PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu


 1. SSK rücu davaları
 2. 4587 Sayılı İş Kanunu'nda Garip Bir Değişiklik
 3. otel kat temizlik işlerinin alt işverene verilmesi
 4. asıl işveren-alt işveren yargıtay kararları
 5. "İçtihat Uyuşmazlığı" Varsa Gidermenin Yolu Nasıl Olmalı
 6. sigorta sicil numarası ile ilgili bir sorum var!
 7. EŞİt İŞe EŞİt Ücret
 8. Türkiye'de Sosyal Güvenlik kanunları
 9. belirsiz süreli iş akdini belirli süreli hale getirmek
 10. fesih
 11. İŞ KAZALARI ve maddi manevi tazminat davaları
 12. işçi alacakları
 13. Davaların Birleştirilmesi
 14. iş kazası ve 4857 sayılı yasa
 15. Üyelere, `Sendikadan çıkın' yazılı imzasız mektup
 16. Çalışanların Soruları / Sorunları
 17. Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği
 18. ssk mevzuatı hakkında
 19. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Makaleler Listesi
 20. Çalışanlar için kayıp bir yıl
 21. TSK'daki sendika yasağı
 22. Yabancı ülkelere götürülen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri
 23. Uzlaşma
 24. İşçi Alacaklarında Faiz
 25. Kktc İŞ Yasalari Ve İlgİlİ Mevzuat
 26. delillerin ikamesi
 27. Ssk Sİgortali Hİzmet DÖkÜmÜ
 28. Sağlık Sektöründe 24 Saat Nöbeti
 29. AĞir Ve Tehlİkelİ İŞlerde ÇaliŞan İŞÇİlere İtİbarİ Hİzmet SÜresİ Hakki
 30. ölüm ve cismani zararlarda manevi tazminat ve kriterleri
 31. İtibari Hizmet Uygulaması
 32. Özürlü, Terör Mağduru, Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu
 33. İlk işe giriş tarihinden sonraki yaş tashihinin emekliliğe etkisi
 34. İş Mahkemesinde Bilirkişilik
 35. Devam Eden Davalar-yenİ Yasa
 36. YÜzde UsulÜ Ücret
 37. Stajyer Avukatların Sigortalılığı
 38. Üniversite mezunu "hamal" aranıyor !!
 39. Fazla Saatlerde Çalışmada İşçinin Onayı
 40. İşsizlik Sigortası (1)
 41. İşsizlik Sigortası (2)
 42. Yaşı Bekleyerek Kıdem Tazminatı Alma Hakkı
 43. İş İlişkisinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
 44. Eşit Davranma İlkesi
 45. Emeklilik Halinde Yaş Düzeltmenin Etkisi
 46. İsteğe Bağlı Sigortalılık
 47. Yenİ Sgk Yasasi
 48. Polİslere, FakÜlte SÜresİnİ BorÇlanma İmkÂni
 49. halı üretimi ve bağkur
 50. iş kazası tespit davası
 51. YurtdiŞinda GeÇen SÜrelerİn BorÇlandirilmasi Ve DeĞerlendİrİlmesİne İlİŞkİn YÖnetmel
 52. Ssk Prİm BorÇlarinin İptalİ MÜmkÜn MÜ?
 53. Fesih prosedürüne Haklı nedende uyulması gerekir mi?
 54. Yargıtay kararları
 55. kıdem ihbar tazminatı ve işçi alacaklarının hangi tarihtan itibaren istenebileceği
 56. İşçi alacaklarında Kısmi Dava
 57. Ücret Garantİ Fonundan Para Alan Varsa LÜtfen Yardim Etsİn
 58. Kısa Çalışma, Kafa Karıştırma!
 59. Bağkurun dondurulması meselesi
 60. 506 ve 5510 Sayılı Kanuna İstinaden Kurumun Trafik Kazası Sonucu Rücu Hakkı
 61. hayat sigortasında ölüm hali
 62. Beyana Dayalı Bildirilen Çalışanların Sigortılığı İptal Edilebilinir mi ?
 63. İşçi alacaklarında tedbir
 64. Devamsizlik Nedenİyle İŞ Akdİ Feshİnde Cumartesİ GÜnÜnÜn Etkİsİ
 65. Esnaf İŞyerlerİnde 3 KİŞİ İŞ Kanunu Mu ?
 66. İŞ SÖzleŞmesİnde Cezaİ Şart
 67. Birden fazla işçinin alacakları tek dava ile istenebilir mi?
 68. Kıdem Tazminatı ve Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Çelişkisi
 69. çalıştırılan işçinin yatırılmayan sigorta primi
 70. emekli eşinin sağlık yardımı kesilirmi?
 71. İhaleli işlerde kıdem tazminatı
 72. Ücret Garanti Fonu Yonetmeligi‏
 73. 29. Maddeye Aykırılık
 74. Yıllara Göre Emeklilik Hesaplama
 75. İşçinin Bildirimli İş Akdi Feshi ve İhbar Tazminatı
 76. Parça Başı Ücret ile çalışan işçinin fazla mesai talep etmesi
 77. İş Kanunu 34. Madde Gereği İşçinin İş Görme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınması
 78. 5510 sayılı Kanundan Önce ve Sonra "İsteğe Bağlı Sigortalılık"
 79. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi
 80. Hizmetlerin Birleştirilmesi
 81. İşyerinde Örgütsel Yıldırma (Mobbing)
 82. hastane'den askerlik sebebiyle işten çıkma
 83. Kıdem Tazminatı ve Uygulanması
 84. sermaye şirketlerinde amme alacaklarından yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
 85. iş hukuku almanca
 86. 657 Sayılı kanunda değişiklik ve Mobbing
 87. Maaş Alacağına ilişkin Protokol ve Faiz başlangıcı
 88. İşe İade Tazminat Hesaplaması Güzel Bir Yargıtay Kararı
 89. İŞe İade Davasi-İŞyerİ Devrİ
 90. Hizmet Bİrleştirmesi ve Emekli İkramiye Ödenmesi
 91. Doğum borçlanmasında doğan sorunlar
 92. Yıldırma (Mobbing) İle Mücadele Sempozyumu Basın Bildirisi
 93. İş Kazası, iş göremezlik ödeneği
 94. Müvekkilin anonim şirkete habersiz olarak yönetim kurulu üyesi seçilmesi
 95. Kidem Ve İhbar Tazmİnati-İŞe İade Davasi
 96. Fazla Mesaiden İndirimde Vekalet Ücreti...
 97. sosyal ücret
 98. maluliyet oranı
 99. Toplu iş sözleşmesinde kıdem tazminatı
 100. 399 a tabi çalışanlar
 101. Zihinsel Özürlü Bakım Aylığı Nasıl Kesilir?
 102. norveçte emekli olduktan sonra türkiyede de ayrıca emekli olabilir mi ?
 103. Sgk Prİm Borcu
 104. işçi maaşının bir kısmının geri alınması
 105. İşe İadelerde İçtihat Çatışması Kapıda
 106. Kıdem Tazminatı Kaldırılıyor (mu?)
 107. Kötüniyet tazminatının ölçüsü ..
 108. BoŞanma Sonrasi Bİrlİktelİk Netİcesİnde Sİgortalinin AyliĞinin Kesİlmesİ
 109. Yargıtay iş kazasına ( meslek hastalıklarına ) dayanan tazminat taleplerindeki hesaplama görüşünü değiştirdi
 110. 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 111. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubuna katkı :)
 112. işçi alacağı için açılan ilamsız icra takibi itirazın iptali yetkisizlik kararı
 113. Doğum Borçlanması
 114. 5 yıllık kıdemi olan işçinin 1 adet imzasız bordrosu ücretin ödenmediğine dayanak mıdır?
 115. hakkaniyet indirimi yapılmamış, imzasız bordrolara ve düşük ücretten gösterilen hizmet akdine itibar edilerek 2 şıklı olarak düzenlenmiş b.kişi raporu
 116. iş arama izni alacağı davası
 117. İş davasında davalının süresinde cevap ve delillerini ibraz etmemesi
 118. İş Kanunu Madde 21/3'te öngörülen ücret, süre olarak kıdeme dahil edilebilir mi?
 119. Çalışılmayan Hafta Tatili Günü İçin Yıpranma Primi Ödenebilir Mi?
 120. Hizmet Alimlarinda Fiyat Farki Uygulamalari
 121. Hizmet Alimlarinda Fiyat Farki Uygulamalari
 122. Kıdem tazminatı Haklılığı -Sağlık Sorunu
 123. Kıdem tazminatı yazısı
 124. Hizmet tespit davası sonucu çalışmanın tespiti ve davalıya rücu
 125. çalışma gücü kaybı oranı-özür oranı
 126. Hafta tatilinde (Pazar günü) çalıştırılan işçiye bu çalışması karşılığında ücret ödeme veya izin kullandırma konularında işveren tercih yapabilir mi?
 127. Iş Davalarinda Belirsiz Alacak Davasinin Eski Tarihli Davalara Uygulanmasi
 128. Yıllık Sınır Üzerinde Yapılan Fazla Çalışmalar İçin Ücret Ödenebilir Mi?
 129. Part time calisanlarin haftalik izni var mi?
 130. Çalışırken Ölen İşçinin Devren Geldiği Eski Kurumunda Geçen
 131. Ölen İşçinin Hizmetlerinin Birleştirilmesi
 132. işçi ikramiyesinden emekli aylığı için yapılan kesinti
 133. Işçi Davalari Için Belirsiz Alacak Davasi Incelemesi Mart/2014
 134. Alt işverenin işçiyi başka bir şehre nakletmesi
 135. Bankanin Iş Akdini Tek Tarafli Feshi
 136. 6098 Sayili Borçlar Kanunu Işiğinda Işci Ve Işveren Arasinda Hazirlanan Ibranamenin Geçerliliği
 137. Emekli Bir Avukat tekrar çalışırsa SGDP öder mi?
 138. Dikkat: Dava Açmadan Önce SGK'ya Başvuru Zorunluluğu
 139. Yargitay Karari Ariyorum
 140. İşe İade Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
 141. Asgari Ücret Gösterilerek Bankaya Yatırılan Maaş ve Hak Edilen Kıdem Tazminatını Ödemekten İmtina Eden İşverene Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar?
 142. Hizmet Tespiti Davalarında Yetkili Mahkeme Değişti
 143. ihbar süresinden yıllık izin süresi düşürülebilirmi?
 144. Mevsimlik çalışan kapıcının kıdem tazminatı
 145. emeklilik yasi bekleme ve ihbar suresi
 146. Hizmet Tespit Davalarinda Hak Düşürücü Süre
 147. 4/blilerden yapılan kesintiye dair
 148. Çalışılmayan Hafta Tatili Günü İçin Yıpranma Primi Ödenebilir Mi?
 149. Tehlikeli, Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışacak İş Güvenliği Uzmanı
 150. 6552 sayılı (Torba) Kanun Uyarınca Alt İşveren İşçilerine Kıdem Tazminatı Ödeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Alt İşverenlere Rücu Hakları
 151. yurt dışında çalışan işçinin sigorta durumu
 152. İhaleli İşlerde Engelli İşçi Teşvik Uygulaması
 153. Malulen emeklilere uygulanan intibak hakkında
 154. Dayanışma aidatı ile TİS'ten faydalanan işçinin yeni TİS dönemindeki durumu
 155. Yüklenicilerin %5 Sigorta Primi Teşvikleri İle İlgili Danıştay Kararı
 156. İşçilik Alacaklarının Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasında Paylaşımı
 157. Yıllık İzinli İşçiye Yemek Yardımı Yapılması
 158. Fazla Çalışmanın Ücretle Veya Serbest Zamanla Karşılanması
 159. Asıl ve Alt İşveren Arasında Açılacak Tazminat Davalarına Konu Olabilecek İşçilik Alacakları
 160. Yüklenici İşçilerinin Kadroya Geçmek Amacıyla İşçilik Haklarından Feragat Etmiş Olmalarının Sonuçları
 161. Kadroya Geçemeyen Yüklenici (Taşeron) İşçilerinin Kıdem Tazminatı Hakları
 162. İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağının haczi
 163. İş Kazası Ölüm-Fark Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
 164. Arabuluculuk-İşe iade davası-Asılişveren alt işveren ilişkisi
 165. kooperatif ortaklarına (üyeler) sgk zorunlu mudur?
 166. Satış vaadı, senet ile satış, Cebri tescil
 167. Kıdem Tazminatı Rücu İstemlerinin AYM'nin İptal Kararı İle Birlikte Değerlendirilmesi
 168. Muvazaali Işyeri Devri (mi)?
 169. İşverenin görev değişikliği
 170. Denkleştirme (esnek çalışma) Esasına Göre Çalışmalarda Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanma
 171. 5510 Sayılı Kanundaki Değişikliğin İşlenmesi
 172. Alt İşverelik İlişkisinde Muvazaa
 173. Aylık Fark Ücret Alacağı Temerrüt Tarihi