PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Hasta Hakları Çalışma Grubu


 1. Basında Hasta Hakları Haberleri
 2. Aids( HIV) Bulaştıran Kocaya Ceza
 3. Çalışma Grubuna Üye Olmak İçin:
 4. Hasta Hakları Yönetmeliği
 5. Müvekkiliniz HIV/AIDS (+) İse Ne Yaparsınız?
 6. Hasta Hakları İhlalleri Yargıtay Kararları
 7. Hasta Hakları İhlali-Çok Acil
 8. Özel Hastanelerde alınan fark ücretleri
 9. Hasta Hakları Belgeleri
 10. Lizbon Bildirgesi
 11. Bali Bildirgesi
 12. İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi
 13. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 14. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 15. Avrupa Sosyal Şartı
 16. Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde Bireylerin Korunması Sözleşmesi
 17. Sosyal ve Tıbbî Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolü
 18. Amsterdam Bildirgesi
 19. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü(Ana Sözleşme)
 20. Hususi Hastaneler Kanunu Ve Tüzüğü
 21. Özel Hastaneler Yönetmeliği
 22. İki Hiv(+) Evlenebilir Mi?
 23. Hasta Hakları Dernek Ve Kuruluşları
 24. Hasta Çocuklar Bildirgesi
 25. Sünnet ve Hukuk
 26. Lösemi Hastası Esin'in Hukuk Mücadelesinde Karar
 27. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
 28. AIDS ölümcül değil kronik bir hastalık!
 29. Sağlık Kuruluşu ve Doktoru Seçme Hakkı
 30. Gizlilik hakkı
 31. Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu
 32. 26 Ekim Hasta Hakları Günü
 33. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi- Anne Karnında Sakatlığı Tespit Edilemeyen Çocuk
 34. Tıbbi Laboratuarların Sorumlulukları-Yasal Statü
 35. Hasta Hakları Ve Adalete erişim
 36. Pozitif Yaşam Derneği ve 1 Aralık Aids ' le Mücadele Günü
 37. Yatan Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgilendirilmesi Projesi
 38. Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sisteminde Yeni Dönem
 39. Özel sağlık sigortalarında dikkat!!
 40. Dini İnanç Nedeniyle Doktorun Hastaya Müdahale Etmemesi - Uzuv Kaybı
 41. Nasıl olsa ölecek diye hastaneye almadılar
 42. tedaviyi terkeden veremli hasta için kim nasıl ve nereysuç duyurusunda bulunmalı bu
 43. Hiv Taşıyıcılığı Ve Hasta Hakları
 44. Marihuana'nin Ilac Sektorunde Kullaniminin Yasallasmasi
 45. Kadın / Erkek Doktor Tercihi Ayrımcılık Mı?
 46. Hekim Hakları Diye Bir Hak Olur Mu?
 47. Hekimler , İlaç Şirketleri, İlaç Tanıtımı
 48. Adli Tıp raporları - Nasıl olsa ölecekti tahliyesi
 49. ''ruh SaĞliĞi Yasasi''
 50. Ölümün seçenekleri ve sonrası üzerinde bireyin tasarruf hakkı yok mu?
 51. Adli Vakalar Ve Organ Nakli
 52. Alternatif Tıp üfürükçülük müdür, nedir?
 53. Hasta rehni
 54. Hukuk genetik manipülasyonlara ne kadar hazır?
 55. Hiv tanısı nedeni ile İçişleri Bakanlığının soruşturma yapma yetkisi??
 56. Ülkemizde Organ Bağışı ve Organ Naklinde Yasal Sorunlar-Panel
 57. Artık Avrupa'da da Hasta Hakları Günü Var
 58. Hasta Hakları ve Savunuculuk
 59. Ths Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi Projesi
 60. Hekim hataları nelerdir?
 61. Malpraktis mi komplikasyon mu? - Prof. Dr. Hamit Hancı ile söyleşi
 62. Almanya "tibbi Sanat Hatalari" AraŞtirma SonuÇlari
 63. Anamnez alma, aydinlatma yükümlülügü: Yan etki doktoru etkileyecek!
 64. Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara
 65. Aydınlatılmış Onam
 66. Özürlü Cenin
 67. sesli ve görüntülü tedavi
 68. Hasta Hekim ilişkisinde Hukuki Sorumluluk
 69. Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?
 70. "Taşıt mı,Bacak mı?"
 71. Hasta Hakları Söyleşisi Ankara
 72. ll. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU
 73. Modern Tıp ?
 74. Hasta hakkı ila ilgili bir örnek
 75. 26 ekim
 76. Sempozyum /İstanbul
 77. Sağlıkta Katkı Payları Artıyor
 78. Tıp Hukuku Derneği Kuruluyor
 79. Ötenazi hakkinda bilimsel tartisma: Özürlüler 2007 Kongresi
 80. Hiv/Aids Yaşanan Sorunlar Ve Hak İhlalleri
 81. Hasta hakları hekimlere yönelik şiddeti artırır mı?
 82. Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Anlayışı ve Bunun Sağlık Sistemindeki Sonuçları
 83. Yasal Düzenlemeler Işığında Hekim Hakları, Sorumluluğu ve Hekim-Hasta İlişkisi
 84. sempozyum
 85. Herceptin (trastuzumab) ile İlgili Danıştay Kararı
 86. 'Erkek hemşire karıma iğne yapamaz'
 87. Ultrason incelemesinde çocuğun 2 el ve 1 ayağının olmadığının tespit edilememesi
 88. Doğrulama Testi Yapılmadan Açıklama -Tazminat Sorumluluğu
 89. 14 mart
 90. Ulusal Guvenlik Nedeniyle Saglik Bilgisi Paylasima Acilamayacak KISILER
 91. Evlilik Öncesi Yapılan Testlerin Niteliği
 92. SaĞlik Alaninda Etİk Ve Hukuk Konulu Sempozyum
 93. EŞİtlİk İlkesİ
 94. Hekİmİn DavraniŞlari
 95. SaĞlik Hukuku Sempozyumu
 96. Aids Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi
 97. SaĞliĞa Ayrilan Paranin AzliĞi En Önemlİ SaĞlik Sorunumudur?
 98. Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Basın
 99. Organ bağışı!
 100. HIV+ Kadının Çocuk Doğurma Hakkı
 101. Epikriz krizi...
 102. Malulİyet
 103. poliklinik odasında ses ve görüntü kaydeden gizli kamera düzeneği bulundu.
 104. TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporu
 105. Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım
 106. Özel Hastanelere sağlık güvencesi olmayan acil hastayı kabul zorunluluğu getirildi!!!
 107. Hastaneye terkedilmiş bakıma muhtaç kişi
 108. Etik olmayan ilaç promosyonu
 109. HIV Bulaştırma Eylemi Ve Ceza Yasası
 110. Hasta Hakarına İlgi Duyan Avukatlara Çağrı -PYD - Hukuk Poliklinikleri Projesi-
 111. Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta hakları ihlali
 112. hekimin hastayı yanlış olarak taburcu etmesi görevi ihmale girer mi?
 113. Organ Satışı İçin Hastaneye İletilen Teklif-Zorunluluk Hali
 114. Hİv HastaliĞindan Dolayi İŞyerİnde Ayrimcilik Karari
 115. Bu sene 1 Aralık Dünya AIDS gününde ilk defa sokağa çıkıyoruz
 116. Dünya AIDS Günü Dolayısıyla BM Tarafından Yayınlanan Yeni bir Rapor
 117. Sağlık hukukunda kişisel veriler
 118. Hasta Hakları Birimi Başvuruları
 119. Yeni Üreme Teknolojileri-Yeni Annelikler
 120. Özel Sağlık Sigortasında Sigorta şirketinin tek taraflı muafiyet belirlemesi
 121. Hekimleri Muhbir Yapan Yasa Onaylandı
 122. HIV/AİDS 2007-2008 Hak İhlalleri Raporu
 123. İsteyerek Düşük Yapmak - Tıp Etiği Ve Yasalar
 124. Tıbbi Verilerin Efendisi Kim?
 125. Konu ile ilgili yargı kararı arıyorum
 126. Tip FakÜltelerİ, Bİlİm, SaĞlikta DÖnÜŞÜm, Sgk Uygulamalari, Tam GÜn
 127. Mahkemeden 'emsal' ölüm kararı
 128. Yönetmelik Değişikliği Reçetesiz İlaçların Reklamlarını Yapılabilir mi Kılıyor?
 129. Kongre Duyurusu
 130. Hasta Haklari GÜnÜ EtkİnlİĞİ
 131. Hastalardan alınan katılım payları hakkında
 132. Hasta Bilgilerinin Mahkemeler tarafından istenilmesi.
 133. İnternette Sağlık Danışmanlığı ve Hukuki Sorumluluk
 134. Hasdem Aylık Verileri
 135. Bir doktorun başka bir doktorun hatasını gizlmesi
 136. Komplikasyon ve Malpraktis Kavramları
 137. "Doktor bey ne gerekiyorsa yapın"
 138. Hasta Hakları Eğitim Çalışması
 139. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Etik
 140. DİŞ Tedavİlerİ İÇİn SaĞlik Kurulu Karari Ve SÜre KoŞulunun YÜrÜtmesİ Durduruldu...
 141. Üremeye Yardimci Tedavİ Uygulamalarive Üremeye Yardimci Tedavİ Merk.hk.yÖnetmelİk
 142. Tıp Hukuku Davalarında Doktor Yardımı
 143. Kanser Kayit Merkezlerİ Gİzlİlİk YÖnergesİ
 144. Sağlık Raporu hangi durumlarda alınmalıdır?
 145. Yaşayan Kişilerden Organ Ve Doku Alınması
 146. Hastane Polikliniklerinde Muayenede Öncelikli Sırası
 147. uyarılara rağmen odasında sigara içmeye devam eden hasta?
 148. Ceza Yargılamasında Yüksek Sağlık Şurası'na Başvurma Zorunluluğu Sona Erdi
 149. 26 Ekİm Hasta Haklari GÜnÜ
 150. BİYOETİKTE YENİ UFUKLAR-Kongre
 151. Özel Sağlık Merkezinde Doktorun Hastayı Seçme Ve Tedaviyi Reddetme Hakkı Var Mı?,,
 152. Hasta Hakları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
 153. Tıp İlerliyor Ya Hukuk????
 154. "Bipolar bozukluk" avukatlığa engel teşkil eder mi?
 155. Acil Sağlık Hizmetleri tedavi bedelleri
 156. Pozitif Yaşam Derneği Hukuk Poliklinikleri Projesi Avukat Eğitimi Duyurusu
 157. Sağlık Bakanlığı: "5 yılda 125 dava kaybedildi"
 158. ailenin tedaviye onay vermemesi
 159. HIV ayrımcılığına 15.000 Avro tazminat!
 160. yanlış enjeksiyon ve sakat kalma komplikasyon mu malprakts mi?
 161. Verem tedavisinde aydınlatılmış onam
 162. Basında Hasta Hakları Haberleri 2011
 163. Ali Yargı Mı? İdari Yargı Mı?
 164. Burada herşey olur!
 165. Hasta Haklarında Uygulanacak Hukuk
 166. Sağlik Hukuku Sempozyumu
 167. Eğer Poliklinik Sırası Alıp Muayene Olmadıysanız! Önemli Uyarı!
 168. tek hekim icap nöbeti
 169. Sahte belgelerle organ nakli yapan çete çökertildi
 170. Alo 182!
 171. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı
 172. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
 173. Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği
 174. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
 175. Türk Eczcıları Deontoloji Tüzüğü
 176. Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği
 177. Aile Hekimliği
 178. Tüpligasyon
 179. Hasta Hakları Konusunda Meslek Kuruluşlarının Disiplin Kurulu Kararları
 180. Hasta ziyaretini engelleme talebi
 181. Başbakan'ın Sağlığı Mahrem Mi?
 182. Malpraktis
 183. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
 184. Sağlık Sisteminde Kişisel Verilerin Paylaşılması
 185. Değisen Dünyada Biyoetik-Kongre Daveti
 186. Hekimin hastayı reddetme hakkı- Yargı kararı
 187. Yalnızca Hasta haklarımı,ya hekim ve sağlık personeli hakları.
 188. zayıflama hapı reklamlarına ceza..
 189. Hasta ve Hekim haklarına ilişkin bir röportaj
 190. Doğum Kontrölü Tüpligasyon Yönteminde Hekim İhmali veya Hatası
 191. 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun..
 192. Yeni Tedavi Yöntemlerinin Eski Tedavileri Ortadan Kaldirmasi Durumunda Doğabilecek Ihtilaflar
 193. Ankara Barasu V.Sağlık hukuku Kurultayı
 194. Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7 Maddesinin İptali için Anayasa Mahkemesine Başvuruldu
 195. Türkiye'de Çalışan Hukuk Profesyonellerinin Ötanaziye Bakış Açısı Tez Çalışması
 196. Sağlık Bakanlığı'na rekor tazminat
 197. Biber Gazı ve diğer insan sağlığına zararlı Kimyasal Maddelerin kullanımı yasaklanmalıdır.
 198. Hasta Hakları Yönetmeliği Değişikliği
 199. Perjeta isimli Kanser ilacı Endikasyon dışı ilaç başvurusu mahkeme kararı
 200. hasta hakları ile ilgili AİHM kararları ve protokolleri
 201. Sağlik Meslek Mensuplari Için Temel Etik Ilkeler
 202. Çocuklara Zorunlu Aşı Tartışmaları
 203. Sağlik Hukuku’nda “çekinik/savunmaci/defansif Tip” Uygulamalari” Paneli
 204. SAĞLIK HUKUKU’NDA BİLGİLENDİRME, TANITIM ve REKLAM UYGULAMALARI-Panel
 205. Tıbbi Müdahaleden Dolayı Tazminat (Tam yargı) Davası
 206. Hastanın Tüketici Sayılması İyi Mi Oldu?