Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

EskiBK. MADDE 66

     
 
818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 66
D) MÜRURU ZAMAN
Haksız surette mal iktisabından dolayı ikame olunacak dâva, mutazarrır olan tarafın verdiğini istirdada hakkı olduğuna ıttılaı tarihinden itibaren bir sene müruriyle ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren on senenin müruriyle sakıt olur. Eğer mal iktisabı mutazarrır olan taraf aleyhinde bir borç teşkilinden ibaret ise, mutazarrırın hakkı mürüru zaman ile sakıt olmuş olsa bile, bu borcu ifa etmez.
 4  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 26-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 66 İçtihatları

Tapulu taşınmazların satışına ilişkin sözleşmeler resmi biçimde yapılmadığında hukuken geçersiz olacağından, geçerli sözleşmelerde olduğu gibi taraflarına hak ve borç doğurmazlar ve bu durumda taraflar verdiklerini haksız iktisap kuralları gereğince geri isteyebilirler. Yalnız hukuken geçersiz sözleşmeler haksız iktisap kuralları uyarınca tasfiye edilirken "denkleştirici adalet kuralı" hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Yerel mahkeme kararı, denkleştirici adalet ilkesi çerçevesinde hesaplama...
(Şerh No: 14524 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2013)

Dava, geçersiz sözleşmeye mesnetle ödenen araç bedelinin tahsili taleplidir. Sebepsiz zenginleşmeye dayalı dava, iade alacaklısının verdiğini geri almaya hakkı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tâbidir.
(Şerh No: 14520 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-05-2013)

Kamu kurumlarında, sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davalarındaki bir yıllık zamanaşımı süresi, dava açılmasına emir vermeye yetkili makamın öğrenme gününden itibaren işlemeye başlar.
(Şerh No: 14297 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 23-02-2013)

Haksız İktisapta zamanaşımı başlangıcı BK.mad.66 uyarınca verme ya da ödeme tarihi değil,zarar görenin verdiğini geri almaya hakkı olduğuna ıttıla tarihidir. Resmi kuruluşlarda bu zamanaşımı başlangıcı dava açmaya yetkili makamın ıttıla tarihidir.
(Şerh No: 4602 - Ekleyen: Adnan Koray DEMİRCİ - Tarih : 04-03-2010)

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 66 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.81 ve Gerekçesi
D. Zamanaşımı MADDE 81- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. GEREKÇESİ: MADDE 81- 818 sayılı Borçlar Kanununun 66 ncı ma...
(Şerh No: 8814 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 11-12-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 66 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 66 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 66 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,07401109 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.