PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu


 1. Hoşgeldiniz
 2. yeni konu önerileri
 3. baro başkanına soru
 4. dayanışma ve düzene aykırı olaylar
 5. Av.K. 1/2 maddesi hakkında bir görüş
 6. Avukatlık Onuru ile ilgili anılar
 7. çalışma konuları listesi
 8. Avukatların Uğradığı Haksızlıklar
 9. İcra Ceza Mahkemesi Ne Kadar Vekalet Ücretine Hükmetmelidir?
 10. Avukatın Bağımsızlığı
 11. Avukatlık Meslek Kuralları
 12. Ahzu kabz yetkisi yoksa dosyadan avukatlık ücretini aLabiLir miyiz?
 13. Avukatın meslekdaşı hakkında açtığı davayı baroya bildirim yükümlülüğü-dava kavramı
 14. ' Avukat Tutmak' Balık Tutmak Gibi Bir Şey Mi?
 15. avukat müvekkilline icra takibi açarken baroya bildirir mi?
 16. Avukat: İşkence, Emniyet: Düşme
 17. Avukatların gizli ortakları ARZUHALCİLER
 18. Avukalığın Tarihçesi
 19. Tbb Pulu Ne İŞe Yarar?
 20. Savunma Yapan Müdafii-Yalan söyleme yasağı
 21. Müdafiinin sanığın bir suç işleyeceğini öğrenmesi halinde ihbar yükümlülüğü var mıdır
 22. Türkiye Barolar Birliği ne iş yapar?
 23. avukatlık ve hak yoksunluğu
 24. Avukata hakaret davası
 25. Ücretlİ ÇaliŞan Avukatin Cmk AlacaĞina El Konulmasi
 26. avukat azledilmezse....
 27. Alman Hukuku -Türk Hukuku ( Avukatlık)
 28. avukatın, dilekçesinde karşı tarafın cevap hakkını erkileyen(sınırlayan) sözlere yer
 29. Vekillik Başa Bela
 30. 5728 S.K. İle Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik
 31. 5728 Sayili Yasa-tecİl EdİlmİŞ Hapİs Cezalari- Memurİyet-avukatlik
 32. Yalnızca Avukatın Yapabileceği İşler (av.kanunu 35/a)
 33. Yargı görevi-Manevi işkence ile ilgili bir kaç soru-konu
 34. sigorta primleri
 35. İrtibat Bürosu
 36. Avukatların özel dedektifler ile birlikte çalışması
 37. Avukata Çikar KarŞiliĞinda İŞ Getİrme Ve Avukatin Araci Kullanma SuÇulari
 38. avukatlık mesleğinin değerlendirilmesi
 39. Sürekli Avukatlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği - 6 eylül 2008
 40. Baro seçimleri olmasa....
 41. Avukatlık Ücreti ile ilgili bir problem...
 42. Son TBB Disiplin Kurul kararları..
 43. İşyerini Kapatan Avukatların Vergisel Sorumlukları
 44. Takip Edilen Ortaklığın Giderilmesi Davasında Azil Halinde Talep Edilecek Vek. Üct.
 45. Yargılama masraflarının reddi ve veklaet ücreti.
 46. Vekalet ilişkisi ne zaman başlar ?
 47. Av. Kanunu 35.maddeye muhalefet / Sözleşmeli avukat kavramı
 48. Avukat Kimlik Kartı Ve TBBnin tutumu
 49. Mahkeme vekalet ücreti / İcra Vekalet ücreti / Yargıtay Kararı
 50. adli yardım ödeneği
 51. Bİr Avukat DİĞer Avukata Vekalet Verİrse Bu GeÇersİz Mİ Olur?
 52. avukatın özel kanalda hukuk programı yapması avukatlıkla bağdaşmayan iş sayılırmı?
 53. serbest meslek makbuzu
 54. Avukatlık Ruhsatı için Vekaletle Başvuru
 55. Avukatların Aylık SGK (Bağ-Kur) prim miktarları
 56. Anayasa Mahkemesi TMK 181/2 " davacının" ve "davalının" sözcükleri iptal
 57. Vekaletnamede Yazılması Gerekenler
 58. tele avukatlık - Telefonla Ücretli Hukuki Danışma Hizmeti
 59. Mazeret Beyanı Kabul Edilmeyen Avukat
 60. Avukatlık Kanunu'nun 2.maddesi
 61. avukat hakkındaki şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği
 62. mazereti kabul etmeyen hakim şikayet edilebilirmi
 63. Bir Yargıç Nasıl Olmalıdır?
 64. Müvekkilin Avukatı Şikayeti - Teminat alındığı iddiası
 65. Savunma Sınırlarının Aşılması
 66. İstanbul 3. İcra Müdürlüğü dosya görevlisi
 67. Hakimin Avukata "lan" diye hitap etmesi kalemden ve adliyeden polis zoruyla kovması
 68. Avukat meslektaşı aleyhine dava alabilir mi?
 69. Hukuk müşavirliği sözleşmesi mi avukatlık ücret sözleşmesi mi?
 70. Avukatın Anonim/LTD Şirket kurması
 71. Avukata KarŞi Yapilan Saldiri
 72. Duruşma Tecrübesi
 73. Kurum Avukatları Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?
 74. TBB'nin Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni hakkında ne düşünüyorsunuz?
 75. avukatın kamu görevini usulsüz üstlenmesi TCK 262/1
 76. Topluluk sigortası ve 4/b
 77. Gümrük Müdürlüğünce Avukata Verilen İdari Para Cesazına İdare Mahkemesinden İptal Kararı
 78. Avukatlik Kanununda degisiklik yapilmasina dair kanun
 79. Hakimi şikayet hakknıda
 80. Boşanma davasında haksız azil ve vekalet ücreti
 81. Avukata Indir Ayaği Lan Diyen Polisler Ceza Aldi
 82. Avukat Sekreterine Yapilan Tebligatin Geçersizliği
 83. Stajyer Haklari
 84. Hukuk Müşavirlerinin Avukatlık yapamaması sorunu
 85. Kamulaştırma Bedel Tespiti Davalarında Karşı Vekalet Ücretinin davalı sayısına göre durumu
 86. Avukatın duruşma sırasında söylediği sözler nedeniyle sorumluluğu
 87. Avukatın Ayağa Kalkmaması
 88. Görevi ihmal mi
 89. Hassas Tarife
 90. Dava Dosyalarının Devri