Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

GelirVK. MADDE 48

     
 
193 S.lı Gelir Vergisi Kanunu MADDE 48
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
(Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/33. md.)

       Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

       1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının otuzdört milyar lirayı veya yıllık satışları tutarının kırkyedi milyar lirayı aşmaması,

       2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılattının onyedi milyar lirayı aşmaması,

       3. 1 ve 2 numaralı bendlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının otudört milyar lirayı aşmaması.

       Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bendlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütaalası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. *1*
 1  Türkçe    (Madde son güncelleme Dr. Özge Yücel, 03-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

GelirVK. MADDE 48 İçtihatları

Bu Maddeye Not Girin

GelirVK. MADDE 48 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 48 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

GelirVK. MADDE 48 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

GelirVK. MADDE 48 Türkçeleştirme Önerileri

(Değişik madde: 22.07.1998-4369 s.y./33.m.) Basit yönteme bağlı olmanın özel koşulları şunlardır: 1. Satın aldıkları varlıkları olduğu gibi ya da işledikten sonra satanların yıllık alım tutarının otuz dört milyar lirayı ya da yıllık satış tutarının kırk yedi milyar lirayı aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanlar dışındakilerin bir yıl içinde elde ettiği kesintisiz iş kazancının on yedi milyar lirayı aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması durumunda, yıllık satış tutarı ile iş kazancı toplamının otuz dört milyar lirayı aşmaması. Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kazanç sınırları benzerlerine göre açıkça düşük belirlenmiş nesne için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı sınırlar yerine ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım sınırları uygulanır.
(Şerh No: 2407 - Türkçeleştiren: Özge YÜCEL - Tarih : 13-12-2009)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02588201 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.