Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

HMK. MADDE 326

     
 
6100 S.lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 326
Yargılama giderlerinden sorumluluk
(1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.

(2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.

(3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.
 4  İçtihat    1 Bilgi    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 05-02-2011 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

HMK. MADDE 326 İçtihatları

Tüketici hakem heyetinin sahven almış olduğu karara istaneden icra takibi başlatan tüketicinin, kararın sehven alındığını öğrendikten sonra icra takibinden vazgeçmesine rağmen davacı tarafından hakem heyeti kararına Tüketici Mahkemesine itiraz edip daha sonra davanın konusuz kalmasından dolayı tüketici aleyhine vekalet ücretini yüklemesi doğru değildir. Çünkü; Tüketici dava açılmadan önce icra takibinden vazgeçmiş başka bir anlatımla davanın açılmasına davalı tüketicinin sebebiyet vermediğinde...
(Şerh No: 16844 - Ekleyen: Av.Aydın IŞIK - Tarih : 12-09-2018)

Uyuşmazlık konusu olayda; iki davacı birlikte dava açmışlar, sonrasında mahkemece davacıların davalarının ayrılmasına karar verilmiştir. Bu halde, tarafların yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu tutulmaları mümkün olmadığından, ayırma kararına kadar davacılarca yapılan yargılama giderleri titizlikle incelenerek kim tarafından yapılmışsa, kabul ve ret oranına göre onun yararına, kim tarafından yapıldığı belirlenemiyorsa, iki davacı tarafından ortak yapıldığı kabul edilerek yarı oranda dav...
(Şerh No: 16062 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 07-02-2015)

Taşınmazın el atılan bölüm bedelinin tamamına hükmedildiği halde, yasal faize karar verilmesi nedeniyle kısmen kabul kararı verilerek, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi, Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, Gerekçeli kararın hüküm fıkrasından (KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE) kelimelerinin çıkartılmasına, yerine (KABULÜNE) kelimesinin yazılmasına, Hüküm düzeltilerek onanmalıdır.
(Şerh No: 14454 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 01-04-2013)

İdarenin para cezası ile ilgili işleminin iptaline dair istemde; idarî işlemin esası incelenmeden, Anayasa Mahkemesi iptal kararı dikkate alınarak ve haklılık saptanmadan karar verildiğinden; idare aleyhine vekalet ücretine hükmedilemez.
(Şerh No: 14412 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 27-03-2013)

Bu Maddeye Not Girin

HMK. MADDE 326 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi
Maddenin birinci ve ikinci fıkraları 1086 sayılı Kanunun 417 nci, üçüncü fıkrası da 419 uncu maddesinin günümüz Türkçesine uyarlanmış şeklidir. 1086 sayılı Kanunun 416 ncı maddesinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü, istisnaî hâller hariç olmak üzere yargılama giderlerinin haksız çıkan taraftan alınacağı, bu düzenlemenin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Birinci fıkra hukukî korunma isteğinde haklı çıkmanın doğal bir sonucudur. Haksız dava açan veya haksız olarak aleyhine dava ...
(Şerh No: 10387 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 19-02-2011)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

HMK. MADDE 326 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

HMK. MADDE 326 Yabancı Dil Çevirileri

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

HMK. MADDE 326 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

HMK. MADDE 326 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 12297 - Ekleyen: Av.Nur Hayat BURAN - Tarih : 19-10-2011)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,03627610 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.