PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Ceza Hukuku Çalışma Grubu


Sayfa : [1] 2

 1. Tutuklunun hak ve yükümlülükleri
 2. Duruşmada sosyal hizmet görevlisi ne iş yapar?
 3. Ceza Muhakemesinde X haber elamanın hukuki statüsü nedir?
 4. rüşvet suçunda soyut ikrarın hükme etkisi nedir,
 5. yeni cmk 81 md. hakkında(parmak izinin yok edilmesi)
 6. Ceza Hukukunda Yargıtay Kararlarının Yeri
 7. Aydın'da Emniyet Müdürlüğü önünde kurşunlandık
 8. yeni cmk ve savcılık makamı..
 9. ytck m.150 degerlendirmesi
 10. 6136 sayılı yasaya muhalefet-tutuklamaya itiraz
 11. Yargıtay yasakoyucunun yetkisine tecavüz etmiyor mu?
 12. Suça İştirakta Müşterek Fail ve Yardım Eden
 13. ceza avukatı olabilmek
 14. savcılık makamının yeri değişmelidir.
 15. Üst sınırdan ceza tayini
 16. kasten yaralama suçu failinin tutuksuz yargılanması
 17. güvenlik tedbirleri sistemi
 18. Meşru müdafaa esnasında, olayla alakası olmayan bir başka kimsenin ölmesi
 19. sim kart yakalatmak
 20. ELEKTRiK HIRSIZLIĞI
 21. Tutukluluk halinde yapılacak tebligat
 22. cmk'da delil yasakları hakkında kaynak
 23. Tahlİyeye İtİraz Edİlebİlİr Mİ
 24. Sahte paranın cezası..
 25. Ağır Tahrik
 26. Uyuşturucu Imalatı..
 27. madde 301
 28. Cmk 201(doğrudan soru yöneltme)
 29. tanzim tarihi olmayan senedin tahsile verilmesi evrakta sahtecilik sayılır mı?
 30. Tecavüz ve benzeri Cinsel Suçların Artışı ve Hukuki Durum
 31. konsolosluk ya da büyük elçilikte işlenen suclar
 32. Hakim "Kitap Okuma" cezasi verebilir mi?
 33. Eski Tck ile Yeni Tck arasındaki silah sayılan maddelerdeki farklar..
 34. Nitelikli Dolandiricilik
 35. Cezasızlık Hali
 36. görevsizlik kararı
 37. Adil Yargilanma İlkesi
 38. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesİ - Kaybolan Tazminat Hakları
 39. Tck 118 ve Sendikal Hak
 40. Şartla salıverilme sonrası yeni bir suç
 41. HIV Virüsü Bulaştırma
 42. Alfabetik TCK Maddeleri
 43. TCK ve CMK değişiklik 19.12.2006
 44. 5560 S. yasa - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesi
 45. Hakaret suçuna girer mi, girmez mi?
 46. Ceza HÇg KoordİnatÖrÜ!!!
 47. Denetimli Serbestlik
 48. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği
 49. CMK ve Asayişin Sağlanamamasındaki Rolü
 50. 4000 Yıllık Yasa... Siz ne dersiniz ?
 51. Ths üyelerine,site konuklarına ve ceza hukuku hçg'ne duyuru!!!
 52. pornografik videoyu internetten indirmek - TCK 226 - Müstehcenlik
 53. HÇG'mize Katılım sırasında lütfen özel mesaj kabul ettiğinizden emin olunuz!
 54. failin belirlenememesi
 55. Müteselsil suç ile alakalı yargıtay kararları
 56. 'Adam öldürmeye teşebbüsten mi yargılanmalıydı??
 57. Düğünde ateş açana 5 yıl hapis cezası
 58. Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Kış 2007 sayısı Makaleler Listesi
 59. Hükümden sonra kişinin suçsuzluğu anlaşılırsa..
 60. Ceza Usul Hukuku İle ilgili bir pratik çalışma
 61. İstinaf
 62. 25832 yönetmeliğin 8 maddesi hakkında
 63. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
 64. Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Delillerin Kullanılması
 65. faydalı bir link
 66. Herkes Beraat Etti!
 67. Gerçek Yaşı Tespit Edilen Çocuk Suçlu Yargılanıyor!
 68. İki Nitelikli Halin Birden Uygulanması!!!
 69. T.c.k.m27 MeŞru Savunma Sinirinin AŞilmasi Tck.m.29'un Alternatİfİ Mİdİr?
 70. 'Ahıra girmeme', 'maça gitmeme'... Yeni TCK'yla gelen ilginç cezalar!!!
 71. Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Haksız Tahrik
 72. SuÇa TeŞvİk Ve Konut DokunulmazliĞini İhlal
 73. Kimliksiz dolaşmak cezai müeyyideye bağlansın mı?
 74. Takdiri indirim hali - yargıtay'ın alt mahkemenin yerine geçmesi
 75. Bir Koruma Tedbiri Olarak Adli Kontrol
 76. 5560 sayılı kanunla değişen CMK m.150
 77. 2007 Yılı Hakimlik Savcılık Sınavı Ceza Hukuku Soruları
 78. Tck 232.madde ( kötü muamele suçu) hakkında Yeni TCK döneminde verilmiş mahkeme kararı ya da iddianame
 79. TCK md 180 "TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA"
 80. Artık Güneşin Doğuş ve Batışını Müftülüklere sorma devri kapandı...
 81. Yargıtay 'ın Bozması Üzerine Yerel Mahkemenin yapması gereken....
 82. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi!
 83. Kolluğun C.Savcısından Talimat Almasında Yaşadığı Sıkıntılar
 84. elektrik hırsızlığı ile ilgili yargıtay kararı
 85. haksız tahrik
 86. ''Güvenliğiniz için konuşmanız kayda alınıyor'' !!!
 87. Yargıtay yeni TCK'da, trafikte taksirle adam yaralayanlar için madde bulunmadığı sonucuna vardı
 88. Avukat suç işledi mi?
 89. elkoyma
 90. TCK 279 Kamu Görevlisinin suçu bildirmemesi.
 91. İletişimin Denetlenmesini Düzenleyen CMK.m.135'in Değerlendirilmesi
 92. sızce de sucsuz degılmı
 93. Haksız Tahrik İle İlgili Yargıtay Kararları
 94. savcının yer bakımdan yetkisi???
 95. Tck 99. Maddesindeki 20 haftalık bebeğin kürtaja tabi tutulabilmesi?
 96. Bir eksiklik mi?
 97. Kocasının suçunu üstlenen kadına ceza yok
 98. olası kast-bilinçli taksir ayırımı
 99. Ceza Kanununa Göre Çocuk Pornosu
 100. Yargıtay Kuru Sıkı Tabancayı Silahtan Saymadı!
 101. 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkında Yasaya Muhalefet
 102. md301-md216 arasındaki ilişki
 103. TCK.m.103/6
 104. 'Tecavüze Uğrayan Bağırmıyorsa Suç Oluşmaz'
 105. Röportaj İçin Soru Önerileri
 106. müdafiin yasaklanması
 107. elinde sadece ikamet tezkeresi olan mülteci kimliğini yasal olarak nasıl belgelendire
 108. Yargıtay'ın Meşru Savunma Değerlendirmesi!
 109. Yargıtay, Telefon Kulübesi Bilgisayar mı? Soruyor!
 110. Kanunu bilmemek mazeret olur mu?
 111. Yargitay, yeni bir cezalandirmayi ortadan kaldiran sebep mi yaratmistir?
 112. ÇELİŞEN iki KANUN MADDESİ
 113. Alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesinin geri alınması..
 114. Kasit-taksir ve yargi
 115. Ceza Yargılamasında Matbu Tutanaklar
 116. savcının şüpheliye fırçası
 117. Basın yolu ile Yargıyı Etkile suçu ve Soruşturmanın Gizliliğinin olayın taraflarının
 118. Kesinleşmemiş yerel mahkeme kararının basın yolu ile eleştirilmesi, lehe verilen kes
 119. Telefonunun dinlendiğini düşünen vatandaş, neler yapabilir. Örnek, aşağıda ki dilekçe
 120. Bıçağın, uygulamada 6136s.y.kapsamına girme kriterleri
 121. Yasak Ağacın Yasak Meyvesi
 122. Basın Kanunu-Mahkemenin 3 günlük süre içinde karar vermesine ilişkin süreye uyulmamas
 123. Yeni Anayasa Taslağı İle Getirilen Yenilikler – Önleme Amaçlı Yakalama
 124. Avukata karşı yapılan hakaret ve saldırının cezası
 125. Tanık veya olayın tarafı olan C.Savcısının Duruşmaya katılması
 126. Fuhuşa aracılık suçu-Örgütlü suç-telefon dinleme-hukuka aykırı delil
 127. Alkollü Araç Kullanmak-Trafik Zabıtasının Yetkisi-İdari İtiraz Yolunun Kapalı Olması
 128. Karşılıksız Çek ve Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 129. Rıza nerde başlar nerde biter?
 130. 4483 sayılı kanun ve tereddütler..
 131. Tutuklama kararı neden verilmedi!
 132. C.savcisinin UzlaŞtirma Yapmasi
 133. CMK m. 253/2'nin düzenlenişi ne kadar doğru?
 134. Ankarada ki arkadaşlarımız için seminer duyurusu
 135. Bıçak parası rüşvet sayılır mı?
 136. Ceza Usulle İlgili Bir soru
 137. özel infaz usulleri
 138. davada 2 avukatla takip etmek
 139. Kasım 2007-Hakimlik Sınavı Ceza Hukuku Soruları
 140. Gerçek bir olay, meşru müdafaa, sınırın aşılması.
 141. Tutukluluk SÜrersİ
 142. Resmi Evrakta Sahtecilikte İğfal Kabiliyeti
 143. Asıl fail bulunamadığı halde azmettiren ceza alabilir mi ?
 144. Sahte Noter Vekaletİ
 145. şikayete,uzlaşmaya,önödemeye tabi suçlar listesi
 146. Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM ile Güncel Ceza Hukuku Sorunları Üzerine Röportaj!
 147. Temel Ceza Kanunlarina Uyum Amaciyla ÇeŞİtlİ Kanunlarda Ve
 148. Şikayetten vazgeçme
 149. 5728 Sayili Yasa-tecİl EdİlmİŞ Hapİs Cezalari- Memurİyet
 150. sulh cezada verilen adli para cezasının temyizi
 151. 5739 sayılı kanun
 152. Kontrol Altına Alınmak Ne Anlama Geliyor
 153. Tutuklama Kavramı, Tutuklamanın Hukuki Niteliği ve Amacı
 154. Kovuşturmaya Yer Olmadığına ilişkin kararlarda yer alan suç vasfı
 155. Mobbİng Ve Manevİ İŞkence SuÇu
 156. Cmk Md. 144/1-b Derhal Uygulanma İlkesine Bir İstisna Mıdır?
 157. Temyizi Kabil Olmayan Mahkûmiyet Kararları
 158. 2008 Yılı Mart Ayı Hakimlik ve Savcılık Sınavı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Sorular
 159. Karşılıksız çekten dolayı verilen para cezasının hapse dönüşmesi
 160. Ceza muhakemesinde Görevsizlik Kararı Ve CMK.m.6'nın Uygulaması
 161. İddianame Görevsizlik Ve Yetkisizlik Nedeniyle İade Edilebilir mi?
 162. C.Savcılığının İhtiyati tedbir yetkisi...?
 163. Önleme aramasının sıklığı ve sürekliliği-seyahat özgürlüğü ve özel yaşamın gizliliği
 164. İşkence Yasağı
 165. ceza davasında savunma içeriği nedeniyle açılan hakaret davası
 166. Mahkumİyet-gÜvenlİk SoruŞturmasi Ve Memur Olma Şansi
 167. Karar DÜzeltme
 168. Cezaların Caydırıcılığı ve Aile Fertlerine Karşı İşlenen Cinayetlerdeki Artış!
 169. acil yargıtay kararı.
 170. Tanık Koruma Yasası-gerekçeli-Komisyon raporları ve birleşim tutanakları ışığında)
 171. Ceza yargılamasında yazılı beyan alınması
 172. Delİl Toplama YÖntemİ Olarak Bekaret KontrolÜ Ve Genİtal Muayene
 173. Tekar SuÇ İŞlenmesİ Ve Ertelenen Öncekİ Hapİs Cezasi İlİŞkİsİ Ve EtkİleŞİmİ
 174. Argumentum Dergİsİnİn İlk Sayisini Ariyorum ?
 175. Cmk
 176. Yeni Türk Ceza Kanununda Silah Kavramının yetersizliği ve Yargıtay'ın yanılgıları
 177. örgüt üyeliği
 178. Avrupa Cezaevi Kuralları (2006)2
 179. Ayakta İfade Almak/ Vermek
 180. Hükümlü -Vekalet-Temyiz
 181. Telefon Dİnleme Kayitlarinin Delİl Kuvvetİ Ve Kiymetİ
 182. Sanığın suçu tek başına işlememe ihtimali
 183. İKLİMİN Hukuka Uygunluk sebebi olarak gösterilmesi
 184. kolluk görevinde görevi kötüye kullanma
 185. ceza muhakemesi gerçeği mi arıyor (AVUKATVOLKANDOĞAN)
 186. Bakaya Kalma SuÇunda Askerİ Yargilama Kanundakİ Yenİ DeĞİŞİklİkler Sonrasindakİ Durum
 187. Beraat eden sanık lehine hükmedilen Avukatlık Ücreti
 188. Cinayet ilanının cezai sorumluluğu
 189. İşkence Hukuka Uygunluk Alanında mı?
 190. şüphelinin müvekkili ile yaptığı görüşmenin dokunulmazlığı
 191. 2008 Aralık Hak. Sav. Ceza ve CMK Sınav Soruları
 192. CMK 134 üzerine düşünceler
 193. Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Bulunan İşçinin İş Akdinin Fes
 194. gizli soruşturmacı
 195. GÖreve İlİŞkİn Sirrin AÇiklanmsi'nda Dava ZamanaŞimi Ve Yargitay Emsal Karar
 196. hapishane ve cezalar
 197. ceza kanundaki boşluklardan biri
 198. ÖlmÜŞ Bİrİnİn Emeklİ MaaŞini Çekmek
 199. iddianame ve karar
 200. suç gelirleriyle mücadele
 201. özel hukuka uygunluk nedenleri
 202. Resmİ Belgede Sahtecİlİk - Kmau GÖrevİnİ UsulsÜz Üstlenme.
 203. ceza davasında %80 tanım koymak....
 204. GÜNCEL BAZI CMK HUKÜMLERİ VE KOLLUK (54 Baronun ve 13 Akademisyenin hazırladığı duyur
 205. ABD Yüksek Mahkemesi, Yakalama Esnasındaki Araç Aramalarını Sınırlandırdı
 206. 5411 Sayılı Bankacılık kanununda düzenlenen zimmet suçu
 207. Suç tarihinde olmayan yasal düzenleme ile ceza arttırımı
 208. Tecavüz suçuna kısırlaştırma İtalya
 209. Osman PAKSÜT davası ile hukuka aykırı telefon kayıtlarının aldığı yeni boyut...
 210. :Hırsızlık olayında Video kayıtlarına ilişkin delillerin istenmesi
 211. haksız tahrik
 212. Zorunlu Müdafilikte temyiz
 213. T.İ.B yönetmeliğinde değişiklik
 214. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Temyiz Başvurusu Ne zaman Yapılır
 215. HAGB konusunda adaletsizlik
 216. karşılıksız çekte ciro edenin veya vekilin cezai sorumluluğu
 217. dedektör köpekler
 218. kayseri 5.asliye ceza mahkemesinde dosya hakkında
 219. Taksir cezalandirilmaktan cikarilsin mi?
 220. ıslak imza makinesi
 221. Yaşlı yazı yada yazı yaşının tespiti
 222. anne karnındaki çocuğa yönelik müessir fiil
 223. Kisa SÜrelİ Hapİs Cezasina SeÇenek Yaptirimlar Anketİ
 224. Gnetiğiyle Oynanmış Ürünler Hakkında Suç Duyurusu..
 225. Ceza Hukuku Çalışma Grubu Katılım Koşulları, Etkinlikleri, Öncelikleri ve Amaçları
 226. henüz gerçekleşmemiş ve mağduru belli olmayan fiille hakaret + kişilik hakları
 227. Teknİk AraÇlar İle İzleme (teknİk Takİp) YÖntemİ İle Elde Edİlen Delİllerİn Hukukİ An
 228. Reşit olmayanla cinsel ilişki
 229. Rüşvet Alma - Rüşvet Verme
 230. Karşılıksız çek
 231. Avrupa'da Hortlayan "Düşman Ceza Hukuku" Anlayışı
 232. Ceza Hukukunda Riza ve Kosullari
 233. İhmali Davranışlarda Teşebbüs Sorunu
 234. akıl hastalarının cezaların infazı, güvenlik tedbileri
 235. Tahsil yetkisi olmayan şirket çalışanının suçu
 236. ikiz kardeş - kişide yanılma- cezai sorumluluk
 237. Benimsemediğimiz Yargıtay Ceza Kararları
 238. Wikileaks belgelerinin yayınlanmasıyla ihlal edilen haklar, uluslararası platformda devletlerin aldıkları hukuki önlemler
 239. cezayı zamanaşımına uğratmak için kaçan hükümlü
 240. yalan tanıklık suçu incelemeleri
 241. koruma kararı
 242. SÜrÜcÜ Belgesİ Gerİ Alinamaz. UyuŞturucu Madde Veya AlkollÜ AraÇ Kullananlarin SÜrÜcÜ Belgelerİ Gerİ Alinamaz
 243. Avukatin Vekaletname Olmaksizin SoruŞturma Dosyasini İnceleme Yetkİsİ
 244. Avukatin Vekaletname Olmaksizin SoruŞturma Dosyasini İncelemesİ
 245. Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvuruları 80 TL
 246. kolluğun yeterli bilgi vermemesi
 247. Mobbing
 248. Ceza Yargilamasi Cİddİ Reformlara MuhtaÇ
 249. Davanın reddi ile düşme kararının aynı anda mevcut olması durumunda hakimin vereceği karar ne olmalıdır?
 250. Daha Önce Aralarinda AnlaŞmalarina RaĞmen Çekİ VerdİĞİ KİŞİden Alarak İade Etmeme