Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

MK. MADDE 16

     
 
4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 16
3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.

Gerekçesi için Bkz.
 4  İçtihat    2 Bilgi    1  Çeviri    1  Ses Dosyası    (Madde son güncelleme Av.Ufuk Bozoğlu, 14-11-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]
 
     
[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
Bu Maddeye İçtihat Girin

MK. MADDE 16 İçtihatları

Davacının akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alındığı anlaşılmaktadır. Hakim huzurunda vasinin iradesini boşanma doğrultusunda açıklamış olması, boşanma isteğinin şahsa bağlı haklardan olması sebebiyle sonuç doğurmaz.
(Şerh No: 13793 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-06-2012)

Boşanma münhasıran şahsa bağlı haklardan ise de, Hukuk sistemimiz ancak dava yolu ile boşanmaya imkan verdiğinden boşanma davasını münhasıran bu şahsi hakkın kullanılması niteliğinde kabul etmek mümkün değildir. Davaya bağlı olarak veya karşılık dava sebebiyle davanın taraflarına bir takım mali külfetin yönelmesi muhtemeldir. İşte bu sebeple mümeyyiz mahcurlar dahi boşanma davasını bizzat ( MK.405 ) ( Y.2.H.D.nin 8.10.1985 günlü ve 7164/7948 sayılı-22.2.1994 günlü 1417-1882 sayılı kararları ) ta...
(Şerh No: 13791 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-06-2012)

Boşanma davası ve ona bağlı istekler Medeni Kanunun 16. maddesi gereği kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Sezgin (Mümeyyiz) kısıtlı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları yasal temsilcinin onayına gerek kalmadan kullanabilir.
(Şerh No: 13790 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 27-06-2012)

MK.16. maddesine göre,her ne kadar ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin işledikleri haksız eylemlerden sorumlu olduğu hükme bağlanmış ise de; olayın göstereceği özelliklere göre mahkemece değerlendirme yapılarak,sorumluluğun tamamen kaldırılması mümkün olduğu gibi, hakkaniyete uygun bir indirime gidilmesi de gerekebilir.
(Şerh No: 6312 - Ekleyen: Mehmet KARAUSTA - Tarih : 04-08-2010)

Bu Maddeye Not Girin

MK. MADDE 16 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Maddenin değişiklikten önceki hali
3 - TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ KÜÇÜK VEYA MAHCUR: Madde 16 - Mümeyyiz bulunan küçükler ile mahcurlar, kanuni mümessillerinin rızaları olmadıkça bizzat kendi tasarruflariyle iltizam edemezler. İvazsız iktisapta ve münhasıran şahsa merbut hakları kullanmakta bu rızaya muhtaç değillerdir. Haksız fiillerinden mütevellit zararlardan mesuldurlar.
(Şerh No: 2734 - Ekleyen: Av.Zeynep ÖDER - Tarih : 23-12-2009)

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 16 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddede ayırt etme gücüne sahip olduktan hâlde küçük ya da kısıtlı olan kişilerin fiil ehliyetleri düzenlenmektedir. Kenar başlık terim birliğini sağlamak üzere "Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar" şeklinde değiştirilmiştir. Maddede kullanılan "kanunî mümessil" deyimi yerine daha güzel bir ifade tarzı olan ve dilimize yerleşmiş bulunan "yasal temsilci" deyimi kullanılmıştır, "ivazsız iktisap" yerine "karşılıksız kazan...
(Şerh No: 755 - Ekleyen: Av.Ufuk BOZOĞLU - Tarih : 14-11-2009)

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

MK. MADDE 16 Değişiklik Önerileri

Bu Maddeye Çeviri Girin

MK. MADDE 16 Yabancı Dil Çevirileri

Minors or wards of court who have discretion, may not assume obligations through their own acts without consent of their legal representatives.Such consent is not necessary in gratuitous acquisions and exercising strictly bonded personal rights. Minors or wards of court who have discretion are liable for wrongful acts they committed.
(Şerh No: 11299 - Çeviren: Av.Kadir ORUÇ - Tarih : 20-11-2011)

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

MK. MADDE 16 Türkçeleştirme Önerileri

Bu Maddeye Ses Dosyası Ekleyin

MK. MADDE 16 Ses Dosyaları

Görme engelli meslektaşlarımız için ses dosyası
(Şerh No: 6493 - Ekleyen: Av.Duygu IŞIK BEHREM - Tarih : 01-09-2010)

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]
THS Sunucusu bu sayfayı 0,02722597 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.