PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Mali Hukuk Çalışma Grubu


 1. Yargi Harci
 2. Harç ve Damga vergisi(Noterlerde)
 3. Vergi Cezaları Gecikme Faizine Tabi midir?
 4. Damga Vergisi - Damga Pullarının Gider Gösterilmesi
 5. Serbest Bölge ve tevkifat
 6. Çağrı
 7. Kira ve Faizinin Vergilendirilmesi
 8. Vergi yargısında dava açma sürelerinde karmaşa
 9. Vergi Beyannamelerinin Elektronik Yerine Elden Verilmesi
 10. Serbest Meslekte Vergİ İncelemesi
 11. Gelir Vergisi Tevkifat Nispetleri
 12. Vergi Yargılamasında İspat Külfeti
 13. Legal Mali Hukuk Dergisi Makaleler Listesi
 14. Emlak Vergisi Ödemeleri
 15. Kira Gelirlerinin Beyanı(Gayrimenkul Sermaye İradı)
 16. Mali Yükümlülüklerdeki Anayasal Bir Düzenlemenin Değerlendirilmesi
 17. Sezer gelir vergisi yasasını onayladı
 18. İletişimde kademeli vergi indirimi
 19. Bİlgİsayar SÜreklİ Formlu Yevmİye Defterİnİn Tasdİksİz Arka Kisimlarina Yapilan Kayit
 20. Sermaye Şirketlerinde Gayrimenkul Satışı Vergi Avantajları
 21. Serbest Meslek Kazancindan İndİrİlebİlecek Gİderler
 22. Kayıt dışı hasılattan mal maliyetinin indirilmesi-2 Danıştay kararı
 23. Maliye Bakanlığı 2007/4 sayılı Tahsilat İç Genelgesi
 24. İndirilebilecek Giderler
 25. Mali tatil yarın başlıyor
 26. "VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM ve SMMlerce İMZALANMASI" TEBLİĞ TASLAĞINA GÖRÜŞLER ?
 27. Kabahatler Kanunun yürürlüğü karşısında Vergi Hukukunun durumu
 28. Serbest Meslek Erbabı Demirbaş Satışı
 29. Ne Zaman GÜmrÜk MÜsteŞarliĞina İtİraz Edİlmelİdİr.
 30. Devlet Eliyle Şirket Tasfiyesi
 31. 1 mart muhasebeciler günü
 32. Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği
 33. Vergi Kaçakçılığı Suçuna İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi!
 34. Akraba ve Yakınların İkametine Bedelsiz Tahsis Edilen Gayrimenkul (Emsal Kira Bedeli)
 35. Limited Şirkete Ortak Olmak İçin Artık Çok Dikkatli Olmak Ve Çok Düşünmek Gerekecek.
 36. harç ve masraf sorunsalı
 37. Kira Tahsilatları Banka veya Posta aracılığı ile Yapılacak
 38. Avukatin EŞİne ÖdedİĞİ Ücret Meslekİ Gİderdİr.
 39. 6183 Sayili Kanun HÜkÜmlerİ- İhtİyatİ Hacİz Karari- Şİrket Tensİlcİlerİ Ve Ortaklar
 40. Vergi Suç ve Cezalarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı Çalışmala
 41. İŞyerİnİ Kapatan Avukatlarin Vergİsel Durumlari
 42. Vergi Dava Daireleri Kararı Aranıyor ?
 43. Vergi Kanunlarında Vergi ve Ceza İhbarname Tebliğinin Önemi ve Şirket Temsilcisi
 44. Uzlaşılan Vergi ve Cezalarda Düzeltme Talebi
 45. 3568 Sayılı Meslek Kanununa Göre Ünvan Kullanım Sorunu
 46. e-beyannameye kesilen vergi ziyazı cezası ve pişmanlı iradesi
 47. Gerekli Olan En Fahiş Vergi
 48. vergi dairesinde dosya inceleme
 49. Özel sağlık Kuruluşlarınca yapılan tedavi giderlerinin memurlara ödenmesi
 50. Sayın Meslektaşlarım, Muhtasar Beyannamenizi 23 Ekim tarihine kadar vermeniz gerekir.
 51. Vergİde Anayasa Mahkemesİ Kararlari
 52. Vergide Kazanılmış Hak
 53. yevmiye defterinin tasdiki hakkında bir soru
 54. 6183 Sayılı Kanunun 58. Maddesi Uyarınca Ödeme Emirlerine Uygulanan % 10 Zamlı Tahsil
 55. Seminer Duyurusu
 56. OLAY OLAY... Verginin Ayırdığı Unsurlar - 1 -
 57. Seminer Duyurusı
 58. Çok Düşündüm. Yazdım...
 59. 492 Sayılı Harçlar Kanunun 28/1 Md Hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir
 60. Serbest Meslek Makbuzu, Müvekkil şirket tarafından nasıl iade edilir?
 61. Maliye Bakanlığı - Google (Youtube) arasında vergi ihtilafının hukuki dayanağı
 62. Vergi Avukatlığı Başlıyor.
 63. Yurtdışı Avukatlık Hizmetleri Gider ve Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi
 64. Karşılaştırmalı Vergi İcra Hukuku
 65. Gecikme Zammı yeniden belirlenmiştir
 66. vergi mükellefiyeti ile ilgili yayınlar, kütüphaneler ya da kitapevlerine nasıl ulaşabilirim?
 67. internet üzerinden faturasız mal satma
 68. Avukatlar binek araçlarını vergi için gider olarak gösterebilirlr mi?
 69. 6111 sayılı ( TORBA ) kanun kapsamında yapılandırılması öngörülen kamu alacakları
 70. 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapılırken dikkat !
 71. KarŞi Taraf Lehİne HÜkmedİlen Vekalet Ücretİnİn Vergİlendİrİlmesİ
 72. başka şirket üzerinden faturalandırma
 73. Binek otomobillerde KDV
 74. Vergİ Yargisinda Dava SÜrelerİ
 75. Kurumlar Vergisi Sorumluluk Dönemi
 76. Stopaj Vergİsİ
 77. MÜkellef Bİlgİlerİ Bİldİrİmİ
 78. Matrah Takdİr Komİsyonlarinin İŞlevİ ZamanŞimini Durdurmak Midir?
 79. Veraset intikal vergisi ve ek kart, ?
 80. Vergi ceza ve vergi icra hukuku Seminer duyurusu
 81. Vergi Dairesi memurlarının tahsil zamanaşımını kesmek için kendi ceplerinden yaptıkları küçük rakamlı ödemeler
 82. Antalya Barosu Vergi Hukuku Seminerleri
 83. Vergi Dairesi keyfi banka kesaplarına haciz uygulamasına dur dedik
 84. vergi mahkemesinin kararı kesinleşmeden haciz konulması
 85. Vergi Mahkemesi mahsup kararı verebilir mi?