Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

TCK. MADDE 86

     
 
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 86
Kasten yaralama
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 7  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    (Madde son güncelleme Av.Cengiz Aladağ, 07-02-2010 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

TCK. MADDE 86 İçtihatları

Sanığın mağdurla boğuştuktan sonra onu kolundan tutarak merdivene kadar sürüklemesi, burada merdivenden ittirerek yere düşürmesi sonucu mağdurun sağ el bileğinde kırık olacak şekilde yaralaması ile sonlanan olayda yaralamanın kasten meydana gelen ağır neticeli olayın dolaylı kast olarak değerlendirilerek eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.
(Şerh No: 12754 - Ekleyen: Hasan ATAY - Tarih : 10-01-2012)

Sanığın yakın mesafeden silahla ateş ettiği, hedef aldığı vücut bölgesi, saldırıya silahla devam etmeyişi daha sonra da gidip mağdura tekmelemek suretiyle vurması göz önüne alındığında sanığın kastının öldürme olduğunu ortaya çıkartan bir bulgu olmadığı gözetilmeli ve kasten yaralamadan hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 8543 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 06-11-2010)

Sanıkla mağdur arasında öldürmeyi gerektiren bir bir husumet bulunmadı,olayın gece gerçekleştiği, sanığın mağdurun hayati önem taşıyan organlarına yönelik bir darbe gerçekleştirdiğine yönelik delil olmayışı ayrıca sanığın eylemine kendiliğinden son vermiş olduğu dikkate alınarak sanığın öldürmeye kastının varlığını ortaya çıkartan sabit ve inandırıcı delil olmadığı göz önüne alınarak bıçakla yaralama suçundan hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 8310 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 22-10-2010)

Çekişli raporlar suçun vasfını değiştirebileceği için, suçun hangi yaralama mı yoksa adam öldürmeye teşebbüs mü olduğu ancak raporlardaki çelişkiler giderildikten sonra belli olabilir.
(Şerh No: 8106 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 15-10-2010)

Mağdurun, kardeşi olan maktul birlikte küfür edip sanığa saldırmaları üzerine, sanığın tabancasındaki mermiler bitene kadar ateş ettiği, bu mermilerden ikisinin göğüs bölgesi olmak üzere üç yerinden yaralandığı ve hayati bir tehlike geçirdiği anlaşıldığına göre, kasten yaralamadan değil, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır.
(Şerh No: 8101 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 15-10-2010)

Yerel mahkemenin Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu üzerinden yargılama yaptığı sanık, Yargıtay tarafından adam öldürme fırsatı varken yapmaması üstelik yaralamaların basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilir seviyede olması ve adam öldürme saikını kanıtlayan bir delil olmaması sebebiyle davanın TCK. M.86 hükümlerine göre yargılanması gerektiği belirtilmiştir.
(Şerh No: 6294 - Ekleyen: Raşit TAVUS - Tarih : 03-08-2010)

Suç tarihinde 6 yaşında olan mağdur, beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğundan, ona karşı işlenen kasten yaralama eyleminin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir.
(Şerh No: 701 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 13-11-2009)

Bu Maddeye Not Girin

TCK. MADDE 86 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MADDE GEREKÇESİ
MADDE 86.– Maddenin birinci fıkrasında kasten yaralama suçunun temel şekli tanımlanmıştır. Madde metninde yapılan değişiklikle, Hükûmet Tasarısında benimsenen ve “müessir fiil” karşılığı olan “etkili eylem” ifadesi terkedilerek, genel olarak yaralama kavramı benimsenmiştir. Bu nedenle, kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan her davranış, yaralama olarak kabul edilmiştir. İkinci fıkrada ise, kasten yaralama suçunun nitelikli şekilleri göst...
(Şerh No: 1110 - Ekleyen: Av.Cengiz ALADAĞ - Tarih : 20-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

TCK. MADDE 86 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

TCK. MADDE 86 Yabancı Dil Çevirileri

1) Any person who intentionally causes another person pysical pain or who impairs person's health, or ability to perceive, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years. 2) Where the effect of an intentional injury upon a person is minor and can be cured by a simple medical treatment then, upon the complaint of the victim, a penalty of imprisonment for a term of four months to one year, or a judicial fine shall be imposed. 3) Where an intentional injury is committed a) against a direct antecedent, direct descendent, spouse or sibling; b) against a person who cannot defend himself physically or mentally c) against a person because of his duties as a public officer; d) on account of a public officer misusing his influence; or e) by using a weapon, the penalty to be given shall be increased by one half and shall not require a complaint.
(Şerh No: 5588 - Çeviren: Av.Duygu ŞİMŞEK - Tarih : 21-05-2010)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

TCK. MADDE 86 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02681208 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.