PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Engelliler ve Hukuk Çalışma Grubu


 1. görme engelli hukukçular için mevzuatın seslendirilmesi
 2. Görme Engelli Hukukçu Meslektaşlarımız ve Site Ziyaretçilerimiz için Türk Hukuku Mevzuatının Seslendirilmesi Projesi
 3. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek S.K. Raporları yönetmeliği
 4. Engellİlerİn Haklarina İlİŞkİn SÖzleŞme
 5. Şerhimizin Ses Dosyaları Nasıl Küçültülür?
 6. Engellilerin Evden Dışarı Çıkmaması
 7. Adliyelerde Engelli Avukatların Rahat Çalışabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Ele Alındığı Toplantı
 8. İşaret Dili Kursu
 9. engelli için emlak vergisi
 10. sessizliğin sesi
 11. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE ENGELLİLERE YÖNELİK PLAKA UYGULAMASI DEĞİŞTİ
 12. Engeli Olan İnsanlara (Daha Fazla) Engel Olmamak
 13. 5510 Sayılı Kanunda Özürlülerin Erken ve Malulen Emekliliği Kargaşası
 14. " sakatlık çalışmaları" isimli eser
 15. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi
 16. engele ses ver
 17. Şafak Pavey' e ödül
 18. 3 Aralık Engelliler Günü
 19. Mevzuata "Engelli" düzenlemesi
 20. Destek Lazim
 21. ÖzÜrlÜlÜk ÖlÇÜtÜ, Siniflandirmasi Ve ÖzÜrlÜlere Verİlecek SaĞlik Kurulu Raporlari Hakkinda YÖnetmelİk
 22. Otistik? Ateist? KINIYORUM
 23. yasalarda "engelli" düzeltmesi
 24. engellilere sgk affi
 25. engelli kıza tecavüz- şüpheliler serbest
 26. Evde Bakım Parası
 27. Yargıtay’dan Engelliler İçin Organ Bağışı Kararı
 28. görme engelliler için ilaç kullanımını kolaylaştırmak
 29. Engelli memurun isteği dışında resen atanması.
 30. Engelli bireylerden araç alımlarında sonradan tahsil edilmek istenen ÖTV sorunu