Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

AATHK. MADDE 13

     
 
6183 S.lı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun MADDE 13
İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur.
1. 9'uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,

2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa,

3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa,

4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,

5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa,

6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası açılmış ise,

7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30'uncu maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa.
 2  İçtihat    1 Bilgi    (Madde son güncelleme Muhsin KOÇAK, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

AATHK. MADDE 13 İçtihatları

6183 Sayılı kanunun 13 maddesi ile getirilmek istenen düzemleme, kamu alacağını takip ve tahsilinden önceki aşamada güvenle altına almaya yönelik olup, takip ve tahsile ilişkin uygulamadan farklıdır. bu sebeple ihtiyati haciz kararı ile kanunun 35. maddesinde yer alan düzenleme kapsamına değerlendirme yapılarak limited şirket ortaklarının sahsi sorumluluklarına gidilemez. zira limited şirket ortaklarının kamu borcundan sorumlulukları sermaye hisseleri oranında olmakla birlikte, esas borçlu ile k...
(Şerh No: 16547 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 02-12-2016)

Vergi incelemesi aşamasında inceleme memurlarınca hazırlanan rapora istinaden hesaplanan miktar üzerinden, şirket kanuni temsilcileri ile şirket ortakları hakkında iHTİYATİ HACİZ KARARI uygulanamaz, zira şirket temsilcileri ile ortaklarının sorumluluğu ancak tarh, tahakkuk edip kesinleşmiş kamu borçlarının şirket mal varlığından tahsil edilemediği veya edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda söz konusu olabilecektir. bu sorumluğun düzenlenmiş olduğu 213 sayılı VUK 10 ve 6183 sayılı AATUHK 35 ve ...
(Şerh No: 2588 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 17-12-2009)

Bu Maddeye Not Girin

AATHK. MADDE 13 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde düzenlemesinde “ … alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun karariyle … “ hükmü uygulamada vergi idaresinin bağlı olduğu vergi dairesi başkanları veya defterdar kabul edilmekte olup ihtiyati haciz kararı bu kişilerce verilmekle uygulanmaktadır oysa kanun düzenlemesinde defterdar ya da vergi dairesi başkanından bahsedilebileceği gibi bu kişilere her hangi bir yetki tanınmamıştır. Kanun koyucu vergi dairesi başkan veya defterdar atfı yapmak istemiş olsaydı iradesini yine 6183 sayı...
(Şerh No: 539 - Ekleyen: Muhsin KOÇAK - Tarih : 06-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

AATHK. MADDE 13 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

AATHK. MADDE 13 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

AATHK. MADDE 13 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06815505 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.