Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 684

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 684
B. Mülkiyet hakkının kapsamı
I. Bütünleyici parça
Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur.

Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.

Gerekçesi için Bkz.
 8  İçtihat    1 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 22-12-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 684 İçtihatları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 684. maddesi hükmünde, bir şeye malik olan kimsenin o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olacağı, 718. maddesi hükmünde de, arazi üzerindeki mülkiyetin kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını da kapsayacağı, bu mülkiyetin kapsamına yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve kaynakların da gireceği açıklanmıştır.
(Şerh No: 16078 - Ekleyen: Av.Murat BÖLÜKBAŞ - Tarih : 20-02-2015)

Davaya konu yapı, taşınmazın mütemmim cüz'ü olduğundan taşınmaz malikleri, bu yapının da malikidirler. Yapının bulunduğu taşınmazın tapusunda "muhdesat şerhi" yoksa veya paydaşların aralarında yapılan rızai bir paylaşım söz konusu değilse ve mahkemece yapılan araştırmada yapının aidiyeti konusunda bir tespit yapılamıyorsa; yapı bedelinin tüm zemin maliklerine paylaştırılması gerekir.
(Şerh No: 11915 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Ortak taşınmaz üzerindeki muhdesatın, tüm paydaşlara değil de bir kısmına ait olduğuna ilişkin tapuda şerh varsa veya bu olguyu tüm paydaşlar oybirliğiyle kabul etmekte ise, arzın ve muhdesatın değerleri esas alınarak oran kurulması ve satış parasının bu orana göre dağıtılması gerekir.
(Şerh No: 11914 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Tapuda kayıtlı taşınmaz üzerindeki muhdesatların, davacı tarafından meydana getirilmiş olması sebebiyle; işbu muhdesatların davacıya aidiyetinin tespiti kararı doğrudur.
(Şerh No: 11913 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Davacı, açık artırma yoluyla dava dışı Hazineden zeytinlik vasfındaki taşınmazı satın alan davalıya; taşınmazdaki zeytin ağaçlarını kendisi diktiğinden bahisle sebepsiz zenginleşme davası ikame etmiştir. Açık artırmada söz konusu ağaçların da bedelini ödeyerek taşınmazı satın aldığını ileri süren davalı iddiası karşısında; hazine, açık artırmanın satış şartnamesinde ağaçların başkasına ait olduğunu belirtmişse yeni malik, belirtmemişse eski malik hazine sebepsiz zenginleşmiş demektir ve husu...
(Şerh No: 11912 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Taşınmazın tapu kaydında bulunan "muhdesat şerhi", TMK m.684'e sınırlama getirir ve muhdesat konusu ile arazinin bütünleşmesine engel olur; muhdesat sahibine, muhdesatı araziden ayrı olarak kullanma ve kullanmaya karşı üçüncü kişilerin haksız el atması varsa bunun kaldırılmasını isteme yetkisi tanır.
(Şerh No: 11911 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 17-07-2011)

Elatmanın önlenmesi yanında yıkım istemli davalarda; el atanlar ile muhdesatın üzerinde bulunduğu zemin maliklerinin de (TMK.684. maddesi gereği) davalı taraf olmaları asıldır.
(Şerh No: 9427 - Ekleyen: Av.Kerem ŞENGİDER - Tarih : 06-01-2011)

Ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde, bina v.s gibi muhdesat varsa, bunlar MK.'nun 684. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüzü (bütünleyici parçası) sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilmelidir. Ne var ki; bunların bir kısım paydaşa aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu konuda tüm paydaşlar ittifak ediyorsa, o taktirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir.
(Şerh No: 6427 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 30-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 684 Şerhler, Notlar, Yorumlar

MK. 684 Madde Gerekçesi
Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 619 uncu maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî Kanununun 642 inci maddesine paralel olarak iki fıkra hâlinde düzenlenmiş, arılaştırılmak suretiyle kenar başlıklarıyla birlikte yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
(Şerh No: 2693 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-12-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 684 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 684 Yabancı Dil Çevirileri

Person who owns something, owns component parts of that thing as well. Component part, is the part that is primary constituent of the principal thing according to the local customs and which can not be seperated from it unless that thing annihilated, damaged or transformed constitution of.
(Şerh No: 14704 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 09-06-2013)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 684 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 684 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6850 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 16-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02914310 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.