Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşK. MADDE 34

     
 
4857 S.lı İş Kanunu MADDE 34
ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

       Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
 2  İçtihat    3 Bilgi    1  Değişiklik Önerisi    (Madde son güncelleme Engin Özoğul, 14-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

İşK. MADDE 34 İçtihatları

fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatillerinde çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin işyerini fiilen terk etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmesi haklıdır.4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince anılan alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi gerekir.
(Şerh No: 5516 - Ekleyen: Av.Evren AKÇAY - Tarih : 13-05-2010)

Davacı işçinin ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir sebebe dayanılmaksızın ödenmediği takdirde, işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Fakat işçi, işi kendi iradesiyle bıraktığı için ve yasanın tasarı metninde yer alıp da yasa metninde, “çalışılmayan günlerin ücreti işçiye ödenir” şeklinde bir hükme yer verilmediğinden, Yasama organının amacının da bu yönde olduğu düşünülmeli bu nedenle de, işçi çalışmadığı günlerin ücretini işverenden talep edememelidir.
(Şerh No: 3209 - Ekleyen: Av.Derya DEMİR - Tarih : 09-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

İşK. MADDE 34 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddeye eleştiri getirmek amacıyla
" Ücretin gününde ödenmemesi " madde başlığı ile kaleme alınan 34. maddenin birinci fıkrasında, işçinin iş görmekten kaçınmasının haklı nedeni ve şartları açıklanmış, 2. fıkrasında da, birinci fıkraya aykırılığın yaptırımı bildirilmiştir. 2. fıkradaki yaptırım, iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilemeyeceği, iş görmekten kaçınan işçinin yerine işçi alınamayacağı ve iş görmekten kaçınan işçinin yaptığı işin başkasına yaptırılamayacağıdır. Fıkranın bu ya...
(Şerh No: 12979 - Ekleyen: Av.İbrahim YİĞİT - Tarih : 01-02-2012)

İŞ KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇESİ:
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN: İşverenin ödeme aczine düşmesi MADDE 34. - Konkordato ilan etmesi, iflası veya işveren için aciz vesikası alınması nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir ücret garanti fonu oluşturulur. Ücret Garanti Fonu primleri işverence Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirti...
(Şerh No: 4996 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 08-04-2010)

Yasal bir hak olan iş bırakma hakkının uygulanması süresince ücrete hak kazanılmaması, yasayla tanınan iş bırakma hakkının kullanılamaz hale gelmesi sonucunu doğurmaktadır.
Bu maddeyle, ücretin, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi halinde, işçiler, iş bırakma yoluyla, işverene bir yaptırım uygulayabilme imkânına kavuşmuşlardır. Ancak yasal bir hakkın kullanmasına rağmen, çalışılmayan günlerin ücreti işverenden talep edilemeyecektir. Doktrinde, “iş bırakma nedeniyle çalışılmayan günlerin ücretine hak kazanılıp kazanılamayacağına” dair farklı görüşler yer almakta ise de, ağırlıklı görüş, "işçinin bu maddeye göre iş bırakma hakkını kullanması hali...
(Şerh No: 3207 - Ekleyen: Av.Derya DEMİR - Tarih : 09-01-2010)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

İşK. MADDE 34 Değişiklik Önerileri

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşçinin, bu madde gereğince, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçındığı bekleme süresi içindeki her gün için bir iş karşılığı olmaksızın yarım ücret ödenir. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
(Şerh No: 12980 - Ekleyen: Av.İbrahim YİĞİT - Tarih : 03-02-2012)

Bu Maddeye Çeviri Girin

İşK. MADDE 34 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

İşK. MADDE 34 Türkçeleştirme Önerileri

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03556204 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.