PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Uluslararası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve AB Hukuku Çalışma Grubu


 1. Başlarken
 2. Üyelik ve Grup Kuralları
 3. AB ile 47 yıl Sonra Fiili Müzakerelere Başlandı
 4. Sayıştay denetimi AB ile uyumlu olucak
 5. Bm Misyonunu Yerine Getiriyor Mu Ya Da Hâlâ Meşru Bir Örgüt Mü?
 6. Birleşmiş Milletler Sistemi’nde Kuvvet Kullanmama İlkesi ve Meşru Kuvvet Kullanımı
 7. AB Kendi Çıkarını Göremiyor
 8. Uluslararası insan hakları hukuku yerlerde sürünüyor
 9. Tavlı - Türkiye Davası
 10. Lozan Barış Antlaşması'nda Azınlıklar
 11. Ege'de Sular Nasıl Durulur?
 12. Yatağan termik santrali - Son Hukuki durum
 13. uluslararası adalet divanı ve kararları
 14. Ölü navlun (Deadfreight)
 15. Muassır Medeniyetler Sırbistan'ı Akladı
 16. Uluslararası hukuk soykırım konusunda son derece yetersiz
 17. Sebebi belirsiz gemi çarpışması
 18. Konşimento
 19. P&I Club - protection & indemnity club- armatörler birliği
 20. Önemli!! Hoda Jabari--Türkiye Kararı (AİHM)
 21. Vatandaşları Türkiye'de gayrimenkul edinemeyecek olan 41 ülkenin listesi
 22. Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı
 23. Milletler arasi miras sorunu
 24. Bm GÜvenlİk Konseyİ Kararlari
 25. pakistan ve dubai uyrukluların Türkiye'de ikamet alması
 26. Bölgesel İnsan Hakları Rejimleri İnsancıl Hukuk Tarafından Sınırlanır mı?
 27. TÜrkİye'nİn Uluslararasi Alandakİ SessİzlİĞİ
 28. sürekli hakemlik mahkemesi kararı...
 29. Türkiye'de Ölen Yabancı Uyruklu Veraset İlamı
 30. Mürisin çifte vatandaşlığa sahip olması durumunda terekenin akibeti
 31. uluslararası alanda çalışan arkadaşlarımız için bilgiliendirme
 32. İsrail'in Sorumluluğu'nun İnsancıl Hukuk Açısından Teamül Kurallarında mı Olmalıdır?
 33. Türk Vatandaşlığı Kanunu Kanun No:5901
 34. "Almanya`da ucuz Limited şirket modeli"