PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu


 1. Hukuk Dilimiz
 2. Hukukta Dil Yanlışları
 3. Hukukçunun Dili
 4. Türkçenin Türkleşmesi
 5. Hukuk Sözlüğü
 6. Bir Doğru Bir Yanlış
 7. Hukuk ve Türkçe İle İlgili Haberler
 8. Düzeltme İşareti
 9. '' afaki '' sözcüğü hakkında
 10. Basın- Yayında Türkçe Kullanımı
 11. Republic Of Turkey ( Hİndİ Cumhurİyetİ)
 12. De, Da Bağlacını Doğru Kullanıyor muyuz?
 13. Bilgisayar ve İnternet Dili Türkçeleştirilemez mi?
 14. Uzun Ve Kısa Okunmasi Gereken Ünlüler...
 15. Türkçemizdeki Değişikliği Hep Beraber Görelim
 16. Türkçede Yaygın Olan Yanlış Sözcük Kullanımları
 17. Kadar- Dek- Denlİ SÖzcÜklerİnİn KullaniliŞi
 18. THS'de Yapılan Dil Yanlışları(Somut Örneklerle)
 19. Tartışmalı Sözcükler
 20. Yanlış Kullanılan Deyimler, Atasözleri
 21. Konuşma Dili-Yazı Dili Ayrımı
 22. mahkeme aksanı nasıl olmalı?
 23. Mortgage- Füniküler- Yeni Kelimelere Neden Türkçe Karşılık Bulunmamaktadır?
 24. Alacaklı Vekili geldi. Dosyadaki paranın kendisine ödenmesini talep etti.
 25. Eşanlamlı Sözcükler
 26. Dil devriminin hedefleri
 27. Tüze Devrimi: 1925 Atatürk'ün Ankara Hukuk Okulu'nu Açış Konuşması
 28. "Çeviri Dizi Türkçe"si
 29. Türkçenin Ustaları
 30. Halk, anlamadığına saygı duyar
 31. Microsoft Word'un Yazım Denetiminden Yararlanarak Siteye Yazmak
 32. Yeni çıkacak kanunların (öz)Türkçeleştirilmesi Hakkında
 33. Edilgen Yapı
 34. İzale-i Şuyu/ İzaleyi Şuyuu
 35. İnternet'te Kullanılan Sohbet Dili
 36. Orinagin/ Örneğin- Öz Türkçe Sandığımız Kelimelerin Kökeni?
 37. Bilgisunarda (internette) Sözlük
 38. Hukuk ve Türkçe İle İlgili Etkinlikler
 39. Mevzuattaki Karı Kelimesi
 40. Değişen Hukuki Kavramlara Alıştık Mı? İTM , Hazırlık, Sanık Doğru Mu?
 41. Kamuoyuna Çağrı: Türkçemiz İçin!
 42. İlim Nedir-Bilim Nedir Hukuk İlmi mi yoksa Hukuk Bilimi mi?
 43. Türkçe'deki Yabancı Kelimeleri Doğru mu kullanıyoruz? 'Disiplin' Örneği
 44. Türkçe Dersi Fakültelerde Zorunlu Olsun Mu?
 45. Türkçe ve Mantık İncileri!
 46. x ve &/ Avukat Tabelalarındaki Türkçe Olmayan Karakterler
 47. Sorgulanası Sözcükler
 48. Teşkilat-ı Esasiye'nin Anayasa Oluşunu Kutluyoruz!
 49. Hakime Hanım
 50. Evlenme Genetik Bir Şey Mi?
 51. İnternette Düzgün Türkçe Kullanımını Destekliyoruz
 52. Hakim? Yargıç?
 53. Kürtçe İsim ve Türk Abecesinde Olmayan Harfler
 54. Hukuk Dili Kurulu
 55. Sözcük ve Deyimlerin Anlamları, Kökenleri
 56. Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu Ara Bul
 57. Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubunun İlke, Hedef ve Kuralları
 58. Hukuk ve Türkçe İle İlgili Yasal Düzenlemeler
 59. Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları
 60. Hukuk ve Türkçeye İlişkin Makaleler, Denemeler ve Diğer Yapıtlar
 61. Amacını Aşan Kısaltma Kullanma Alışkanlığı
 62. Dil ve İletişim
 63. Türkçeleştirme Şerhi Verenler İçin Birkaç Açıklama
 64. Mahkeme, Kalem ve Yargıtay
 65. Tıpça Üzerine Türkçe Düşünceler
 66. Hukuk Dili Dersi Üzerine
 67. Kahramanların Gönlü ve Kalbi
 68. Doğru Yazım Üzerine Söyleşi
 69. 82 Yıl Önce Bugün Yeni Yazımız Kabul Edildi!
 70. " Devletin Dili ", " Resmi Dil ", " Ortak Dil "...
 71. Üstat-Üstad
 72. Sorular
 73. Mevcude gelmek...
 74. Homo!
 75. Türkçeden türkçeye çevirmek
 76. Yeni TL Simgesinin Kullanımı
 77. Lütfen cümle başlarında ve noktadan sonra büyük harf kullanalım
 78. Hukuk ve Tıp Mensupları Arasında Ortak Dil
 79. Türkçede Ocas Yazılan Okas Okunur Mu?
 80. Yargılama Aşamasında Çocuk “ Suça Sürüklenmiş“ Midir?
 81. Vezirler Elçiler ve Konsoloslar
 82. Sabit ve Müteharrik
 83. Sorunsal Sorunu mu Yoksa Sorunsal Sorunsalı mı?
 84. Dilekçelerde Dipnot Kullanımı