55 md.) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

       6. (Değişik bent: 19/02/1963 - 202/35 md.) Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

       7. (Değişik bent: 19/02/1963 - 202/35 md.) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

       8. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/55 md.) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

       (Değişik fıkra: 04/12/1985 - 3239/55 md.) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

       (Değişik fıkra: 04/12/1985 - 3239/55 md.) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.

       (Değişik fıkra: 24/12/1980 - 2361/49 md.) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Dr. Özge Yücel, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

GelirVK. MADDE 70 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

GelirVK. MADDE 70 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 70 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

GelirVK. MADDE 70 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 70 Türkçeleştirme Önerileri

Aşağıda yazılı varlık ve hak iyeleri, istediği gibi kullanım hakkı iyeleri, eldecileri, varlıksal yararlanma ve kullanma hakkı iyeleri ya da kiracıları yanından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, taşınmaz anamal geliridir: 1. Arazi, yapı (Döşeli kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira ederleri içindedir.), maden suları, kaynak suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl meydana getirme yerleri, tuğla ve kiremit karışımları, tuzlalar ve bunların bütünleyici parçaları ve eklentileri; 2. Çepeçevre balık ağı sarma yerleri ve dalyanlar; 3. Taşınmazların ayrı olarak kiraya verilen bütünleyici parçaları ve eklentisi ile tüm döşemi, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 4. Taşınmaz olarak tapu kütüğüne geçirilen haklar; 5. (Değişik bent: 04.12.1985-3239 s.y./55.m.) Arama, işletme hakları, ayrıcalıkları ve izin belgeleri, buluş belgesi (Buluş belgesine iye buluşçu ya da yasal kalıtçılarınca kiralanmasından doğan kazançlar, bağımsız çalışma kazancıdır.), marka, tecim sanı, her türlü teknik resim, desen, örnek, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, işleyim, tecim ve bilim alanlarında elde edilmiş bir deneyime ilişkin bilgilerle gizli bir yol ya da bir üretim yöntemi üzerindeki kullanma hakkı ya da kullanma ayrıcalığı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli gereç ve donanım ederleri de taşınmaz anamal geliri sayılır.); 6. (Değişik bent: 19.02.1963-202 s.y./35.m.) Düşünce hakları (Bu hakların iyesi düşünürler ya da yasal kalıtç...
(Şerh No: 2476 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 12-12-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02707195 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.