PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Ticaret Hukuku Çalışma Grubu


 1. Merhaba
 2. TTK Tasarısı Hakkında
 3. Merhaba
 4. Bono-Malen kaydı-Tacir-İspat Yükü
 5. Elektronik Ticarette Sözleşme Oluşumu – ETKK Raporu
 6. Şirketi Zarara Uğratma
 7. Adalet Bakanlığının Hukuk Mahkemelerindeki Uygulama Hatalarına İlişkin Uyarı Metni
 8. mevcut ticaret kanunu ve tasarıda anonim şirketlerde denetim kurulunun nitelikleri
 9. anonim şirketin kurucu sayısına tasarı ile getirilen değişiklikler
 10. çekte keşide yeri yoksa adi evrak haline mi dönüşür?
 11. bankaya tahsile verilmiş bir senet tahsil edilirken yapılması gereken işlemler ve bankanın sorumluluğu
 12. vade farkı alacağı
 13. 1948yılında alınmış halk bankkası hisse senetleri
 14. Sermaye Azaltilmasi
 15. ttk 711
 16. -lİmİted Şİrket-
 17. Türk Ticaret Kanununda ve tasarı halindeki Türk Ticaret Kanununda şirket birleşmeleri
 18. Ülkemizde Tahkimin Yeri
 19. TTK Tasarısındaki Müktesep ve Vazgeçilmez Haklara İlişkin Düzenleme
 20. yeni ticaret kanunu tasarısının sigorta hukukuku başlıklı kısmı
 21. Çekin Vadesi Gelmeden Tahsile Verilmesi - Çekte Vade- Postdate çekler
 22. dış ticarette satım sözleşmesine ilişkin TESLİM ŞEKİLLERİ
 23. Kıymetli Evrak Hukuku Düzenlemesi
 24. Mukayeselİ TaŞimacilik Hukuku
 25. Tİcarİ Akİtler
 26. sözleşme yapmama direngenliği
 27. akreditif
 28. Limited Şirket Ortaklar arası anlaşmazlık
 29. İbraz tarihi bulunmayan çek karşılıksız çek
 30. sırlı bir şirketler hukuku final sınav sorusu
 31. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 5. madde
 32. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1524 vd
 33. Sermaye Azaltımı
 34. Kooperatif Üyeliğinin Tespiti ve Tazminat
 35. Karşılıksız çek. Ortakların sorumluluğu
 36. Açık senedi alan ile lehdar olarak ismi yazılan arasındaki hukuki ilişki nedir?
 37. İmzalarin İstİklalİ Prensİbİ
 38. sermaye payının ödenmemesi veya ödenmemiş sayılması
 39. Kaskolu Aracin Anahtarinin Çalinmasi
 40. Kaybedİlen Çek Konusunda KeŞİdecİnİn Hakki
 41. Ferdi Kaza Sigortasında Lehtar
 42. Garanti sözleşmesi
 43. Çek Teslim Protokolü
 44. işletmelerin devrinde kiracılık hakkının devri.
 45. ödemeleri aksatan kooperatif üyesi??
 46. hisse devri ve kıdem tazminatı
 47. Tasfiye olmuş A.Ş 'ye dava açılması
 48. Kutu yoksa ürünü iade edemez miyiz
 49. "Almanya`da ucuz Limited şirket modeli"
 50. çekte adli tıp kurumu gitmeden hakim karar verebilir mi?
 51. 5 ortaklı limited şirketin ortaklarından birinin ölümü ve mirasçıların mirası reddi
 52. Çek teslim almaya yetkili olan biri elden nakit alınan para alabilirmi
 53. Tasfiye olmuş şirketin yeniden tüzel kişik kazanması ev tasfiye memurunun sorumluluğu
 54. sadece kefilin imzasını taşıyan senedin durumu
 55. Çekte ibrazdan sonra yapılan ciro ve kambiyo takibi!
 56. Anonim Şirket Hisse Devri Prof. Kızılot'un yazısı ve değerlendirmem
 57. Yeni Ticaret Kanunundan çıkarılan-Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununa Alınan Ticari Defterler Düzenlemesi
 58. Bankalar Kanunu 143/6
 59. Çek İptali - Çekler Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Sorunların Çözümü – Tartışmalar
 60. Ticaret Hukuku HÇG E-Dergi Hakkinda Duyurudur
 61. Yabancı para borçlarında faiz
 62. Güney Kore İthalat Mevzuatı
 63. Anonim şirkette pay devir vaadi sözleşmesi
 64. şirket ortağının ölümü
 65. Tacirler Arasında Ayıp İhbarı Bilmecesi
 66. 6102 sayılı TTK. madde:370/2 fıkra son cümle!
 67. Ticaret Hukuku (iç-dış) İNGİLİZCESİ
 68. kooperatif ferdileşmesinde usulsüzlük
 69. Ltd.Şti.Müdürler - TTK - İş K.
 70. 6762 sayılı kanunun uygulanacağı Hukuki Fiiller
 71. Bölünmeye çağrı süresi uzatılmalıdır
 72. Alacakları sermaye olarak koyan ortağın sorumluluğu artırılmalıdır
 73. 6102 sayılı yasanın 173 üncü maddesi değişmeli
 74. Anonim şirketlerde dışarıdan müdür atanması şartları en aza indirgenmelidir
 75. Sermaye artırımında rüçhan hakkı
 76. Hukuki ayrıştırma
 77. Özelleştirme kapsamındaki şirketlerin bölünmesi
 78. Hacizli şirketin tasfiye kapanışı
 79. Çekin ziyaı ve iptali
 80. CISG'ye göre hasar riskinin geçişi üzerine dava örneği
 81. Birleşmede Devrolunan Şirketin Malvarlığının Devralan Şirket Adına Kaydı
 82. Kambiyo Senetlerine özgü takip yolunda hakimin yetkisini aşması
 83. İbraz Edilen Çekler ve Bu Çeklerin Kaybolması
 84. Gemilerin ihtiyadi haciz yoluyla seferden men edilmesi
 85. Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Genel Özellikleri
 86. Limited şirket ortağının tekrar anonım şirket kurması
 87. Çekin İbrazından Sonra Cironun Çizilmesi
 88. Türk Ticaret Kanunu