PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Eşya Hukuku Çalışma Grubu


 1. Eşya Hukukunda Çalışma Grubu Hakkında Önemli Bilgiler
 2. Önsöz
 3. Başkasının arsasına yapılan inşaat(1):Men'i müdahale inşaatin kaldırılması davası
 4. Başkasının arsasına inşaat (2): Tazminat talebi.
 5. Başkasının arsasına yapılan inşaat(3):Temliken Tescil Ve Diğer Haksız İnşaat sorunlar
 6. Tapu Dışı (Harici) Satış
 7. İçtihatı Birleştirme Kararı - Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabı
 8. Kamulaştırma Kanunu Uygulaması ve Sorunlar
 9. Haksız İnşaat
 10. Hacizde İstihkak Davası
 11. Kamulaştırma HÇG alt yapı çalışmaları
 12. Boşanma Protokolünün Tapuya Şerhi mümkün mü?
 13. Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Çalışma Sunumları
 14. Kamulaştırmasız El Atma Davaları Kılavuzu
 15. su irtifak hakkının satım vaadine konu edilmesi
 16. Tapu iptal tescil davasında fiili imkansızlık
 17. Son yargıtay kararları
 18. şufa bedelinin DÜŞÜK gösterilmesi
 19. Yükleniciden adi yazılı sözleşme ile konut alma
 20. SatiŞ Vaadİnde Hİle İddİasi Hangİ Hallerde GerÇekÇİ Olur?
 21. AlacaĞin Temlİkİ - Kefalet
 22. AlacaĞin Temlİkİ - Kefalet
 23. MK 1007' ye dayanan tazminatın hesaplanması
 24. Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın kaydında ihtiyati tedbir olması durumu
 25. Tapuya Kaydedilen Gayrimenkul hakkında 10 yıl geçtikten sonra tapu tescil davası
 26. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'un 13. Maddesi İptal Edildi
 27. Tapu tescili davası yardım talebi
 28. Mart tarihli önemli bir AYM kararı (Yürürlüğü Durdurma)
 29. Ecrimisil İle İlgili Notlar
 30. Bağışlama sözleşmeleri bakımında hükmen teslimin mümkün olup olmadığı hususu
 31. intifa hakkı tesisini geçerli olma şartları
 32. Üyelik Koşulları
 33. ecrimisil davası
 34. Aynİ Sermaye İle Şİrket KuruluŞu
 35. kamulaştırmasız el atma temyiz sürecünde yönetmelik değişimi
 36. Tapu Sicilinin Tutulmasindan Devletin Sorumluluğu
 37. El Atmanin Önlenmesi Davası
 38. Yargıtay Kararları Eşliğinde Olağanüstü Zamanaşımı İle İktisap
 39. Taşinmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsami
 40. Kesin Borç İpoteği - Uyarlama
 41. İfraz Neticesinde Oluşan Tapuların Eski Hale Getirilmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi
 42. süreli ipoteğin terkini