Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İİK. MADDE 1

     
 
2004 S.lı İcra ve İflas Kanunu MADDE 1
BİRİNCİ BAP
TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
İCRA DAİRELERİ:
(Değişik madde ve başlığı: 6352 S.K.-02.07.2012/m.1)

"Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.”
 1  İçtihat    3 Bilgi    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-07-2012 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İİK. MADDE 1 İçtihatları

İcra memuru yasaların kamu düzeni ile ilgili olanlarını(Örneğin 1803 sayılı Af Yasasını), görevinden ötürü (resen) uygulamakla yükümlüdür.
(Şerh No: 8510 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 02-11-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İİK. MADDE 1 Şerhler, Notlar, Yorumlar

İİK MADDE 1'İN UYGULAMASI.
İcra ve İflas dairesi olmayan yerlerde icra ve iflas işlerini yürütmekle görevli birinci dereceden sorumlu kişi mahkeme yazı işleri müdürüdür.Bu nedenle mahkeme yazı işleri müdürü vazife başında iken mahkeme katibinin icra müdürüne vekalet yetkisi yoktur.Ayrıca birinci derecede sorumlu olan mahkeme yazı işleri müdürü ile ikinci derece sorumlu olan zabıt katibinin sorumlulukları;icra iflas dairesi olmayan yada örgütlenmesi sulh mahkemesinden ibaret olan yerlerde bu görevlendirme durumu geçerli ol...
(Şerh No: 11636 - Ekleyen: Şükrü GÖKMEN - Tarih : 15-05-2011)

İcra memurluğu kadrosu ihdası
Bu maddede yapılacak bir değişiklikle ilk fıkradaki mahallince kelimesinin madde metninden çıkartılarak, ayrıca yönetmelikte de gerekli düzenlenmenin yapılarak icra dairesinde çalışacak katip, mübaşir ve sair müstahdemlerin Adalet Bakanlığınca merkezden atanması gerekmektedir. Maddenin bu haliyle icra dairelerine komisyon tarafından yeterli sayıda ve kalitede memur ve müstahdem verilmemekte, bunun doğal sonucu olarak da madde icra dairelerinde avukat katiplerinin ve avukatların çalışmasına neden...
(Şerh No: 2507 - Ekleyen: Cüneyt OĞUZ - Tarih : 13-12-2009)

İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE DIŞARIDAN GÖREVLİ ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA ADALET BAKANLIĞI GENELGESİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.19/010.06.02/18 01/01/2006 Konu : İcra müdürlüklerinde dışarıdan görevli çalıştırılmaması GENELGE No: 92 Bazı icra müdürlüklerinde, resmî görevliler dışında, hacze götürülen araç şoförleri, emekli memur veya avukatların yanında çalışanlar gibi kişilerin usulsüz biçimde icra iş ve işlemlerinde çalıştırıldığı, ayrıca sorumluluğu bulunmayan bu kimselerin yapılacak olan takip ve hacizleri önceden borçlulara ...
(Şerh No: 1319 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 21-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İİK. MADDE 1 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

İİK. MADDE 1 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İİK. MADDE 1 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02778912 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.