Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 24

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 24
II. Saldırıya karşı
1. İlke
Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

Gerekçesi için Bkz.
 5  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 24 İçtihatları

Yargıtay Kararı içerisinde adı geçen dava taraflarının isimleri rumuzlanmadan ilgili kararın yayımlanması kararda adları yazılı kişilerin kişilik haklarına saldırı oluşturur.
(Şerh No: 16584 - Ekleyen: Av.M.Mustafa ÖZKUL - Tarih : 02-03-2017)

Yerel mahkemece, davacının resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Toplumumuzun geleneksel yapısı ve tarafların yaşadıkları sosyal çevre de gözetildiğinde; resmi nikah yapılacağı inancı ile davacının davalı ile iki yıl karı koca hayatı yaşaması, resmi nikah yapılacağı vaat edildiği için evlenecekleri inancına kapılan davacının, Iğdır ilinden İstanbul'a getirilmesine rağmen ik...
(Şerh No: 16579 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 31-01-2017)

Davalılar gerçek ve güncel olan olayları özle biçim arasındaki dengeyi bozmadan yayınladıklarından, dava konusu yayınlarda hukuka aykırılıktan söz edilemez. Yayınlar eleştiri niteliğinde bulunduğundan davacının kişilik haklarına saldırı söz konusu olmayıp davanın reddi gerekirken
(Şerh No: 13927 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 14-09-2012)

Hak arama özgürlüğü, diğer özgürlüklerde olduğu gibi sınırsız olmayıp kişi salt başkasını zararlandırmak için bu hakkı kullanamaz. Bu hakkın hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların mevcut olması da zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Bunlara dayanarak başkalarının da aynı olay karşısında davalı g...
(Şerh No: 6004 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 03-06-2010)

Manevi zarar, teknolojideki gelişmeler, ilişkilerde meydana gelen çeşitlilik, zarar türlerinin artması vs nedenlerle dar yorumlanmaması gereken, günün koşullarına ve olayın özelliğine göre hakimin serbestçe takdir edeceği, bir zarar çeşididir. Bunun dar yorumlanması yasanın lafzına da ruhuna da uygun düşmeyecektir. Somut olayda; satın aldığı ayıplı üründen (rakı) bir miktar tüketen davacının, ruh ve vücut bütünlüğünün bozulduğunun ve bu yolla uğradığı zararın, zarara neden olan davalı yanca ...
(Şerh No: 3628 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 22-01-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 24 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
2. TECAVÜZ HALİNDE A İLKE Madde 24 - (Değişik madde: 04/05/1988 - 3444/1. md.) Hukuka aykırı olarak şahsiyet hakkına tecavüz edilen kişi, hakimden, tecavüzde bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Şahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasına veya üstün nitelikte bir özel ya da kamu yararına veya kanunun verdiği bir yetkiye dayanmayan her tecavüz hukuka aykırıdır.
(Şerh No: 2745 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 24 üncü maddesini karşılamaktadır. Bu madde ile bir sonraki madde kişilik haklarının "saldırıya karşı" korunmasını düzenlemekte olduğundan, "II. Tecavüz hâlinde" biçimindeki konu başlığı "II. Saldırıya karşı" şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin kenar başlığı "1. İlke", 25 inci maddenin kenar başlığı ise "1. Davalar" şeklinde kaleme alınmıştır. Yakın bir tarihte 3444 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme daha anlaşılır biçimde yeniden kaleme alınmıştır.
(Şerh No: 781 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 24 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 24 Yabancı Dil Çevirileri

The person whose personality is assaulted unlawfully may ask for due protection from the judge. Any assault on personality is deemed as illegal unless it is justified by the reasons such as victim's consent, superior civil or public interest or the exercise of the authority granted by law.
(Şerh No: 148 - Çeviren: Av.Bülent Sabri AKPUNAR - Tarih : 22-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 24 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 24 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6501 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 02-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,06912398 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.